KYC là gì?

Khi lĩnh vực tiền điện tử tiếp tục mở rộng và phát triển, các cơ quan quản lý tài chính trên toàn thế giới và trong nước đang tăng cường yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số phải tuân thủ các quy định tương tự chi phối các ngân hàng thông thường. Trong khi các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục về sự cân bằng giữa tính bảo mật và an toàn, các giao thức nhận biết khách hàng (KYC) đầy đủ là công cụ ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử một cách bất hợp pháp.

KYC hay "biết khách hàng của bạn" thể hiện nhiệm vụ mà các tổ chức tài chính phải thực hiện, bao gồm việc tiến hành xác minh danh tính và lý lịch cụ thể đối với khách hàng trước khi cấp quyền truy cập vào dịch vụ hoặc nền tảng của họ. Thủ tục này là một phần của một loạt các chiến lược được các cơ quan quản lý thực hiện trên toàn cầu nhằm chống rửa tiền.

Về cơ bản, các thủ tục KYC được thiết kế để ngăn chặn các thực thể độc hại che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền của họ thông qua các hành động tài chính có vẻ hợp pháp.

Trong suốt quy trình KYC, các tổ chức tiền điện tử thu thập các chi tiết nhận dạng cần thiết bao gồm:

  • Tên chính thức
  • Ngày sinh
  • Địa chỉ cư trú
  • Số chứng minh nhân dân

Mỗi quốc gia áp đặt các nhiệm vụ KYC riêng biệt. Một số yêu cầu nộp tài liệu nhận dạng, trong khi một số khác yêu cầu khách hàng hoàn thành biểu mẫu kỹ thuật số để mua lại tài khoản.

Trong nền, công ty tiền điện tử sử dụng dịch vụ xác nhận danh tính để xác thực tính xác thực của danh tính. Các biện pháp xác minh này đóng vai trò là biện pháp bảo vệ sàn giao dịch và hệ sinh thái tài chính chống lại hoạt động rửa tiền, gian lận và các vi phạm tài chính khác nhau.