Tôi có thể sử dụng Plisio làm ví tiền điện tử không?

Có, Plisio cung cấp dịch vụ ví tiền điện tử ngoài các dịch vụ cổng thanh toán. Với ví Plisio, bạn có thể lưu trữ và quản lý tiền điện tử một cách an toàn, xem lịch sử giao dịch và quản lý số dư của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù Plisio cung cấp dịch vụ ví nhưng trọng tâm chính của nó là cung cấp cổng thanh toán cho các doanh nghiệp chấp nhận tiền điện tử. Do đó, nếu bạn quyết định sử dụng ví Plisio hoặc bất kỳ ví trực tuyến nào khác , điều quan trọng là phải thực hiện các bước để bảo vệ tài khoản của bạn và đảm bảo tính bảo mật cho tiền điện tử của bạn. Điều này có thể bao gồm thiết lập xác thực hai yếu tố, sử dụng mật khẩu mạnh và bảo mật thông tin đăng nhập của bạn.