• FAQ
  • Common questions
  • Tôi phải làm gì nếu tôi đã thanh toán hóa đơn ETH (ERC20) với số tiền ít hơn $1?

Tôi phải làm gì nếu tôi đã thanh toán hóa đơn ETH (ERC20) với số tiền ít hơn $1?

Vì Ethereum và các loại tiền tệ ERC20 khác tính một khoản phí nhất định khi chuyển khoản nên số tiền chuyển tối thiểu phải trên 1 đô la.

Nếu bạn đã gửi số tiền ít hơn và số tiền đó không xuất hiện trong ví của bạn, chỉ cần thanh toán lại hóa đơn này với số tiền vượt quá $2 và với lần chuyển này, bạn sẽ nhận lại được số tiền từ lần trước.  

Quay lại trang tổng quan