Hoàn thành hoạt động với khoản thanh toán thiếu

Bây giờ bạn có thể hoàn thành một hoạt động với khoản thanh toán thiếu. Nó có nghĩa là gì? Đôi khi có thể xảy ra trường hợp khách hàng của bạn chuyển số tiền không đủ trong khi thanh toán đơn hàng. Trong trường hợp này, nếu thời gian thanh toán kết thúc, trạng thái của nó sẽ chuyển sang “trả thiếu”.

Tuy nhiên, số tiền thanh toán thiếu có thể khá nhỏ và người bán có thể hoàn thành đơn hàng. Bạn có thể thực hiện thủ công - tất cả những gì bạn cần làm là mở chi tiết thao tác và nhấp vào “Hoàn thành thao tác”. Tùy chọn này sẽ xuất hiện nếu thời gian thanh toán kết thúc và số tiền còn thiếu vẫn chưa được nhận.

Hình ảnh 1

Nếu khoản thanh toán nhỏ hơn 95% tổng số tiền, tùy chọn hoàn tất giao dịch theo cách thủ công sẽ không khả dụng. Thay vào đó, giao dịch sẽ tự động được ghi có vào tài khoản của cửa hàng với trạng thái "Thanh toán thiếu" sau khi hết thời gian chờ thanh toán của khách hàng.

Ngoài ra, bạn có thể đặt tỷ lệ thanh toán thiếu có thể chấp nhận được. Điều này sẽ giúp bạn tùy chỉnh quy trình thanh toán khi giá tiền điện tử thay đổi. Bạn có thể làm điều đó trong cài đặt cửa hàng hồ sơ của bạn.

Bạn làm điều đó như thế nào
Đi tới phần API Bảng điều khiển của bạn rồi đến Cài đặt cửa hàng.
Ở đó, bạn sẽ thấy một trường mới nơi bạn có thể đặt tỷ lệ thanh toán thiếu có thể chấp nhận được cho hóa đơn của mình.

cài đặt cửa hàng

Kể từ bây giờ, nếu hoá đơn của bạn có khoản thanh toán thiếu nhưng không vượt quá tỷ lệ đã đặt thì khoản thanh toán sẽ hoàn tất.

Quay lại trang tổng quan