Cách thiết lập IP Plisio gọi lại thành ngoại lệ trong Cloudflare

Để thiết lập callback Plisio IP thành các ngoại lệ trong Cloudflare, bạn cần thêm quy tắc vào tường lửa cloudflare để bỏ qua tất cả các yêu cầu từ ip này: 216.219.89.38

đám mây bùng phát
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào - nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp!