نحوه تنظیم Callback Plisio IP به استثناها در Cloudflare

برای راه‌اندازی Callback Plisio IP برای استثناها در Cloudflare، باید یک قانون به فایروال cloudflare اضافه کنید تا تمام درخواست‌های این IP را دور بزند: 216.219.89.38

شعله ور شدن ابر
اگر سوالی دارید - تیم پشتیبانی ما خوشحال خواهد شد که به شما کمک کند!