Tôi đã gửi tiền vào ví của mình. Địa chỉ, họ ở đâu?