Tôi cần tìm một giao dịch trên ví của mình. Làm sao?

Trong tài khoản cá nhân của bạn, hãy chuyển đến phần “Lịch sử giao dịch” phần và tìm giao dịch bạn cần bằng tìm kiếm hoặc bộ lọc.

hoạt động của tôi

Nếu bạn không thấy giao dịch bạn đang tìm kiếm trong ví của mình, bạn có thể cần phải kiểm tra trình khám phá chuỗi khối để tìm loại tiền điện tử có liên quan để xem liệu giao dịch đã được xác nhận trên mạng hay chưa. Bạn có thể tìm kiếm giao dịch bằng cách sử dụng ID giao dịch hoặc địa chỉ ví.