Plisio là gì?

Plisio là cổng thanh toán bằng tiền điện tử cho phép các doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử từ khách hàng. Nó hỗ trợ nhiều loại tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Litecoin và nhiều loại khác, đồng thời cung cấp một cách đơn giản và an toàn để xử lý các giao dịch. Plisio cung cấp nhiều công cụ và tính năng để giúp các doanh nghiệp quản lý các khoản thanh toán bằng tiền điện tử của họ, bao gồm trang quyên góp, plugin giỏ hàng và giải pháp lập hóa đơn. Nó cũng cung cấp nhiều tùy chọn tích hợp với các nền tảng thương mại điện tử phổ biến như Shopify, WooC Commerce, Magento và các nền tảng khác.

Kết nối doanh nghiệp của bạn