Giải pháp tích hợp

Chấp nhận Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ở bất cứ đâu bạn thực hiện thanh toán

Thư viện phía máy chủ

Plisio viết và duy trì các thư viện mã cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay.

Thư viện phía máy khách

Plisio viết và duy trì các thư viện mã cho các thư viện giao diện người dùng phổ biến nhất hiện nay.

Sử dụng API của chúng tôi

Chúng tôi liên tục bổ sung các giải pháp mới cho các nhu cầu khác nhau.

Đăng ký miễn phí trong 2 cú nhấp chuột • Thiết lập dễ dàng trong 2 phút • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7