Plisio có phù hợp với ICO của tôi không?

Plisio có thể là một lựa chọn phù hợp để chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử trong ICO. Nó cung cấp một cách đơn giản và an toàn để chấp nhận thanh toán bằng hơn 50 loại tiền điện tử khác nhau, đồng thời API và plugin của nó giúp bạn dễ dàng tích hợp với nền tảng ICO của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đánh giá cẩn thận các nhu cầu và yêu cầu cụ thể của bạn để xác định xem Plisio có phải là lựa chọn phù hợp cho ICO của bạn hay không. Các yếu tố như phí giao dịch, loại tiền được hỗ trợ và hỗ trợ khách hàng đều cần được xem xét. Ngoài ra, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn tuân thủ mọi quy định hiện hành liên quan đến ICO và giao dịch tiền điện tử.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này trên trang “ Xử lý ICO ”.

Kết nối doanh nghiệp của bạn