Hướng dẫn về thuế tiền điện tử của Canada (Quy tắc CRA 2024)

Hướng dẫn về thuế tiền điện tử của Canada (Quy tắc CRA 2024)

Bạn đã mạo hiểm bước vào thế giới đầu tư tiền điện tử và hiện đang bối rối về cách thức áp dụng thuế đối với tiền điện tử ở Canada? Cơ quan Thuế Canada (CRA) đã phát hành hướng dẫn toàn diện về thuế tiền điện tử, nêu chi tiết các quy định thuế cụ thể trong nước. Điểm mấu chốt cần nắm rõ là lợi nhuận từ tiền điện tử phải được khai báo là thu nhập kinh doanh hoặc lãi vốn. Nếu điều này nghe có vẻ khó hiểu thì bạn không cần phải lo lắng! Trong hướng dẫn thuế kỹ lưỡng của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ toàn bộ quy trình đánh thuế tiền điện tử ở Canada.

Tiền điện tử có phải chịu thuế ở Canada không?

Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) coi tiền điện tử là một dạng tài sản, với lợi nhuận phải chịu thuế theo luật thuế thu nhập là thu nhập kinh doanh hoặc lãi vốn.

Việc xác định xem các hoạt động tiền điện tử của bạn có phải là một hoạt động kinh doanh hay không là rất quan trọng vì chỉ 50% lãi vốn phải chịu thuế, trong khi thu nhập kinh doanh bị đánh thuế đầy đủ. Hướng dẫn này cung cấp thông tin tổng quan toàn diện về cách báo cáo và đánh thuế cả hai loại thu nhập cũng như giải đáp các câu hỏi thường gặp về thuế tiền điện tử ở Canada.

Thuế suất tiền điện tử ở Canada vào năm 2024

Thuế suất tiền điện tử ở Canada có những đặc điểm độc đáo, giúp phân biệt chúng với nhiều hệ thống thuế khác trên toàn thế giới. Không giống như một số khu vực pháp lý phân biệt giữa lãi vốn ngắn hạn và dài hạn, Canada thì không. Thay vào đó, lãi vốn từ tiền điện tử bị đánh thuế theo thuế suất kết hợp của Thuế thu nhập liên bang và thuế thu nhập cấp tỉnh. Một điểm khác biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư tiền điện tử cá nhân là thuế chỉ áp dụng cho 50% tổng số tiền lãi. Ngược lại, các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người mua và bán tiền điện tử thường xuyên, sẽ bị đánh thuế 100% lợi nhuận của họ.

Thuế suất Thuế thu nhập liên bang đối với các cá nhân ở Canada trong các năm 2023 và 2024 được cấu trúc theo nhiều khung. Đối với năm 2024, các khung này đã được điều chỉnh để ứng phó với lạm phát và các yếu tố kinh tế khác:

 • Thuế suất 15% áp dụng cho thu nhập chịu thuế $53,359 đầu tiên, tăng từ $50,197 vào năm 2022.
 • Đối với thu nhập từ $53,359 đến $106,717, tỷ lệ này là 20,5%, tăng từ khung $50,197 lên $100,392.
 • Thu nhập từ $106,717 đến $165,430 bị đánh thuế ở mức 26%, tăng so với mức trước đó là $100,392 lên $155,625.
 • Khung tiếp theo, từ $165,430 đến $235,675, bị đánh thuế ở mức 29%, tăng từ $155,625 lên $221,708.
 • Đối với thu nhập trên $235,675, tỷ lệ này là 33%, được điều chỉnh so với khung trước đó bắt đầu từ $221,708.

Điều quan trọng cần lưu ý là thuế tỉnh và lãnh thổ ở Canada (trừ Quebec, nơi có hệ thống thuế riêng) phản ánh cấu trúc liên bang, mang đến sự tích hợp liền mạch giữa cách tính thuế liên bang và địa phương. Mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ cung cấp các gói thuế cụ thể bao gồm các mức thuế áp dụng cho cư dân của họ, đảm bảo rằng các cá nhân có thể tính toán chính xác tổng nghĩa vụ thuế của mình, bao gồm cả những khoản phát sinh từ giao dịch tiền điện tử.

Cách tiếp cận hợp lý này đối với việc đánh thuế tiền điện tử nhấn mạnh sự cần thiết của các nhà đầu tư và nhà giao dịch tiền điện tử Canada trong việc duy trì hồ sơ chính xác về các giao dịch của họ. Bằng cách hiểu các quy tắc thuế này và lập kế hoạch phù hợp, chủ sở hữu tiền điện tử ở Canada có thể điều hướng các nghĩa vụ thuế của mình hiệu quả hơn và tránh những cạm bẫy tiềm ẩn.

Khi tiền điện tử bị đánh thuế ở Canada

Ở Canada, việc chỉ nắm giữ tiền điện tử không gây ra nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, một số loại giao dịch liên quan đến tiền điện tử có thể dẫn đến các sự kiện phải chịu thuế. Bao gồm các:

 • Tặng tiền điện tử : Việc chuyển tiền điện tử làm quà tặng có thể gây ra sự kiện về thuế, vì nó thường được coi là xử lý tài sản, dẫn đến lãi hoặc lỗ vốn.
 • Bán tiền điện tử : Khi bạn bán tiền điện tử để lấy tiền pháp định, chẳng hạn như đô la Canada, chênh lệch giữa giá mua và giá bán có thể dẫn đến lãi hoặc lỗ vốn.
 • Trao đổi hoặc giao dịch tiền điện tử : Điều này bao gồm việc hoán đổi một loại tiền điện tử này lấy một loại tiền điện tử khác. Mỗi giao dịch được coi là một giao dịch xử lý, có khả năng dẫn đến lãi hoặc lỗ vốn chịu thuế. Điều này cũng áp dụng cho việc chuyển đổi giữa các loại tiền điện tử.
 • Chuyển đổi tiền điện tử sang CAD hoặc một loại tiền tệ Fiat khác : Tương tự như việc bán, chuyển đổi tiền điện tử sang tiền tệ fiat là một sự kiện chịu thuế trong đó lãi hoặc lỗ tại thời điểm chuyển đổi phải chịu thuế.
 • Mua hàng hóa hoặc dịch vụ bằng tiền điện tử : Sử dụng tiền điện tử để mua hàng hóa hoặc dịch vụ được coi là giao dịch trao đổi hàng hóa. Giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ, so với cơ sở chi phí của tiền điện tử được sử dụng, có thể dẫn đến lãi hoặc lỗ chịu thuế.

Đối với người Canada tham gia vào các hoạt động này, điều quan trọng là phải lưu giữ hồ sơ chi tiết về tất cả các giao dịch, bao gồm ngày tháng, số tiền tính bằng CAD, giá trị thị trường hợp lý và mọi chi phí liên quan. Những hồ sơ này sẽ rất quan trọng để tính toán chính xác mọi khoản lãi hoặc lỗ vốn và đảm bảo tuân thủ các quy định của Cơ quan Doanh thu Canada về thuế tiền điện tử.

CRA có thể theo dõi tiền điện tử không?

Có, Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) có khả năng theo dõi các giao dịch tiền điện tử, mặc dù tính ẩn danh thường gắn liền với tiền điện tử. Tại Canada, các sàn giao dịch tiền điện tử được yêu cầu báo cáo bất kỳ giao dịch nào trên 10.000 USD cho CRA. Hơn nữa, đối với các giao dịch không đáp ứng ngưỡng này, các sàn giao dịch vẫn được yêu cầu thu thập thông tin khách hàng và có thể cần chia sẻ thông tin này với CRA theo yêu cầu. Do đó, sẽ là khôn ngoan khi hoạt động với giả định rằng CRA có thể xem đầy đủ các giao dịch tiền điện tử của bạn và báo cáo chính xác tất cả các giao dịch của bạn để luôn tuân thủ. Nhóm của chúng tôi sẵn sàng giúp bạn thực hiện quy trình tuân thủ trong mùa thuế và hơn thế nữa.

Về quan điểm của CRA đối với tiền điện tử, CRA coi tiền điện tử không phải là “tiền” mà là một loại hàng hóa, tương tự như cách nhìn nhận về dầu hoặc vàng. Quan điểm này bắt nguồn từ một phân tích của Ngân hàng Canada vào năm 2014, kết luận rằng tiền điện tử không đáp ứng các tiêu chí được coi là tiền tệ thực sự, như đồng đô la Canada hoặc đồng euro. Sau đó, CRA đã ban hành hướng dẫn rằng vì mục đích thuế, các giao dịch tiền điện tử thường được coi là thu nhập kinh doanh hoặc lãi vốn, tùy thuộc vào bản chất của giao dịch.

Sự khác biệt này rất quan trọng đối với các tác động về thuế: thu nhập kinh doanh từ các giao dịch tiền điện tử hoàn toàn phải chịu thuế, trong khi lãi vốn chỉ bị đánh thuế ở mức 50%. Ví dụ: nếu bạn kiếm được 100 đô la từ các hoạt động tiền điện tử thì toàn bộ số tiền đó sẽ phải chịu thuế nếu đó được coi là thu nhập kinh doanh. Ngược lại, nếu được coi là lãi vốn, chỉ 50 USD trong số đó sẽ phải chịu thuế. Ngoài ra, các khoản lỗ từ các giao dịch tiền điện tử có thể được yêu cầu bồi thường, mang lại khả năng giảm thuế trong trường hợp thị trường diễn biến không thuận lợi.

middle

NFT có phải chịu thuế ở Canada không?

Có, NFT (Mã thông báo không thể thay thế) phải chịu thuế ở Canada, mặc dù việc xử lý thuế đối với các tài sản kỹ thuật số này không được xác định rõ ràng trong luật thuế của Canada. Để hiểu ý nghĩa về thuế của chúng, người ta phải tham khảo cách tiếp cận của Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) đối với tiền điện tử, loại tiền này bị đánh thuế như một loại hàng hóa chứ không phải là tiền tệ hợp pháp. Mặc dù tiền điện tử thường được thiết kế để hoạt động tương tự như các loại tiền tệ fiat, chẳng hạn như đồng đô la Canada, nhưng chúng được coi giống như vàng hoặc Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) hơn vì mục đích thuế và NFT được CRA xem xét theo cách tương tự.

Sự khác biệt này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cách tính và nộp thuế đối với NFT. Nói chung, NFT phải chịu thuế lãi vốn khi bán kiếm lời, đây là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết các cá nhân kinh doanh NFT vì mục đích đầu tư.

Hiểu các giao dịch NFT chịu thuế ở Canada :

Không phải mọi giao dịch liên quan đến NFT đều phải chịu thuế. Giống như tiền điện tử, các hướng dẫn về thuế do CRA cung cấp đối với NFT được suy luận thay vì được nêu rõ ràng. Các sự kiện chịu thuế thường bao gồm bán NFT để lấy tiền pháp định hoặc tiền điện tử, giao dịch NFT, tặng NFT và mua hàng hóa hoặc dịch vụ bằng NFT. Các giao dịch này phải chịu thuế vì chúng liên quan đến việc thu được lợi nhuận từ tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, việc tặng NFT ở Canada không phải lúc nào cũng phải chịu thuế do không có thuế quà tặng đối với tài sản được chuyển giao cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, thuế lãi vốn có thể được áp dụng trong một số trường hợp tặng quà. Do sự phức tạp xung quanh việc đánh thuế tài sản quà tặng, nên tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế.

Các trường hợp ngoại lệ đối với Thuế NFT :

 • Hai trường hợp ngoại lệ đáng chú ý trong đó NFT không bị đánh thuế bao gồm giao dịch mua ban đầu và chỉ sở hữu trong ví kỹ thuật số. Không giống như hàng hóa hữu hình phải chịu thuế bán hàng như GST, HST hoặc PST, việc mua NFT không phải chịu các loại thuế này. Hơn nữa, tương tự như cách xử lý cổ phiếu, việc sở hữu NFT tăng giá hoặc giảm giá trị sẽ không gây ra sự kiện thuế cho đến khi chúng được bán để kiếm lời.

Bản tóm tắt này nêu bật sự cần thiết đối với các cá nhân giao dịch với NFT để giải quyết sự phức tạp của hệ thống thuế của Canada, hãy nhớ rằng việc thực hiện lợi nhuận thông qua các giao dịch khác nhau là tiêu chí chính cho nghĩa vụ thuế.

Mua tiền điện tử có bị đánh thuế ở Canada không?

Các khoản thuế liên quan đến việc mua tiền điện tử ở Canada khác nhau tùy theo phương thức thanh toán được sử dụng để mua tiền điện tử. Nếu bạn mua tiền điện tử bằng tiền pháp định truyền thống, chẳng hạn như đô la Canada (CAD) hoặc đô la Mỹ (USD), giao dịch mua này không được coi là một sự kiện chịu thuế. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải ghi lại một cách tỉ mỉ tất cả các giao dịch mua tiền điện tử của bạn và lịch sử giao dịch của chúng. Tài liệu này sẽ cho phép bạn xác định chính xác cơ sở chi phí của mình, điều này rất cần thiết để tính toán mọi khoản khấu trừ liên quan đến chi phí khi cuối cùng bạn bán hoặc xử lý số tiền điện tử nắm giữ của mình.

 • Tình trạng thuế khi mua bằng tiền pháp định: Không chịu thuế

Bán tiền điện tử có bị đánh thuế ở Canada không?

Bán tiền điện tử để lấy tiền pháp định, như đồng đô la Canada (CAD), thực sự là một hoạt động phải chịu thuế ở Canada. Khi bạn bán các loại tiền điện tử như Bitcoin để lấy tiền pháp định, bạn cần phải tính toán lãi vốn cho mỗi giao dịch và đưa những số liệu này vào tờ khai thuế của mình.

Điều quan trọng cần lưu ý là Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) coi mỗi loại tiền điện tử là một tài sản riêng biệt phải được đánh giá và định giá riêng lẻ.

 • Tình trạng thuế: Chịu thuế lãi vốn

Thu nhập từ khai thác và đặt cọc ở Canada

Ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Canada, tiền điện tử nhận được từ hoạt động khai thác phải chịu thuế. Yếu tố quan trọng quyết định việc xử lý thuế đối với các khoản thu nhập từ tiền điện tử như vậy phụ thuộc vào việc việc khai thác được coi là một nỗ lực kinh doanh hay chỉ đơn thuần là một sở thích. Đối với những người tham gia khai thác các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin hoặc Ethereum với mục tiêu tạo ra lợi nhuận thường xuyên, hoạt động của họ có thể được phân loại là hoạt động kinh doanh. Do đó, tiền điện tử kiếm được thông qua khai thác trong những trường hợp này sẽ bị đánh thuế là thu nhập kinh doanh.

Các chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động khai thác, chẳng hạn như chi phí điện và phần cứng, thường có thể được khấu trừ khỏi thu nhập khai thác. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là khi bạn bán số tiền đã khai thác được, số tiền thu được từ việc bán sẽ được coi là một phần thu nhập kinh doanh của bạn và bị đánh thuế tương ứng.

Mặt khác, nếu hoạt động khai thác của bạn được phân loại là sở thích, bạn sẽ phải chịu thuế lãi vốn khi bán số tiền nhận được. Vì không có chi phí mua ban đầu liên quan đến các đồng tiền được khai thác nên cơ sở chi phí của chúng thực tế là bằng không. Do đó, lãi vốn được tính toán dựa trên giá trị thị trường của tiền điện tử bằng đô la Canada tại thời điểm bán.

Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) xác định theo từng trường hợp cụ thể xem hoạt động khai thác có đủ điều kiện là một doanh nghiệp hay một sở thích hay không.

 • Tình trạng thuế: Thuế lãi vốn

Các giao dịch chịu thuế khác ở Canada

Airdrop tiền điện tử :

Các đợt airdrop tiền điện tử, thường là một phần của nỗ lực tiếp thị, yêu cầu đăng ký hoặc nắm giữ một loại tiền điện tử khác để đủ điều kiện nhận mã thông báo. Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) chưa cung cấp hướng dẫn rõ ràng về việc đánh thuế airdrop. Một cách tiếp cận thận trọng là trả thuế lãi vốn khi bán các đồng xu được airdrop, coi cơ sở chi phí là bằng 0 vì không có giao dịch mua nào được thực hiện để có được các mã thông báo này.

 • Tình trạng thuế: Thuế lãi vốn

Ý nghĩa về thuế của Hard Fork :

Cập nhật chuỗi khối có thể dẫn đến hard fork, tạo ra các token mới. Ví dụ: Bitcoin Cash nổi lên từ một hard fork của chuỗi khối Bitcoin. CRA thiếu hướng dẫn cụ thể để đánh thuế tiền điện tử thu được từ hard fork. Phương pháp được đề xuất là xử lý những thứ này tương tự như airdrop, trả thuế lãi vốn khi bán với cơ sở chi phí bằng 0.

 • Tình trạng thuế: Thuế lãi vốn

Thuế đối với ICO và IEO :

Cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) và Cung cấp trao đổi ban đầu (IEO) là phương pháp để các dự án gây quỹ bằng cách phát hành mã thông báo mới, thường để đổi lấy các loại tiền điện tử đã được thiết lập như BTC hoặc ETH. CRA chưa ban hành hướng dẫn chi tiết về ICO hoặc IEO, nhưng chúng có thể bị đánh thuế tương tự như các giao dịch tiền điện tử với tiền điện tử. Đầu tư vào mã thông báo mới bằng cách thanh toán bằng một loại tiền điện tử khác yêu cầu tính toán lãi vốn đối với tiền điện tử được sử dụng để thanh toán.

 • Tình trạng thuế: Thuế lãi vốn

Tặng tiền điện tử :

CRA coi việc tặng tiền điện tử tương đương với việc bán hàng, yêu cầu thanh toán thuế lãi vốn dựa trên sự khác biệt giữa cơ sở chi phí và giá trị thị trường tại thời điểm tặng quà.

 • Tình trạng thuế: Thuế lãi vốn

Quyên góp tiền điện tử :

Quyên góp tiền điện tử cho các tổ chức từ thiện đã đăng ký ở Canada không phải chịu thuế. Việc xác minh đăng ký của tổ chức được khuyến khích.

 • Tình trạng thuế: Chưa bị đánh thuế

Kiếm lãi từ tiền điện tử :

Tiền lãi kiếm được từ tiền điện tử tuân theo cách xử lý thuế tương tự như khai thác hoặc đặt cọc. Trừ khi được CRA quy định, thu nhập lãi có thể bị đánh thuế dưới dạng lãi vốn, giả sử cơ sở chi phí bằng 0 cho đến khi được bán. Thu nhập lãi thường xuyên có thể được coi là thu nhập kinh doanh.

 • Tình trạng thuế: Thuế lãi vốn

Tiền điện tử dưới dạng tiền lương :

Theo CRA, nhận tiền lương hoặc tiền công bằng tiền điện tử phải chịu thuế như thu nhập bình thường. Điều này áp dụng cho cả nhân viên và người làm việc tự do, với số tiền chịu thuế dựa trên giá trị thị trường hợp lý vào ngày nhận.

 • Tình trạng thuế: Thu nhập kinh doanh

bottom

Xin lưu ý rằng Plisio cũng cung cấp cho bạn:

Tạo hóa đơn tiền điện tử sau 2 lần nhấp and Chấp nhận quyên góp tiền điện tử

12 tích hợp

6 thư viện cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

19 tiền điện tử và 12 chuỗi khối

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.