Co to jest opieka nad kryptowalutami?

Co to jest opieka nad kryptowalutami?

U podstaw kryptowalut leży proces zabezpieczania zasobów cyfrowych, szczególnie przed potencjalną kradzieżą. Chociaż kryptowaluty z natury znajdują się w zdecentralizowanym łańcuchu bloków, ochrona unikalnej informacji, klucza prywatnego, staje się najważniejsza. Ten klucz prywatny to unikalny ciąg alfanumeryczny niezbędny do uzyskania dostępu do bogactwa cyfrowego. Naruszenie lub niezamierzone ujawnienie tego klucza może prowadzić do nieuprawnionego dostępu i potencjalnej utraty aktywów.

Historycznie rzecz biorąc, depozytariusze odgrywali kluczową rolę w tradycyjnym sektorze finansowym, zapewniając bezpieczeństwo różnych aktywów, od gotówki po sztabki złota. Ci opiekunowie, działający od lat 60. XX wieku, teraz znaleźli swoje miejsce w cyfrowym świecie. W przypadku kryptowalut koncepcja opieki ulega niewielkiej zmianie. Zamiast fizycznie przechowywać aktywa, opiekunowie aktywów cyfrowych przede wszystkim chronią klucze prywatne użytkownika, zapewniając nieprzerwany i bezpieczny dostęp do zasobów kryptowalut.

Aby kryptowaluty zyskały szerszą akceptację, szczególnie wśród inwestorów instytucjonalnych, niezbędna jest koncepcja niezawodnego przechowywania kryptowalut. Obawy dotyczące bezpieczeństwa i niezbędnych zabezpieczeń trzymają na dystans wiele podmiotów instytucjonalnych. Przepisy regulacyjne wymagają, aby podmioty takie jak fundusze hedgingowe, banki inwestycyjne i biura rodzinne zatrudniały partnerów powierniczych, zapewniających bezpieczeństwo cyfrowych aktywów swoich klientów. W miarę dalszego upowszechniania się kryptografii, szczególnie wśród korporacji takich jak MicroStrategy , popyt na te rozwiązania w zakresie przechowywania danych wzrósł wykładniczo. W okresie od stycznia 2019 r. do stycznia 2022 r. wartość przechowywanych zasobów cyfrowych wzrosła w błyskawicznym tempie z 32 miliardów dolarów do oszałamiających 223 miliardów dolarów.

Rozwijający się krajobraz kryptowalut utorował drogę licznym rozwiązaniom i usługom dostosowanym do ochrony kluczy prywatnych. Użytkownicy mają dziś mnóstwo opcji, dzięki którym ich bogactwo cyfrowe pozostaje zabezpieczone przed złośliwymi podmiotami i niezamierzonymi naruszeniami.

Jak działa opieka nad kryptowalutami?

Kryptoprzechowywanie zasadniczo obraca się wokół bezpiecznego obchodzenia się z kluczem prywatnym, który służy jako niepodważalny dowód własności aktywów w portfelu kryptograficznym. W tradycyjnym sektorze finansowym wymogi prawne stanowią, że jedynie instytucje finansowe mogą pełnić funkcję depozytariuszy. Jednak zdecentralizowany charakter kryptowalut wprowadza nowy paradygmat: jednostki mogą zdecydować się na bycie swoimi własnymi opiekunami, co przypomina wybór między przechowywaniem sztabek złota pod łóżkiem a powierzeniem ich stronie trzeciej wyposażonej w wzmocniony skarbiec i środki bezpieczeństwa.

Zagłębiając się w to, istnieją dwa dominujące typy przechowywania kryptowalut. Jedno podejście jest wspierane przez wyspecjalizowanych dostawców usług, znanych jako rozwiązania w zakresie przechowywania kryptowalut. Podmioty te działają, koncentrując się przede wszystkim na utrzymaniu integralności i bezpieczeństwa klucza prywatnego Twojego portfela. Oferują nie tylko solidne opcje przechowywania kluczy prywatnych poza łańcuchem, ale także zapewniają dodatkową warstwę bezpieczeństwa przed potencjalnymi kradzieżami cyfrowymi.

Opiekunowie kryptowalut są zazwyczaj licencjonowani przez organy rządowe i przestrzegają rygorystycznych przepisów dotyczących kryptowalut. Obejmuje to praktyki takie jak przeprowadzanie dokładnych weryfikacji typu „znaj swojego klienta” ( KYC ) i przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy ( AML ). Co więcej, wielu z tych depozytariuszy rozszerza ochronę ubezpieczeniową nadzorowanych przez siebie funduszy cyfrowych, zapewniając zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych przeciwności losu. Dowód własności zasobów cyfrowych pozostaje jednoznaczny, ponieważ zachowują klucze prywatne, weryfikując autentyczność zasobów.

Z drugiej strony istnieje możliwość samodzielnej opieki, w ramach której poszczególne osoby zachowują kontrolę nad swoimi kluczami prywatnymi bez polegania na usługach stron trzecich. To jak posiadanie własnego banku, w którym pełna władza i odpowiedzialność za aktywa spoczywa wyłącznie na właścicielu.

Opieka własna

Samodzielna opieka nad kryptowalutami odnosi się do osobistego posiadania kluczy prywatnych i zarządzania nimi, co przypomina przechowywanie gotówki w domowym sejfie zamiast w banku. Zasadniczo, decydując się na samodzielną opiekę, zachowujesz pełną kontrolę nad swoimi zasobami cyfrowymi, mając wyjątkową możliwość udowodnienia własności i dostępu do swoich funduszy kryptograficznych.

Kontrolę tę ułatwia zastosowanie różnych portfeli samoobsługowych, zarówno gorących, jak i zimnych, w tym między innymi portfeli mobilnych, stacjonarnych, sprzętowych lub papierowych. Każda z tych opcji zapewnia użytkownikom bezpośredni wpływ na ich aktywa bez udziału stron trzecich.

Autonomia samoopieki to jednak miecz obosieczny. Chociaż zapewnia jednostkom niezrównaną kontrolę, nakłada na nich także całość powiązanych zagrożeń. Jeśli ktoś zgubi swoje urządzenie z zimnym portfelem lub, co gorsza, zapomni lub zgubi klucz prywatny, konsekwencje mogą być tragiczne. Bez strony zewnętrznej lub kopii zapasowej, na której można polegać, zasoby cyfrowe mogą zostać bezpowrotnie utracone. Zatem etos samoopieki jest głęboko powiązany z odpowiedzialnością; z niezrównaną kontrolą wiąże się głęboka odpowiedzialność.

Opieka osób trzecich

Usługa przechowywania kryptowalut przez strony trzecie oferuje osobom fizycznym usprawniony sposób ochrony swoich zasobów cyfrowych bez konieczności samodzielnego zarządzania. Podobnie jak tradycyjne systemy bankowe, te regulowane podmioty zapewniają platformę do zarządzania, przechowywania i zabezpieczania kryptowalut, co czyni je preferowanym wyborem dla wielu.

Jeśli zdecydujemy się na opiekę przez stronę trzecią, skomplikowana odpowiedzialność za zarządzanie kluczami prywatnymi spada na depozytariusza, zapewniając użytkownikom spokój ducha. Zasadniczo system ten odzwierciedla znajomość rachunku bankowego, z takimi procesami, jak kontrole „znaj swojego klienta” (KYC) i kontrole przeciwdziałające praniu pieniędzy (AML), aby zapewnić legalność środków.

Dostęp do opieki osób trzecich można uzyskać na różne sposoby:

  • Giełdy kryptowalut : Scentralizowane giełdy z natury oferują usługi depozytowe. Należy jednak pamiętać, że użytkownicy nie posiadają kluczy prywatnych do swoich portfeli na tych platformach, co może stanowić lukę w zabezpieczeniach. Jeśli na giełdzie dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa lub problemów operacyjnych, aktywa użytkowników mogą być zagrożone.
  • Menedżerowie aktywów cyfrowych : W miarę jak kryptowaluta zyskuje na popularności jako legalna klasa aktywów, rośnie liczba wyspecjalizowanych podmiotów, które działają podobnie do banków zajmujących się aktywami cyfrowymi. Znane przykłady to Anchorage, NYDIG i Paxos.
  • Banki depozytowe : Po przyjęciu dyrektywy 2020 wydanej przez Biuro Kontrolera Waluty (OCC) amerykańskie banki krajowe mają zielone światło na oferowanie usług przechowywania kryptowalut. Rozwój ten skłonił tradycyjnych gigantów bankowych, takich jak BNY Mellon, Citibank i Fidelity, do przyłączenia się do walki o opiekę nad kryptowalutami.

Pomimo niezliczonych korzyści powierzenie zewnętrznych opiekunów swoich zasobów cyfrowych nie jest pozbawione wad. Ryzyko obejmuje potencjalne zamrożenie rachunków, ryzyko niewypłacalności depozytariusza, a w niektórych przypadkach wygórowane opłaty lub wysokie wymagania dotyczące minimalnego salda.

Ponadto, podczas gdy niektórzy zewnętrzni depozytariusze oferują swoje usługi inwestorom detalicznym, inne, takie jak Fidelity lub Coinbase Trust, obsługują głównie klientów instytucjonalnych, przy czym ta ostatnia wymaga znacznego minimalnego salda za swoje usługi powiernicze.

Podsumowując, chociaż opieka przez strony trzecie zapewnia łatwość i regulowane bezpieczeństwo, użytkownicy muszą rozważyć korzyści z potencjalnym ryzykiem i kosztami.

Częściowa opieka

Częściowa opieka to podejście pośrednie w spektrum przechowywania kryptowalut, łączące kontrolę użytkownika z bezpieczeństwem stron trzecich. W tym modelu przechowywania depozytariusze mają ograniczony dostęp do Twoich aktywów, zapewniając podejście do zarządzania opartego na współpracy.

Wykorzystanie zaawansowanych środków bezpieczeństwa, takich jak zabezpieczenia wielopodpisowe ( MSP ), odgrywa kluczową rolę w tego rodzaju przechowywaniu. MSP wymaga wielu podpisów lub zatwierdzeń przed wykonaniem transakcji, co stanowi dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Dzięki temu nawet jeśli złośliwy aktor uzyska dostęp, nie będzie mógł przenieść środków bez niezbędnych wielokrotnych uwierzytelnień.

Dodatkowo uwierzytelnianie dwuskładnikowe ( 2FA ) dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo. Oprócz hasła, 2FA wymaga dodatkowej weryfikacji – zazwyczaj dynamicznie generowanego kodu lub potwierdzenia biometrycznego – w celu przyznania dostępu. Ta dwuwarstwowa ochrona działa odstraszająco na próby nieautoryzowanego dostępu.

Decydując się na częściową opiekę, użytkownicy mogą zachować znaczną kontrolę nad swoimi aktywami, jednocześnie korzystając z zaawansowanej infrastruktury bezpieczeństwa zewnętrznych opiekunów. Zapewnia to równowagę dla tych, którzy mogą wahać się przed całkowitą rezygnacją z kontroli, ale nadal chcą pewności co do zewnętrznych środków bezpieczeństwa.

Ile kosztuje przechowywanie kryptowalut przez strony trzecie?

Decydując się na usługę przechowywania kryptowalut, użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z różnych opłat związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i dostępności ich zasobów cyfrowych. Podobnie jak tradycyjne banki pobierają opłaty za różne usługi, tak też depozytariusze kryptowalut mają wdrożoną strukturę opłat.

Roczna opłata za opiekę : Jest to opłata cykliczna, często pobierana na podstawie całkowitej wartości przechowywanych zasobów cyfrowych. Większość depozytariuszy, niezależnie od tego, czy jest to Gemini z siedzibą w USA, czy inni, zazwyczaj pobiera mniej niż 1% całkowitej wartości aktywów rocznie.

Opłata konfiguracyjna : Niektórzy depozytariusze pobierają opłatę początkową za założenie konta depozytowego. Chociaż wiele z nich ma standardową stawkę ryczałtową, niektórzy mogą całkowicie zrezygnować z tej opłaty, umożliwiając użytkownikom otwieranie kont bez żadnych opłat wstępnych.

Opłata za wypłatę : Przenoszenie zasobów cyfrowych na konto depozytowe lub z niego często wiąże się z opłatą. Może to być stała kwota, np. 125 dolarów pobierana przez Gemini, lub procent wypłaconej kwoty, przy czym niektóre platformy, takie jak Coinbase, pobierają opłatę do 1%.

Dla użytkowników niezwykle ważne jest porównanie tych kosztów z korzyściami zapewnianymi przez depozytariusza, takimi jak zwiększone bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Natomiast osoby skłaniające się ku samodzielnej opiece mogą potencjalnie zaoszczędzić na tych opłatach. Mogą jednak ponieść inne koszty, takie jak zakup bezpiecznych rozwiązań do przechowywania kluczy prywatnych.

Opieka nad kryptowalutami nie jest uniwersalna

Dokonanie właściwego wyboru dotyczącego przechowywania kryptowalut jest kluczową decyzją, która zależy od różnych czynników i osobistych preferencji. To nie jest scenariusz uniwersalny. W miarę zdobywania większej wiedzy i doświadczenia w przestrzeni kryptograficznej lub w miarę ewolucji portfela inwestycyjnego Twoje strategie powiernicze mogą się zmieniać.

Dla początkującego na arenie kryptowalut najlepszym rozwiązaniem może być proste i przyjazne dla użytkownika podejście. Jednakże w miarę rozwoju wiedzy specjalistycznej można poszukiwać bardziej zaawansowanych i zróżnicowanych rozwiązań w zakresie opieki. Dywersyfikacja metod opieki zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa, podobnie jak zasada nie wkładania wszystkich jajek do jednego koszyka. Na przykład, chociaż gorący portfel zapewnia wygodę szybkich transakcji, jego charakter online może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa. Z drugiej strony chłodnia będąca w trybie offline zapewnia solidną ochronę przed potencjalnymi naruszeniami w Internecie, ale może być mniej dostępna.

Dodatkowo pojawienie się Web3, który reprezentuje zdecentralizowany Internet i zawiera zdecentralizowane aplikacje ( dApps ), zmieniło grę. Dostęp do tego świata często wymaga samodzielnego portfela, oferującego użytkownikom większą kontrolę nad swoimi zasobami i interakcjami.

Podobnie jak dywersyfikacja inwestycji w akcje, dystrybucja kryptowalut w ramach różnych rozwiązań w zakresie przechowywania nie tylko zmniejsza ryzyko związane z potencjalnymi lukami w zabezpieczeniach jednej metody, ale także pozwala na elastyczność i możliwości adaptacji w szybko rozwijającym się świecie aktywów cyfrowych. Zawsze bądź na bieżąco i rozważ zasięgnięcie porady ekspertów lub doświadczonych entuzjastów kryptowalut, poruszając się po dynamicznym krajobrazie przechowywania kryptowalut.

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków