Kim są dostawcy płynności?

Kim są dostawcy płynności?

Dostawcy płynności odgrywają kluczową rolę w powodzeniu handlu elektronicznego na współczesnym rynku finansowym, ponieważ gwarantują stały przepływ płynności. Wskaźnik ten pokazuje szybkość, z jaką dany składnik aktywów może zostać zamieniony na gotówkę bez wpływu na jego aktualną cenę. Wiele firm świadczy usługi płynności na różnych rynkach finansowych, w tym zarówno na rynku kryptowalut, jak i na rynku Forex. Jaki jest jednak mechanizm ich działania i w jaki sposób dostarczają płynność rynkowi?

Celem tego artykułu jest wyjaśnienie koncepcji dostawców płynności, zbadanie, w jaki sposób tworzą oni płynność dla rynków finansowych i nakreślenie głównych korzyści płynących ze współpracy z tymi firmami, które wspierają przedsiębiorstwa.

Kim są dostawcy płynności?

W obszarze handlu elektronicznego niezbędni są dostawcy płynności, do których zaliczają się instytucje finansowe, takie jak duże banki i domy maklerskie. Zwiększają płynność rynku poprzez umieszczanie w arkuszu zleceń licznych zleceń z limitem. Działanie to ma kluczowe znaczenie dla utrzymania równowagi rynkowej, szczególnie podczas transakcji o dużym wolumenie instrumentami finansowymi. W ten sposób zmniejszają spread i koszty handlu, ułatwiając w ten sposób płynniejszy handel na różnych rynkach.

Dostawcy ci odgrywają kluczową rolę zarówno na tradycyjnych rynkach Forex, jak i na rozwijającej się dziedzinie zdecentralizowanych finansów (DeFi). Na rynku Forex często działają poprzez bezpośrednie przetwarzanie, przekazując zlecenia klientów bezpośrednio do dostawcy płynności oferującego najlepszą cenę, zapewniając w ten sposób szybką realizację bez konfliktów interesów i manipulacji cenami. W DeFi płynność jest jeszcze bardziej krytyczna, ponieważ wiele tokenów ma mniejszą kapitalizację rynkową i niższą płynność. Dostawcy płynności w DeFi deponują pary tokenów w pulach, umożliwiając zamianę tokenów i pobierając minimalne opłaty za te wymiany. Jest to niezbędne na rynkach z mniejszą liczbą kupujących i sprzedających, gdzie realizacja transakcji może stanowić wyzwanie i może prowadzić do poślizgu cenowego lub wyższych kosztów transakcji.

Platformy takie jak Uniswap , Curve i Balancer , działające jako zautomatyzowani animatorzy rynku (AMM), są kluczem do DeFi. Wykorzystują tokeny LP do decentralizacji platformy, zapewniając swoim użytkownikom usługi niepowiernicze. Dostawcy płynności w tych ustawieniach otrzymują tokeny LP reprezentujące ich część puli, których mogą używać do ubiegania się o odsetki uzyskane z transakcji. To zdecentralizowane podejście zapewnia niskie opóźnienia, efektywną agregację cen i anonimowość w transakcjach, co stanowi podstawę nowoczesnego zapewniania płynności na rynkach finansowych.

Czym są tokeny LP?

Aktywa są deponowane w pulach przez dostawców płynności, aby umożliwić handel na zdecentralizowanych giełdach (DEX) i automatycznych animatorach rynku (AMM), w zamian za co otrzymują tokeny puli płynności, zwane również tokenami LP. Tokeny te służą jako dowód wkładu dostawcy, umożliwiając mu odzyskanie początkowej inwestycji wraz z naliczonymi odsetkami. Tokeny ucieleśniają udział dostawcy w przychodach z opłat puli.

Poza reprezentowaniem postawionej płynności tokeny LP mają wiele funkcji. Zapewniają dostawcom możliwość uzyskiwania pożyczek kryptograficznych, przenoszenia własności płynności i uczestniczenia w rolnictwie zysków w celu uzyskania odsetek składanych. Odsetki składane naliczane są od kwoty głównej powiększonej o wszelkie skumulowane odsetki. Na przykład 10% rocznych odsetek od inwestycji o wartości 1000 dolarów daje 100 dolarów w pierwszym roku i 110 dolarów w drugim roku, w oparciu o nową sumę 1100 dolarów.

Tokeny LP zapewniają użytkownikom DEX i AMM pełną kontrolę nad zablokowanymi aktywami, przy czym większość platform umożliwia wypłaty w dowolnym momencie po umorzeniu odsetek. Technologicznie tokeny LP są zgodne z innymi tokenami blockchain. Na przykład tokeny LP na DEX-ach opartych na Ethereum to tokeny ERC-20. Przykładami są tokeny SushiSwap Liquidity Provider (SLP) w SushiSwap i tokeny Balancer Pool (BPT) w Balancer.

W jaki sposób dostawcy płynności generują płynność na rynku?

W dynamicznym świecie kryptowalut pojawienie się zaawansowanej technologii uprościło wiele aspektów, w tym handel na rynku. Proces agregacji płynności jest obecnie skutecznie zautomatyzowany przez oprogramowanie, które odgrywa kluczową rolę w tworzeniu płynności. Agregator płynności w sferze kryptowalut to narzędzie programowe, które pomaga brokerom pozyskiwać najlepsze oferty od różnych dostawców płynności w pulach płynności, zapewniając najniższe możliwe ceny.

Kiedy trader składa zlecenie rynkowe na rynku kryptowalut, jego realizacja jest niemal natychmiastowa. Warto zauważyć, że mniejsze zamówienia mogą być dopasowywane w ramach bazy klientów brokera, zazwyczaj przez dużych brokerów kryptowalut. Dostawcy płynności zazwyczaj przyjmują zamówienia od brokerów o wielkości zaledwie 0,1 lota z odpowiadającymi im zleceniami klientów. W przypadku większych zleceń dostawca płynności szybko integruje je w bardziej rozbudowaną pulę zleceń i wysyła do kontrahenta. W rzadkich przypadkach, gdy nie zostanie znaleziony odpowiedni kontrahent, transakcja może zostać przekierowana na drugi poziom lub do puli ECN . Zapewnia to sprawną realizację zleceń, minimalizując zauważalną różnicę pomiędzy transakcjami z klientami brokera i dostawcą.

Protokół wymiany informacji finansowych ( FIX ) ma kluczowe znaczenie w agregowaniu zleceń z limitem klientów w świecie kryptowalut. Dominują dwa główne typy wykonania: Fill Or Kill (FOK) i Immediate Or Cancel (IOC). FOK nakazuje wykonanie transakcji po określonej cenie, gdy dostawca płynności dopasuje cenę i wolumen, bez alternatywnych opcji. IOC umożliwia częściową lub pełną realizację po określonej cenie, a w razie potrzeby pozostałą część po innej cenie.

Znaczenie agregatorów płynności, często nazywanych także dostawcami, jest podkreślane na rynku kryptowalut, gdzie ułatwiają transakcje mniejszym brokerom poprzez przetwarzanie bezpośrednie (STP). Agregatorzy ci zapewniają stabilność rynku, równoważąc wolumeny kupna i sprzedaży w celu znalezienia równowagi. Na rynku kryptowalut, podobnie jak na innych rynkach finansowych, brak płynności może prowadzić do zmniejszenia zmienności, luk cenowych i niekorzystnych warunków handlowych, takich jak poślizg i zwiększone spready. W związku z tym dostawcy płynności są niezbędni w utrzymaniu sprawnego funkcjonowania wszystkich rynków finansowych.

middle

Korzyści z korzystania z dostawcy płynności

Zrozumienie roli dostawców płynności i ich wpływu na różne rynki finansowe uwydatnia ich kluczowe mocne strony. Zagłębmy się w te podstawowe zalety.

Zawężanie spreadu

Dostawcy płynności odgrywają znaczącą rolę w minimalizowaniu spreadu rynkowego. Spready są zwykle mniej zmienne w porównaniu do poszczególnych instrumentów, ponieważ wpływa na nie podobna dynamika rynku. Często ceny tych instrumentów zmieniają się w tandemie, co pozwala na zabezpieczenie krótkiej pozycji w spreadzie przed długą pozycją. W rezultacie marża wymagana do handlu spreadem jest generalnie niższa niż w przypadku oddzielnych kontraktów futures.

Stabilizacja rynku

Brak równowagi handlowej, często powodowany transakcjami o dużym wolumenie dokonywanymi przez głównych inwestorów lub „ wieloryby ”, może prowadzić do szybkich wahań cen, stwarzając ryzyko, szczególnie w handlu z marżą. Dostawcy płynności przeciwdziałają tym brakom równowagi, zastrzykując płynność na różne rynki, łagodząc w ten sposób wpływ tych dużych transakcji i utrzymując stabilność cen aktywów finansowych.

Zwiększanie aktywności handlowej

Płynność rynku jest krytycznym czynnikiem wpływającym na działalność handlową. Wysokie poziomy płynności zachęcają do częstszego handlu, ponieważ uczestnicy rynku preferują instrumenty handlowe, które można łatwo kupić lub sprzedać przy minimalnym spreadzie i poślizgu. Dostawcy płynności usprawniają działalność handlową, zwiększając wolumen zleceń oczekujących w arkuszu zleceń, przyciągając w ten sposób więcej uczestników handlu.

Podsumowując, handel elektroniczny znacząco ewoluował, od strategii stosowanych przez traderów po systemy elektroniczne wykorzystywane do zarządzania zamówieniami. Jednak niektóre aspekty pozostają niezmienne. Dostawcy płynności w dalszym ciągu odgrywają kluczową rolę w utrzymywaniu płynności rynku w różnych warunkach, w tym w okresach dużej zmienności i pogorszenia koniunktury gospodarczej, zapewniając w ten sposób płynność rynków.

bottom

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.