Aave: Innowator DeFi przekształca finanse kryptowalutowe

Aave: Innowator DeFi przekształca finanse kryptowalutowe

Aave, wybitna marka w przestrzeni zdecentralizowanych finansów (DeFi), ma intrygujące pochodzenie i historię ewolucji, która łączy innowację z odpornością. Podróż Aave rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy Stani Kulechov , student prawa z Helsinek, postanowił nadać nowy wymiar rozwijającemu się światu kryptowalut. Projekt początkowo nazwany ETHLend i założony w Szwajcarii jako firma nastawiona na zysk, miał na celu stworzenie zdecentralizowanej platformy do pożyczania i pożyczania kryptowalut.

Na początku swojej działalności ETHLend zebrał znaczące 16,2 miliona dolarów poprzez pierwszą ofertę monet (ICO), sprzedając 1 miliard jednostek tego, co wówczas było znane jako kryptowaluta LEND. Platforma napotkała jednak wyzwania, szczególnie w zakresie płynności i przetwarzania pożyczek , co doprowadziło do strategicznej przebudowy. W 2020 roku nazwa ETHLend została zmieniona na Aave, co po fińsku oznacza „duch”, co oznacza nowy początek z ożywioną wizją.

Transformacja ta oznaczała znaczącą zmianę od pierwotnego modelu pożyczek peer-to-peer firmy ETHLend do bardziej wydajnego i przyjaznego dla użytkownika systemu Aave. Przejście obejmowało migrację tokenów LEND do AAVE w tempie 100 do 1, skutecznie zmniejszając całkowitą podaż do 18 milionów AAVE. Ta zmiana była czymś więcej niż tylko kosmetyczną; oznaczało to zasadniczą zmianę w podejściu platformy do zdecentralizowanych finansów. Aave oferowało teraz fundusze łączone zamiast dopasowywać poszczególnych pożyczkodawców i pożyczkobiorców, zwiększając zarówno efektywność, jak i dostępność.

Filozofia Aave i szerszego świata kryptowalut jest zakorzeniona w zdecentralizowanej naturze kryptowalut. Koncepcja ta to nie tylko cecha techniczna, ale podstawowy etos napędzający innowacje w tym sektorze. Kryptowaluta, której pionierem był Bitcoin, a następnie Ethereum i inne altcoiny , stanowiła zerwanie z tradycyjnymi, scentralizowanymi systemami finansowymi. Wraz ze wzrostem popularności tych cyfrowych walut, potrzeba zdecentralizowanego protokołu kredytowego stała się oczywista, a firma Aave wkroczyła, aby wypełnić tę lukę.

Podejście Aave do pożyczek DeFi i kryptowalut jest usprawnione i skoncentrowane na użytkowniku. Wykorzystując inteligentne kontrakty, platforma płynnie dopasowuje pożyczkodawców do pożyczkobiorców, tworząc możliwości pasywnego dochodu dla pożyczkodawców i oferując pożyczkobiorcom sposób na wykorzystanie ich aktywów kryptograficznych bez ich upłynniania. System ten uosabia innowacyjnego ducha DeFi, oferując wgląd w przyszłość finansów, gdzie kluczowa jest elastyczność, wydajność i dostępność.

Co to jest Aave? (AAVE)

Aave wyróżnia się jako pionierska kryptowaluta DeFi, oferująca zdecentralizowaną platformę pożyczkową, która umożliwia użytkownikom pożyczanie, pożyczanie i naliczanie odsetek od ich aktywów kryptograficznych, z pominięciem tradycyjnych pośredników finansowych. Platforma zbudowana jest na blockchainie Ethereum, wykorzystując skomplikowany system inteligentnych kontraktów . Taka konfiguracja decentralizuje zarządzanie aktywami w sieci komputerów, eliminując potrzebę polegania na określonych instytucjach lub osobach w zakresie zarządzania funduszami i pokładając zaufanie wyłącznie w wykonywaniu kodu protokołu.

Najważniejszym elementem innowacji Aave jest zdolność do tworzenia wszechstronnych pul pożyczkowych, obsługujących różnorodną gamę 17 kryptowalut, w tym popularne, takie jak ETH, BAT i MANA. Użytkownicy mogą pożyczać lub pożyczać w ramach tych pul, zwiększając płynność aktywów kryptograficznych. Protokół Aave wymaga od pożyczkobiorców zapewnienia zabezpieczenia, zgodnie ze standardowymi praktykami DeFi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zaufania w procesie kredytowym. Limit kredytu ustalany jest na podstawie wartości zabezpieczenia, co stanowi zabezpieczenie przed niewykonaniem zobowiązania.

Aave wprowadza zaawansowaną funkcję w postaci aTokenów. Tokeny te, reprezentujące pożyczone środki, są powiązane z wartością innego aktywa i naliczają odsetki w czasie rzeczywistym, oferując pożyczkodawcy wymierne korzyści. Mechanizm ten tworzy dynamiczne środowisko pożyczkowe, w którym użytkownik może na przykład zabezpieczyć DAI w celu pożyczenia ETH, dywersyfikując w ten sposób swoją ekspozycję na kryptowaluty bez pełnej własności.

Co więcej, Aave pozostaje w czołówce innowacji DeFi, włączając takie funkcje, jak pożyczki natychmiastowe oraz różne modele emisji długów i kredytów, wykorzystując unikalne możliwości technologii blockchain. Funkcje te nie tylko poprawiają wygodę użytkownika, ale także przyczyniają się do pozycji Aave jako lidera w przestrzeni DeFi, przesuwając granice tego, co jest możliwe w zdecentralizowanych finansach.

Jak działa Aave?

Aave, godny uwagi protokół DeFi, na nowo zdefiniował koncepcję udzielania i pożyczania w świecie kryptowalut. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów, które opierają się na bezpośrednich kojarzeniach pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, Aave automatyzuje proces, korzystając z unikalnych pul płynności w łańcuchu bloków Ethereum. Pule te agregują depozyty użytkowników, umożliwiając pożyczkodawcom zarabianie odsetek, a pożyczkobiorcom dostęp do funduszy poprzez zapewnienie zabezpieczenia.

Istotą Aave są dwa rodzaje tokenów: aTokeny wydawane pożyczkodawcom jako odzwierciedlenie ich oprocentowanych depozytów oraz tokeny AAVE, natywna kryptowaluta platformy. Posiadacze tokenów AAVE mogą cieszyć się kilkoma korzyściami, takimi jak obniżone opłaty przy korzystaniu z AAVE jako zabezpieczenia i możliwość pożyczenia większej ilości. Ponadto mogą uzyskać dostęp do informacji o pożyczkach przed ogółem społeczeństwa za opłatą.

Cechą wyróżniającą Aave jest wprowadzenie pożyczek flash, które są niezabezpieczone i realizowane w ramach jednego bloku Ethereum. Ta innowacja wykorzystuje proces finalizacji transakcji w łańcuchu bloków, umożliwiając natychmiastowe udzielanie i rozliczanie pożyczek. Jeżeli pożyczka wraz z niewielką opłatą nie zostanie spłacona w tym samym bloku, transakcja zostaje odwrócona, tak jakby nigdy nie miała miejsca, zapewniając brak ryzyka zarówno dla pożyczkobiorcy, jak i protokołu.

Stopy procentowe Aave są dynamiczne i zależą od stopnia wykorzystania aktywów w każdej puli. Wysokie wskaźniki wykorzystania prowadzą do wyższych stóp procentowych, zachęcając pożyczkodawców do składania większej liczby depozytów, podczas gdy niższe wskaźniki wykorzystania obniżają stopy procentowe, aby przyciągnąć pożyczkobiorców. Ten współzależny mechanizm zapewnia zrównoważone środowisko kredytowania.

Co więcej, pożyczki Aave są zazwyczaj nadzabezpieczone, co zapewnia siatkę bezpieczeństwa przed zmiennym charakterem kryptowalut. W przypadku, gdy wartość zabezpieczenia spadnie poniżej pewnego progu, protokół Aave inicjuje automatyczny proces likwidacji w celu zabezpieczenia interesów pożyczkodawców.

Oprócz tych funkcji Aave umożliwia użytkownikom wybór pomiędzy stabilnymi i zmiennymi stopami procentowymi, co jeszcze bardziej zwiększa elastyczność udzielania pożyczek. To, w połączeniu z deflacyjnym aspektem AAVE – gdzie część opłat jest wykorzystywana do spalania tokenów – pozycjonuje Aave jako myślącego przyszłościowo i adaptacyjnego gracza w krajobrazie DeFi.

Innowacje i mechanika w pożyczkach DeFi

Przegląd Aave :

 • Zdecentralizowany protokół DeFi zbudowany na blockchainie Ethereum.
 • Automatyzuje udzielanie i zaciąganie pożyczek za pośrednictwem pul płynności.

System tokenów :

 • aTokeny: wydawane pożyczkodawcom, reprezentujące oprocentowane depozyty.
 • Tokeny AAVE: Natywna kryptowaluta oferująca posiadaczom różne korzyści, takie jak obniżone opłaty i przywileje zaciągania pożyczek.

Pożyczki błyskawiczne :

 • Unikalna funkcja umożliwiająca niezabezpieczone pożyczki w ramach jednego bloku Ethereum.
 • Pożyczki należy spłacić w ramach tego samego bloku, wraz z opłatą, w przeciwnym razie transakcja zostanie odwrócona.

Mechanizm stopy procentowej :

 • Stawki dynamiczne oparte na stopniu wykorzystania aktywów w pulach płynności.
 • Wyższe wskaźniki wykorzystania prowadzą do podwyższenia stóp procentowych, aby zachęcić do większej liczby depozytów; niższe stawki przyciągają kredytobiorców.

Zabezpieczenie kredytu :

 • Pożyczki są zazwyczaj nadzabezpieczone w celu ograniczenia ryzyka związanego ze zmiennością kryptowalut.
 • Automatyczny proces likwidacji w przypadku spadku wartości zabezpieczenia poniżej określonego progu.

Opcje stóp procentowych :

 • Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy stabilnymi i zmiennymi stopami procentowymi.

Aspekt deflacyjny :

 • Część opłat jest wykorzystywana do spalania tokenów AAVE, co czyni je aktywami deflacyjnymi.

Korzyści dla posiadaczy AAVE :

 • Dostęp do informacji o pożyczce przed innymi za opłatą.
 • Możliwość pożyczenia większej ilości w przypadku korzystania z AAVE jako zabezpieczenia.

Co to jest token Aave?

AAVE, token zarządzający protokołem Aave, odgrywa kluczową rolę w procesie decyzyjnym sieci. Posiadanie tokenów AAVE zapewnia użytkownikom prawo głosu, bezpośrednio wpływając na wyniki propozycji ulepszeń Aave (AIP). Wpływ posiadacza tokena jest proporcjonalny do jego stanu posiadania, ponieważ każdy token AAVE równa się jednemu głosowi, co pozwala na większą siłę głosu przy zwiększonej własności tokena.

Poza zarządzaniem ekosystem Aave wykorzystuje również tokeny przydzielane głównie pożyczkodawcom wnoszącym wkład w pule płynności. Te aTokeny reprezentują udziały pożyczkodawców i umożliwiają im zarabianie odsetek od ich wkładów, wspierając dynamiczne środowisko płynności.

Posiadacze tokenów AAVE mogą cieszyć się kilkoma dodatkowymi korzyściami. Korzystanie z AAVE jako zabezpieczenia na platformie nie tylko zapewnia automatyczne rabaty od opłat transakcyjnych, ale także zwalnia pożyczkobiorców z opłat przy pożyczaniu tokenów AAVE. Zachęca to do stosowania AAVE w ekosystemie i zwiększa jego użyteczność.

Warto zauważyć, że AAVE działa jako symbol deflacji. „Spalenie” AAVE, czyli proces, podczas którego pewna liczba tokenów jest trwale usuwana z obiegu, jest kluczową strategią zwiększania jej wartości. Spalanie to następuje poprzez wysłanie tokenów do niedostępnego portfela, skutecznie zmniejszając podaż i potencjalnie zwiększając wartość tokena. Około 80% opłat transakcyjnych przyczynia się do tego procesu spalania, zapewniając stałą redukcję podaży tokenów.

Ponadto zespół programistów Aave przeznaczył około 3 miliony tokenów AAVE na wsparcie wzrostu i rozwoju protokołu, objętych umową rezerwową ekosystemu Aave. Ta rezerwa strategiczna podkreśla zaangażowanie zespołu w długoterminową stabilność i rozwój platformy Aave.

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.