Ubezpieczenia Blockchain: najlepsze rozwiązania zmieniające branżę

Ubezpieczenia Blockchain: najlepsze rozwiązania zmieniające branżę

Technologia Blockchain, często kojarzona wyłącznie z bitcoinem i kryptowalutami, ma ogromny potencjał wykraczający poza sektor finansowy, rozszerzając swoją moc transformacyjną na branże takie jak opieka zdrowotna i ubezpieczenia. Pomimo pozornie dziwnego dopasowania na pierwszy rzut oka, unikalne możliwości blockchainu oferują firmom ubezpieczeniowym drogę nie tylko do usprawnienia operacji, ale także do znacznego ulepszenia oferty usług i bezpieczeństwa.

Sfera ubezpieczeń, dojrzała do innowacji, może w znacznym stopniu skorzystać na technologii blockchain poprzez redukcję kosztów, lepszą obsługę klienta i wzmocnione środki bezpieczeństwa. Technologia ta to nie tylko narzędzie utrzymania konkurencyjności; jest to sposób na przedefiniowanie krajobrazu ubezpieczeń poprzez aplikacje takie jak krypto-ubezpieczenia i przetwarzanie roszczeń wspomagane przez blockchain.

Branża ubezpieczeniowa, choć ugruntowana i cenna, stoi przed wieloma wyzwaniami, w tym nieefektywnością, oszustwami, błędami ludzkimi i zagrożeniami cybernetycznymi. Technologia Blockchain rozwiązuje te problemy bezpośrednio, wykorzystując inteligentne kontrakty do śledzenia roszczeń, automatyzując archaiczne procesy oparte na papierze i zwiększając bezpieczeństwo danych. Technologia ta zwiększa efektywność operacyjną, wzmacnia cyberbezpieczeństwo i promuje przejrzystość, zasadniczo zmieniając proces zgłaszania roszczeń ubezpieczeniowych i metody płatności. W połączeniu ze sztuczną inteligencją i dużymi zbiorami danych integracja blockchain z ubezpieczeniami opiera się na trzech filarach: inteligentnych kontraktach, automatyzacji i zwiększaniu cyberbezpieczeństwa.

Podsumowując, integracja blockchaina z branżą ubezpieczeniową to nie tylko nowość, ale konieczność modernizacji i bezpieczeństwa. Oferuje firmom ubezpieczeniowym solidne ramy umożliwiające ograniczanie nieefektywności, zwalczanie oszustw i zapewnianie niezrównanego bezpieczeństwa, wyznaczając nową erę ubezpieczeń, które są bardziej wydajne, bezpieczne i zorientowane na klienta.

Jak działa zdecentralizowane ubezpieczenie?

Ubezpieczenia działają na zasadzie łączenia ryzyka. Kiedy ludzie stają w obliczu potencjalnych zdarzeń, które mogą prowadzić do znacznych strat finansowych, zwracają się o ochronę do ubezpieczenia. Płacąc składki, osoby fizyczne wnoszą wkład do zbiorczej puli zarządzanej przez firmy ubezpieczeniowe, która rozkłada ryzyko finansowe na wszystkich płatników. Dzięki takiemu rozwiązaniu koszty poniesione przez każdego ubezpieczającego są znacznie niższe niż potencjalne obciążenie finansowe wynikające z klęski żywiołowej. Zasadniczo firmy ubezpieczeniowe zakładają, że łączna zebrana składka przewyższy kwotę wypłat z tytułu roszczeń.

Tradycyjnie system ten był scentralizowany, a zakłady ubezpieczeniowe zarządzały ryzykiem i wypłacały odszkodowania. Aby otrzymać odszkodowanie za stratę, ubezpieczający muszą udowodnić, że ich roszczenie jest uzasadnione, a proces ten często wymaga usług likwidatorów szkód w celu uwierzytelnienia strat i ustalenia kwoty odszkodowania. Ten aspekt działalności ubezpieczeniowej wiąże się ze znacznymi kosztami.

Wyobraźmy sobie jednak zdecentralizowane podejście do zarządzania roszczeniami. Wejdź na ubezpieczenia parametryczne, innowacyjne rozwiązanie eliminujące konwencjonalny proces szkodowy. W przeciwieństwie do tradycyjnego ubezpieczenia, które rekompensuje na podstawie oszacowanych szkód, ubezpieczenie parametryczne wypłaca się automatycznie po spełnieniu określonych z góry warunków lub „parametrów”. Model ten idealnie nadaje się do wdrożenia przy zdecentralizowanych inteligentnych kontraktach w technologii blockchain. Ubezpieczenie parametryczne upraszcza proces wypłaty, znacznie zmniejszając koszty administracyjne i usprawniając mechanizm rekompensat, co czyni go atrakcyjną opcją dla nowoczesnych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenia parametryczne i zdecentralizowane: rewolucjonizacja tradycyjnych modeli

Zdecentralizowane ubezpieczenia, szczególnie przez pryzmat ubezpieczeń parametrycznych, zmieniają sposób działania polis, oferując usprawnione i skuteczne podejście. Dla ilustracji rozważmy przypadek ubezpieczenia rolnictwa od suszy. W tym modelu rolnik wykupuje ubezpieczenie, które określa warunki, w jakich rozpoznaje się suszę, takie jak odczyty z deszczomierzy czy oficjalne deklaracje. Po spełnieniu tych warunków polisa automatycznie uruchamia ustaloną z góry wypłatę, eliminując potrzebę oceny szkód lub likwidacji szkód.

Ta innowacja nie ogranicza się do technologii blockchain, jednak sektor finansowy dostrzega efektywność i korzyści ekonomiczne, jakie inteligentne kontrakty oparte na blockchain wnoszą do takich modeli ubezpieczeń. Te inteligentne umowy ułatwiają zautomatyzowany proces oparty na danych, który nie tylko zapewnia niższe składki, ale także upraszcza proces zgłaszania roszczeń dla konsumentów.

W domenie ubezpieczeń finansów zdecentralizowanych (DeFi) szczegóły polisy, w tym źródła danych ( wyrocznie ) weryfikujące warunki aktywacji, szczegóły wypłaty i inne warunki, są kodowane w inteligentnym kontrakcie na blockchainie. Ta automatyzacja gwarantuje, że po zweryfikowaniu warunków takich jak susza za pomocą podłączonych urządzeń lub zewnętrznych źródeł danych wypłaty zostaną bezpośrednio przetworzone na konto ubezpieczonego bez konieczności ręcznej interwencji.

Zalety zdecentralizowanych ubezpieczeń wykraczają poza usprawnione operacje i znacznie zmniejszają koszty administracyjne i zwiększają szybkość transakcji. Na przykład ubezpieczenie od huraganu w tym modelu automatycznie wypłaciłoby ubezpieczonym odszkodowanie, gdy podłączone stacje pogodowe zarejestrują prędkość wiatru przekraczającą określony próg.

Podobnie ubezpieczenie opóźnień lotów za pośrednictwem inteligentnych umów zapewnia natychmiastową rekompensatę za opóźnienia lub odwołania lotów, przy czym umowa autonomicznie monitoruje dane dotyczące lotu i reaguje na dane dotyczące lotu w czasie rzeczywistym. Ten aspekt ubezpieczeń parametrycznych, oparty na inteligentnych kontraktach, minimalizuje zaangażowanie człowieka, redukując w ten sposób koszty i złożoność związaną z tradycyjnymi modelami ubezpieczeń.

Wykorzystanie Blockchain do lepszej automatyzacji ubezpieczeń

Firmy na całym świecie wykorzystują moc technologii blockchain, aby zrewolucjonizować sektor ubezpieczeń. Integrując blockchain, przesuwają granice automatyzacji procesów ubezpieczeniowych. To innowacyjne podejście nie tylko usprawnia operacje, ale także zwiększa przejrzystość, bezpieczeństwo i wydajność w branży. Niezmienna księga Blockchain i możliwości inteligentnych kontraktów umożliwiają automatyczną weryfikację roszczeń, bezpośrednie i szybkie wypłaty oraz znaczną redukcję oszustw. To przejście w kierunku automatyzacji opartej na blockchainie oznacza fazę transformacji w ubezpieczeniach, torując drogę dla bardziej niezawodnych, przyjaznych dla użytkownika i opłacalnych usług ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenia parametryczne i zdecentralizowane stanowią znaczący krok naprzód, czyniąc ubezpieczenia bardziej dostępnymi, niedrogimi i odpowiadającymi potrzebom współczesnego świata. Dzięki integracji technologii blockchain i inteligentnych kontraktów branża ubezpieczeniowa stanie się bardziej wydajna, przejrzysta i przyjazna dla użytkownika, zwiastując nową erę ochrony ubezpieczeniowej, która będzie zarówno włączająca, jak i innowacyjna.

Eteryczny

Założona w 2016 roku platforma Etherisc działa jako w pełni zdalna platforma programistyczna typu open source, przeznaczona do rozwijania zdecentralizowanych aplikacji ubezpieczeniowych. Ta innowacyjna firma tworzy rozwiązania oparte na blockchainie dostosowane do różnych segmentów sektora ubezpieczeniowego. Wykorzystując technologię rozproszonej księgi rachunkowej, Etherisc ma na celu usprawnienie procesu ubezpieczeniowego, mając na celu wyeliminowanie typowych nieefektywności, takich jak wygórowane opłaty manipulacyjne i wydłużone okresy regulowania roszczeń. Przyjęcie blockchainu nie tylko zwiększa przejrzystość i zaufanie, ale także znacznie zmniejsza koszty ogólne, umożliwiając tworzenie bardziej sprawiedliwych i dostępnych produktów ubezpieczeniowych na całym świecie. Zaangażowanie Etherisc w decentralizację reprezentuje przyszłościowe podejście do przekształcania branży ubezpieczeniowej, czyniąc ją bardziej wydajną, bezpieczną i zorientowaną na użytkownika.

Straż

Założona w 2007 roku z siedzibą w Palo Alto w Kalifornii firma Guardtime stoi na czele innowacji blockchain, obsługując takie sektory, jak cyberbezpieczeństwo, rząd, finanse, obrona i logistyka. Firma nawiązała strategiczne partnerstwa z gigantami branżowymi, takimi jak EY, Maersk i Microsoft, aby uruchomić Insurwave, najnowocześniejszą platformę ubezpieczeń morskich opartą na technologii blockchain. Insurwave rewolucjonizuje sektor ubezpieczeń morskich, automatyzując transakcje, usprawniając zarządzanie ryzykiem i tworząc weryfikowalny, niezmienny rejestr przesyłek. Platforma ta ułatwia bardziej kompleksowy i wydajny proces ubezpieczenia dla firm ubezpieczeniowych, podkreślając rolę Guardtime w wykorzystywaniu technologii blockchain do przekształcania tradycyjnych praktyk branżowych w bezpieczne, przejrzyste i usprawnione operacje. Inicjatywy Guardtime ilustrują ogromny potencjał blockchain wykraczający poza kryptowalutę, co stanowi znaczący krok w kierunku integracji tej technologii w różnych krytycznych i globalnych branżach.

Poziom

Uruchomiona w 2015 roku i mająca siedzibę w San Francisco w Kalifornii, Tierion jest liderem w wykorzystaniu technologii blockchain w celu zwiększenia integralności danych i wydajności w operacjach biznesowych. Firma dostarcza solidne rozwiązania, w tym produkty Chainpoint i Proof, zaprojektowane w celu umożliwienia firmom ubezpieczeniowym i innym przedsiębiorstwom tworzenia sieci blockchain. Sieci te odgrywają kluczową rolę w płynnym rejestrowaniu, śledzeniu i uwierzytelnianiu danych.

Technologia blockchain firmy Tierion jest szczególnie rewolucyjna w dziedzinie przetwarzania roszczeń, znacznie redukując czas i koszty związane z każdym roszczeniem. Wykorzystując te zaawansowane możliwości blockchain, ubezpieczyciele są w stanie skuteczniej identyfikować fałszywe roszczenia, zapewniając zgodność z przepisami i standardami branżowymi. Wdrożenie technologii Tierion pokazuje pionierskie podejście do wykorzystania potencjału blockchain, usprawnienia operacji i wspierania zaufania poprzez weryfikowalną integralność danych w sektorze ubezpieczeniowym i poza nim.

Kaleido

Założona w 2017 roku z siedzibą w Raleigh w Karolinie Północnej firma Kaleido wprowadza Blockchain Business Cloud, rewolucyjną platformę, która zmienia sposób, w jaki firmy ubezpieczeniowe zarządzają i zabezpieczają dane. Platforma ta oferuje niezmienną, bezpieczną bazę danych do przechowywania informacji i raportów ubezpieczeniowych, zapewniając niezrównane bezpieczeństwo i niezawodność branży ubezpieczeniowej.

Technologia Kaleido rozszerza swoje korzyści poza firmy ubezpieczeniowe. Dla firm zapewnia niezawodne narzędzie do śledzenia płatności, wykrywania oszustw związanych z tożsamością i zapewniania zgodności z przepisami bezpieczeństwa. Z drugiej strony klienci cieszą się spokojem ducha, wynikającym ze świadomości, że ich dane osobowe są zabezpieczone przed katastrofami i pozostają prywatne do czasu zmiany ich polisy ubezpieczeniowej lub rozpoczęcia nowej polisy.

Blockchain Business Cloud firmy Kaleido stanowi znaczący krok naprzód w wykorzystaniu technologii blockchain w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych i wydajności operacyjnej w sektorze ubezpieczeniowym. Wykorzystując tę zaawansowaną technologię, Kaleido nie tylko usprawnia procesy administracyjne, ale także wzmacnia zaufanie między ubezpieczycielami a ich klientami, zapewniając integralność danych i prywatność przy każdej transakcji.

Deloitte'a

Od momentu założenia w 1845 roku firma Deloitte stała się światową potęgą z siedzibą w Nowym Jorku. Firma znana jest z pomagania klientom we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii w ich działalności, w szczególności z wdrażania technologii blockchain przez organizacje ubezpieczeniowe. Kompleksowe badanie Deloitte dotyczące sektorów ubezpieczeń zdrowotnych i na życie ujawniło transformacyjny potencjał blockchain w zakresie poprawy ochrony danych, automatyzacji umów za pomocą inteligentnych kontraktów i identyfikacji fałszywych roszczeń.

Wykorzystując blockchain, Deloitte umożliwia firmom ubezpieczeniowym skrupulatne zabezpieczanie dokumentacji zdrowotnej, usprawnianie wykonywania umów i wzmacnianie mechanizmów wykrywania oszustw. Postęp ten umożliwia ubezpieczycielom budowanie solidniejszych i bardziej opartych na zaufaniu relacji z klientami, oferując większe bezpieczeństwo, wydajność i przejrzystość swoich usług. Strategiczne podejście Deloitte do zastosowania blockchain w branży ubezpieczeniowej nie tylko pozycjonuje firmę jako lidera innowacji technologicznych, ale także jako podmiot ułatwiający bardziej osobiste i bezpieczne interakcje pomiędzy ubezpieczycielami a ich klientami.

Lemoniada

Założona w 2015 roku z siedzibą w Nowym Jorku firma Lemonade stoi na czele modernizacji ubezpieczeń poprzez integrację sztucznej inteligencji (AI) i technologii blockchain. Oferując szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenia domu, samochodu i zwierząt, Lemonade wykorzystuje moc blockchain poprzez wykorzystanie inteligentnych kontraktów do ponownego zdefiniowania procesu ubezpieczeniowego.

Innowacyjny model biznesowy Lemonade pobiera stałą opłatę z miesięcznej płatności każdego klienta, a pozostałą część przeznacza na pokrycie przyszłych roszczeń. Takie podejście zapewnia przejrzystość i zaufanie w działaniu firmy. Wdrożenie inteligentnych kontraktów blockchain odgrywa kluczową rolę w tym modelu. Umowy te są zaprogramowane tak, aby automatycznie weryfikować roszczenia po ich złożeniu, umożliwiając szybką i dokładną weryfikację strat. W rezultacie klienci mogą szybko otrzymywać płatności, co znacznie poprawia jakość obsługi klienta, zapewniając szybkość, wydajność i uczciwość.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i blockchain przez Lemonade odzwierciedla znaczący krok w kierunku branży ubezpieczeniowej bardziej skoncentrowanej na kliencie, w której technologia nie tylko upraszcza, ale także przyspiesza proces zgłaszania roszczeń, czyniąc ubezpieczenia bardziej dostępnymi i przyjaznymi dla użytkownika.

Jakie są zalety ubezpieczenia Blockchain?

Ubezpieczenia Blockchain oferują kilka rewolucyjnych korzyści, stawiając czoła długotrwałym wyzwaniom w tradycyjnej branży ubezpieczeniowej:

Redukcja oszustw

 • Sektor ubezpieczeniowy często boryka się z problemem fałszywych roszczeń, które zawyżają koszty operacyjne i wymagają znacznych zasobów do weryfikacji, takich jak likwidatorzy szkód, śledczy i wsparcie prawne. Systemy ubezpieczeniowe Blockchain wykorzystują zdecentralizowane protokoły, aby znacznie ograniczyć możliwości oszukańczych zakłóceń. Minimalizując interwencję człowieka w procesie roszczeniowym, systemy te w sposób naturalny zmniejszają ryzyko oszustwa, co prowadzi do dokładniejszej oceny roszczeń i wypłat.

Automatyzacja

 • Sercem ubezpieczeń blockchain jest technologia inteligentnych kontraktów, która automatyzuje proces roszczeń od momentu ich zainicjowania do wypłaty. Ta automatyzacja obejmuje ceny i warunki polis, a firmy ubezpieczeniowe coraz częściej wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji (AI). To nie tylko usprawnia operacje, ale także gwarantuje, że ubezpieczający otrzymają terminowe odszkodowanie bez biurokratycznych opóźnień, często związanych z tradycyjnym przetwarzaniem ubezpieczeń.

Prędkość

 • Jedną z charakterystycznych cech blockchainu jest jego zdolność do działania przez całą dobę. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów, które mogą podlegać godzinom pracy i ręcznemu przetwarzaniu, ubezpieczenie blockchain może natychmiast reagować na kwalifikujące się zdarzenia. Na przykład w przypadku ubezpieczenia od huraganu dane pogodowe mogą uruchomić inteligentną umowę w celu natychmiastowej wypłaty środków ubezpieczającemu, którego to dotyczy, umożliwiając szybki dostęp do zasobów na potrzeby działań naprawczych.

Ulepszona ocena ryzyka

 • Tradycyjne polisy ubezpieczeniowe opierają się na naukach aktuarialnych w celu oceny ryzyka, a jest to proces, który może być czasochłonny i w dużej mierze opiera się na danych historycznych. Ubezpieczenia Blockchain wykorzystują jednak algorytmiczną ocenę ryzyka, pozwalając na bardziej dynamiczną i precyzyjną ocenę czynników ryzyka. To nie tylko przyspiesza proces ustalania polisy, ale może również prowadzić do bardziej dostosowanych i dokładniej wycenionych produktów ubezpieczeniowych.

Ogólnie rzecz biorąc, ubezpieczenie typu blockchain stanowi znaczący krok naprzód w zwiększaniu efektywności, przejrzystości i dostępności ubezpieczeń. Wykorzystując technologię do zwalczania oszustw, automatyzacji procesów, zwiększania szybkości i poprawy oceny ryzyka, ubezpieczenia typu blockchain mogą potencjalnie zmienić krajobraz ubezpieczeń, czyniąc go lepiej dostosowanym do potrzeb dzisiejszych ubezpieczających.

Ograniczenia korzystania z Blockchain

Podróż w kierunku integracji technologii blockchain z różnymi sektorami, w tym z ubezpieczeniami, wiąże się z pewnymi wyzwaniami:

Powstająca technologia

 • Blockchain znajduje się w stanie ciągłej ewolucji, borykając się z takimi problemami, jak zwiększanie prędkości transakcji, zarządzanie pojemnością danych i udoskonalanie procesów weryfikacji w celu zapewnienia szerszego zastosowania.

Niepewność regulacyjna

 • Zmieniające się i często niejednoznaczne otoczenie regulacyjne stwarza poważne wyzwania dla przyjęcia technologii blockchain w ubezpieczeniach. Technologia musi poruszać się w zmieniającym się krajobrazie standardów prawnych i wymagań dotyczących zgodności.

Obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności

 • Pomimo istnienia zaawansowanych środków bezpieczeństwa, takich jak dozwolone łańcuchy bloków i zaawansowane techniki szyfrowania, wśród ubezpieczycieli nadal powszechne są obawy dotyczące cyberbezpieczeństwa.

Wyzwania związane z integracją systemów

 • Wdrożenie rozwiązań typu blockchain może wymagać kompleksowych modyfikacji istniejących infrastruktur, wymagających starannego planowania i realizacji w celu zapewnienia płynnej integracji.

Efektywność operacyjna

 • W miarę ciągłego rozwoju technologii blockchain istnieje ciągła potrzeba zrównoważenia szybkiego tempa aktualizacji oprogramowania z wolniejszą ewolucją możliwości sprzętu, co może mieć wpływ na ogólną wydajność.

Przesunięcie kulturowe

 • Przyjęcie blockchainu wymaga zmiany paradygmatu w kierunku decentralizacji, co wymaga poparcia zarówno ze strony użytkowników, jak i administratorów, aby odnieść sukces.

Wysokie koszty początkowe

 • Chociaż blockchain zapewnia znaczną redukcję kosztów transakcji i czasu przetwarzania, początkowa inwestycja wymagana do wdrożenia może być dla niektórych organizacji zbyt wygórowana.

Rosnąca konkurencja

 • Krajobraz konkurencyjny dla blockchain nasila się, a wiele podmiotów rywalizuje o udział w rynku. Konkurencja ta, w połączeniu z powszechnym sceptycyzmem, komplikuje proces adopcji i może zawyżać koszty.

Standardy wymiany informacji

 • Szybka ewolucja technologii prowadzi do częstych zmian w oprogramowaniu i sprzęcie, co stwarza wyzwania w ustanawianiu standardowych protokołów wymiany informacji.

Zgodność z przepisami

 • Innowacyjny charakter Blockchain wymaga ponownej oceny istniejących ram regulacyjnych, co wymaga konsensusu wśród wszystkich zainteresowanych stron w celu ustalenia spójnego i skutecznego zestawu zasad.

Bezpośrednie stawienie czoła tym przeszkodom może przekształcić je w możliwości wzrostu i innowacji. Kluczem jest nauczenie się, dostosowywanie do nowych paradygmatów i tworzenie rozwiązań wykorzystujących nieodłączne zalety technologii blockchain. Pomimo przeszkód potencjalne korzyści z integracji blockchain znacznie przewyższają wyzwania, obiecując przyszłość o zwiększonej wydajności, przejrzystości i bezpieczeństwie w sektorze ubezpieczeń i poza nim.

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków