Przyszłość Blockchain: transformacja 10 sektorów dzięki radykalnym innowacjom

Przyszłość Blockchain: transformacja 10 sektorów dzięki radykalnym innowacjom

Blockchain, jak wielu wie, szybko zyskuje na popularności nie tylko jako technologia leżąca u podstaw kryptowalut, ale także jako rewolucyjne narzędzie, które może na nowo zdefiniować różne sektory biznesowe. Ta innowacja robi furorę w różnych branżach, oferując rozwiązania, które są bezpieczniejsze, przejrzyste i wydajne w porównaniu z istniejącymi metodami.

Technologia Blockchain, oferująca zdecentralizowane i odporne na manipulacje księgi rachunkowe, nie tylko stanowi wyzwanie, ale także poprawia dominujące praktyki w wielu dziedzinach. Umożliwia bezpieczniejsze i przejrzyste transakcje, ulepszone zarządzanie łańcuchem dostaw, większą integralność danych i wiele więcej.

1. Finanse – Bankowość

Technologia Blockchain stopniowo zmienia świat finansów i handlu, a jej wpływ odbija się echem w wielu sektorach. Jedno z najbardziej zauważalnych zakłóceń dotyczy finansów osobistych i krajowych, oferujących bezpieczne, przejrzyste i tanie transakcje, które znacznie przewyższają możliwości tradycyjnych systemów bankowych.

Na przykład, gdy przeprowadzasz transakcję za pośrednictwem konwencjonalnego banku, wysłanie 100 dolarów może wiązać się z opłatą w wysokości 10 dolarów, a przelewy międzynarodowe mogą wiązać się z dodatkowymi ukrytymi opłatami wynikającymi z stawek przelewu. Transakcje te są nie tylko drogie, ale także czasochłonne i pozbawione gwarancji bezpieczeństwa. Z kolei blockchain zapewnia zdecentralizowany system płatności typu peer-to-peer, umożliwiający użytkownikom przechowywanie, przesyłanie i odbieranie cyfrowych pieniędzy na różnych urządzeniach bez konieczności posiadania konta bankowego. Ten poziom autonomii w zakresie transakcji, w połączeniu z eliminacją opłat władz centralnych, stanowi przekonujący argument za potencjałem blockchaina do zmiany rynków finansów osobistych.

Ten potencjał transformacyjny nie jest tylko teoretyczny; pojawiają się zastosowania w świecie rzeczywistym. Na przykład Salwador dokonał przełomowego posunięcia w 2021 r., akceptując Bitcoin jako prawny środek płatniczy, co było odpowiedzią na globalną inflację i rosnące koszty związane z transferami pieniężnymi między pośrednikami finansowymi. To przyjęcie kryptowaluty oznacza rosnący trend, szczególnie w krajach rozwijających się, które eksplorują waluty cyfrowe jako realne i natychmiastowe rozwiązanie wyzwań gospodarczych. Wielu ekspertów uważa, że integracja kryptowalut w tych regionach będzie nadal przyspieszać, ponieważ stanowią one innowacyjną alternatywę dla konwencjonalnych systemów finansowych, szczególnie w obliczu globalnej niepewności gospodarczej.

Poza pojedynczymi kryptowalutami, istnieje rosnący trend w rozwoju kryptowalut narodowych, zaprojektowanych tak, aby działały równolegle z tradycyjnymi walutami. Te waluty cyfrowe ułatwiają transakcje bez polegania na pośrednikach zewnętrznych i umożliwiają bankom centralnym skrupulatne regulowanie podaży w obiegu. Ta integracja technologii blockchain na poziomie krajowym wskazuje na jej potencjał do przedefiniowania ekosystemów finansowych na całym świecie, zapewniając bezpieczne i wydajne metody transakcji oraz wpływając na to, jak jednostki i narody postrzegają i wykorzystują pieniądze.

Zasadniczo szybka ewolucja technologii blockchain i przyjęcie kryptowalut podważają status quo, umożliwiając bezpieczniejsze, przejrzyste i opłacalne transakcje oraz torując drogę dla bardziej włączających i innowacyjnych rozwiązań finansowych na całym świecie.

2. Cyberbezpieczeństwo

W naszym stale rozwijającym się ekosystemie cyfrowym bezpieczeństwo cybernetyczne i integralność danych mają ogromne znaczenie, a technologia blockchain jawi się jako przełomowe rozwiązanie zapobiegające dominującym zagrożeniom związanym z cyberatakami i manipulowaniem danymi. Wszechobecność zagrożeń cybernetycznych, których przykładem są znaczące naruszenia, takie jak incydent Equifax w 2017 r., który dotknął miliony osób, zwiększyła potrzebę bezpieczniejszych, odpornych i innowacyjnych metod ochrony danych.

Technologia Blockchain wyróżnia się w tej dziedzinie ze względu na swój zdecentralizowany charakter, dzięki czemu wyjątkowo nadaje się do środowisk o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Decentralizacja gwarantuje, że nie będzie jednego punktu wejścia dla cyberataków, co w efekcie zmniejsza ryzyko naruszeń na szeroką skalę. Informacje w sieciach blockchain, niezależnie od tego, czy dotyczą Bitcoina, czy innych kryptowalut, są nie tylko weryfikowane, ale także szyfrowane za pomocą zaawansowanych algorytmów kryptograficznych.

Ta unikalna struktura blockchain umożliwia połączenia peer-to-peer, zwiększając zdolność szybkiego identyfikowania i przeciwdziałania złośliwym atakom na dane. Zapewnia, że dane pozostają niezmienione i zabezpieczone przed manipulacją, zapewniając przejrzystą i bezpieczną metodę rejestrowania transakcji bez ujawniania wrażliwych informacji. Jednym z takich przedsiębiorstw wykorzystujących technologię blockchain w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa jest Guardtime , ustanawiając precedens, który, jak się oczekuje, doprowadzi do powszechnego przyjęcia w różnych sektorach, głęboko zakłócając branżę.

Ograniczając ryzyko manipulowania danymi i nieuprawnionego dostępu, technologia blockchain umacnia swoją pozycję jako kamienia węgielnego rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, prognozując trajektorię znacznego wzrostu w tej dziedzinie. Technologia ta nie tylko zabezpiecza dane, ale także umożliwia użytkownikom weryfikację autentyczności informacji, stawiając czoła bieżącym wyzwaniom stojącym przed firmami i osobami fizycznymi w zakresie utrzymania integralności danych.

3. Medyczne

Postęp technologii blockchain stał się kluczowym rozwiązaniem w branży opieki zdrowotnej, pozwalającym sprostać niezliczonym wyzwaniom związanym z przechowywaniem danych, prywatnością i bezpieczeństwem informacji zdrowotnych. Obecnie centralizacja danych dotyczących zdrowia ludzi charakteryzuje się poważnymi lukami w zabezpieczeniach, ponieważ każdy nieupoważniony podmiot może uzyskać dostęp do tych wrażliwych informacji, co prowadzi do naruszeń bezpieczeństwa danych, kradzieży lub strat. Wymaga to innowacyjnych rozwiązań, takich jak blockchain, aby zapewnić bezpieczeństwo i szybki dostęp do dokumentacji medycznej i innych kluczowych informacji zdrowotnych.

Technologia Blockchain nie tylko eliminuje potrzebę posiadania władzy centralnej, ale także decentralizuje przechowywanie danych, łącząc każdy blok z drugim i dystrybuując je w różnych węzłach. Ta wzajemnie połączona i rozproszona struktura sprawia, że hakerom niezwykle trudno jest uszkodzić lub zmodyfikować dane, zapewniając najwyższą prywatność i integralność osobistej dokumentacji medycznej. Organizacje takie jak United Healthcare doświadczyły już znacznej poprawy prywatności, bezpieczeństwa i interoperacyjności dokumentacji medycznej dzięki zastosowaniu technologii blockchain.

Poza bezpieczeństwem danych, blockchain odgrywa kluczową rolę w zwalczaniu powszechnego problemu podrabiania leków i szczepionek poprzez optymalizację protokołów zarządzania łańcuchem dostaw. Podrabiane leki stwarzają poważne ryzyko, ponieważ często nie można ich odróżnić od legalnych. Blockchain umożliwia precyzyjne śledzenie pochodzenia leków, zapewnienie autentyczności produktów oraz rozwiązywanie problemów związanych z produkcją i dystrybucją podrabianych leków.

W szczególności firmy takie jak IBM są pionierami w stosowaniu technologii blockchain w opracowywaniu systemów weryfikacji autentyczności i śledzenia dystrybucji szczepionek, co stanowi skuteczne narzędzie ograniczania ryzyka związanego z podrabianymi szczepionkami. Ta innowacja w aplikacjach blockchain obejmuje zarządzanie danymi pacjentów, kontrolę podaży leków oraz automatyzację transakcji badań lekarskich i leczenia, prezentując kompleksowe rozwiązania w opiece zdrowotnej.

4. Rząd

Technologia Blockchain jest coraz częściej uznawana za rewolucyjne narzędzie w kształtowaniu struktur i procesów rządowych, w szczególności rozwiązujące wyzwania związane z tradycyjnymi mechanizmami głosowania i systemami rządowymi opartymi na papierze. Wykorzystując technologię księgi rozproszonej (DLT), rządy mogą wyeliminować ograniczenia i luki w zabezpieczeniach nieodłącznie związane z konwencjonalnymi systemami, umożliwiając bezpieczniejszy, przejrzysty i efektywny sposób zarządzania funkcjami rządowymi.

Tradycyjne systemy głosowania, których liczenie głosów opiera się głównie na władzach lokalnych, są obarczone możliwością oszustw i rozbieżności. Z kolei platformy do głosowania oparte na blockchainie, takie jak MiVote , oferują podejście cyfrowe, w ramach którego wyborcy mogą bezpiecznie oddawać swoje głosy za pośrednictwem smartfonów. Każdy głos jest rejestrowany w niezmiennej księdze blockchain, co zapewnia absolutną dokładność i niezawodność. Metodologia ta eliminuje możliwość oszustwa, ponieważ każdy identyfikator jest przypisany tylko do jednego głosu, a raz zarejestrowanych danych nie można zmienić ani usunąć, zachowując integralność procesu wyborczego.

Dodatkowo technologia blockchain pozwala na wydajną i bezpieczną rejestrację cyfrowych rejestrów aktywów i usług notarialnych, oferując szybki i bezpieczny sposób rejestrowania aktywów, takich jak samochody, domy lub inne nieruchomości, oraz lepszej weryfikacji autentyczności pieczęci. Może także zrewolucjonizować system podatkowy, umożliwiając szybsze płatności podatków, ograniczając oszustwa podatkowe i ułatwiając szybsze i prostsze audyty, zwiększając w ten sposób ogólną przejrzystość i rozliczalność w transakcjach rządowych.

Wpływ Blockchain wykracza poza głosowanie i obejmuje inne obszary administracji, w tym umożliwienie głosowania zdalnego, ochronę tożsamości wyborców i zapewnienie zabezpieczonego przed manipulacją rejestru głosów, zapewniając przejrzysty i niepodważalny proces wyborczy. Takie postępy wskazują na rosnący wpływ blockchainu, a jego wdrożenie stanowi świadectwo potencjału tej technologii w zakresie głębokiej reformy działań rządowych.

Miasta takie jak Dubaj przodują we wdrażaniu technologii blockchain, dążąc do całkowitego uzależnienia się od technologii blockchain we wszystkich swoich funkcjach i usługach rządowych. Dążenie do integracji blockchain w każdym aspekcie rządowym oznacza transformacyjną zmianę w kierunku bardziej zaawansowanego, bezpiecznego i przejrzystego ekosystemu rządowego.

5. Zarządzanie łańcuchem dostaw

Technologia Blockchain odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu przejrzystości i identyfikowalności w łańcuchach dostaw, umożliwiając rejestrację i weryfikację każdego etapu procesu. Załóżmy, że zamawiasz jedzenie, a po dostawie stwierdzasz, że jego jakość jest niezadowalająca. Wykorzystując technologię blockchain, właściciel firmy może bezproblemowo prześledzić każdy etap łańcucha dostaw, aby zidentyfikować miejsce wystąpienia błędu, od rolnika przez producenta, dystrybutora i sprzedawcę detalicznego, aż dotrze do Ciebie, konsumenta. Zasadniczo blockchain sprzyja środowisku trwałej przejrzystości i walidacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw, przy czym każda transakcja jest trwała, możliwa do zweryfikowania i dostępna dla wszystkich odpowiednich partnerów w łańcuchu, co ułatwia kompleksowy wgląd w każdy zapis zarówno właścicielom, jak i konsumentom.

Zastosowanie Blockchain nie ogranicza się do artykułów spożywczych; może odgrywać zasadniczą rolę w różnego rodzaju weryfikacjach, takich jak potwierdzanie pochodzenia i transportu owoców morza z oceanu na rynek, promując w ten sposób odpowiedzialne praktyki połowowe. Doskonałym przykładem jest projekt Pacific Tuna Project , który wykorzystuje technologię blockchain do skrupulatnego zarządzania informacjami związanymi z połowami, szczegółami eksportu/importu oraz danymi zakupów w celu śledzenia połowów tuńczyka i zwalczania nielegalnych praktyk w branży.

Blockchain pomaga eliminować niejasności i niepewności w łańcuchach dostaw, umożliwiając firmom zapewnienie integralności i legalności swoich produktów, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego i etycznego konsumpcjonizmu. Jego zdolność do zapewnienia jasnego i niezmiennego zapisu transakcji sprawia, że jest to potężne narzędzie dla uczestników łańcucha dostaw umożliwiające dokładne śledzenie i weryfikację podróży produktów. Niezależnie od tego, czy chodzi o potwierdzenie pochodzenia owoców morza, czy śledzenie podróży produktów rolnych, blockchain jawi się jako kompleksowe rozwiązanie umożliwiające uzyskanie precyzyjnych informacji i za każdym razem gwarantowanie integralności łańcuchów dostaw.

6. Marketing

Blockchain jest gotowy zrewolucjonizować dziedzinę reklamy, oferując niespotykany dotąd poziom przejrzystości i odpowiedzialności. Umożliwia monitorowanie i ocenę kampanii reklamowych w czasie rzeczywistym, znacznie ograniczając przypadki oszustw reklamowych, zapewniając autentyczność zaangażowania użytkowników i eliminując fikcyjne konta. Oprócz możliwości eliminowania rozbieżności w reklamach, blockchain przoduje także w gromadzeniu danych związanych z zachowaniami i preferencjami konsumentów, zapewniając spostrzeżenia, które mogą znacznie poprawić ukierunkowane reklamy i doświadczenia konsumentów.

John Zanni, prezes Fundacji Acronis, utożsamia transformacyjny potencjał technologii blockchain z wpływem, jaki Internet wywarł w latach 90. i na początku XXI wieku, przewidując głębokie innowacje i adaptacje w różnych dziedzinach i branżach. Podkreśla, że jesteśmy o krok od bycia świadkami znaczącego postępu i dywersyfikacji zastosowań technologii blockchain, nawiązując do transformacyjnego wpływu Internetu na globalną komunikację, wymianę informacji i operacje biznesowe.

7. Ubezpieczenie

Blockchain ma ogromny potencjał, aby zakłócić sektor ubezpieczeń, rewolucjonizując sposób, w jaki firmy ubezpieczeniowe działają i wchodzą w interakcje z klientami. Oto rozszerzony pogląd na to, jak blockchain może odegrać kluczową rolę w przekształcaniu branży ubezpieczeniowej:

 • Większe zaufanie i przejrzystość : Blockchain oferuje niezmienną i przejrzystą technologię księgi głównej, która może pomóc w budowaniu zaufania między ubezpieczycielami a ich klientami. Ubezpieczający mogą mieć dostęp do wszystkich historii transakcji, dokładnie wiedząc, w jaki sposób wykorzystywane są składki i w jaki sposób rozpatrywane są roszczenia.
 • Efektywne przetwarzanie roszczeń : Blockchain może usprawnić i zautomatyzować przetwarzanie roszczeń za pomocą inteligentnych kontraktów. Te samowykonujące się umowy, których warunki są zapisane bezpośrednio w kodzie, mogą zapewnić terminową i dokładną wypłatę roszczeń, ograniczając potrzebę ręcznych interwencji i minimalizując spory.
 • Wykrywanie oszustw i zapobieganie ryzyku : Zdecentralizowany i odporny na manipulacje charakter blockchain może pomóc ubezpieczycielom w weryfikacji autentyczności roszczeń, ograniczając nieuczciwe działania. Może pomóc w identyfikacji duplikatów transakcji i zweryfikowaniu informacji poprzez porównanie ze zdecentralizowaną księgą.
 • Weryfikacja i zarządzanie tożsamością : Blockchain może bezpiecznie zarządzać i weryfikować tożsamości klientów, zmniejszając ryzyko kradzieży tożsamości i zapewniając ochronę wrażliwych danych osobowych dzięki zaawansowanym technikom kryptograficznym.
 • Reasekuracja : Blockchain może usprawnić procesy reasekuracyjne, zapewniając wspólną platformę, na której rejestrowane i zatwierdzane są wszystkie umowy reasekuracyjne, poprawiając jakość danych i zapewniając dokładniejszą ocenę ryzyka i obliczenia składek.
 • Lepsza obsługa klienta : Możliwości blockchain w zakresie automatyzacji i usprawniania różnych procesów operacyjnych mogą prowadzić do szybszego świadczenia usług, lepszej reakcji oraz bardziej płynnego i satysfakcjonującego doświadczenia dla ubezpieczających.

8. Nieruchomości

Technologia Blockchain może spowodować transformacyjne zmiany w sektorze nieruchomości, rozwiązując problemy związane z przejrzystością, wydajnością i bezpieczeństwem transakcji.

 • Przejrzyste transakcje dotyczące nieruchomości : Blockchain może tworzyć przejrzyste i niezmienne księgi transakcji dotyczących nieruchomości, zapewniając wszystkim stronom dostęp do dokładnych i niezmienionych historii transakcji. Może to ograniczyć spory i zwiększyć uczciwość transakcji dotyczących nieruchomości.
 • Efektywne zarządzanie nieruchomościami : Integracja inteligentnych kontraktów z zarządzaniem nieruchomościami może zautomatyzować i usprawnić różne procesy, takie jak umowy najmu i płatności czynszowe, zmniejszając obciążenia administracyjne i zwiększając wydajność.
 • Tokenizacja aktywów nieruchomościowych : Blockchain umożliwia tokenizację aktywów nieruchomościowych, umożliwiając właścicielom nieruchomości wydawanie tokenów reprezentujących udziały własności w nieruchomości. Może to ułatwić własność cząstkową, umożliwiając większej liczbie osób inwestowanie w nieruchomości przy niższych wymogach kapitałowych.
 • Ulepszona należyta staranność : Blockchain może zapewnić zdecentralizowaną platformę do przechowywania i weryfikacji dokumentów dotyczących nieruchomości, umożliwiając kupującym, sprzedającym i innym zainteresowanym stronom przeprowadzanie należytej staranności z większą dokładnością i pewnością.
 • Opłacalne finansowanie nieruchomości : Blockchain może zrewolucjonizować finansowanie nieruchomości, łącząc nabywców nieruchomości z pożyczkodawcami na zdecentralizowanej platformie. Może to obniżyć koszty finansowania, zaoferować konkurencyjne stopy procentowe i zapewnić dostęp do szerszego zakresu opcji finansowania.
 • Zdecentralizowane rynki nieruchomości : Blockchain może ułatwić tworzenie zdecentralizowanych rynków nieruchomości, na których kupujący, sprzedający i najemcy mogą łączyć się bezpośrednio, negocjować warunki i przeprowadzać transakcje bez potrzeby pośredników, redukując koszty transakcji i prowizje.
 • Modernizacja rejestru gruntów : wdrożenie technologii blockchain w systemach rejestrów gruntów może zwiększyć dokładność, bezpieczeństwo i dostępność zapisów dotyczących tytułu gruntu, zmniejszając ryzyko sporów o grunty i oszukańczego zawłaszczania gruntów.
 • Transgraniczne inwestycje w nieruchomości : Blockchain może uprościć i zabezpieczyć transgraniczne transakcje na rynku nieruchomości, zapewniając uniwersalną platformę do przeprowadzania i weryfikacji transakcji, redukując komplikacje związane z wymianą walut i rozbieżności prawne.
 • Ulepszona wycena i wycena nieruchomości : Blockchain może agregować i analizować dane dotyczące nieruchomości z różnych źródeł, aby zapewnić dokładniejsze i bardziej wiarygodne wyceny i wyceny nieruchomości, pomagając kupującym i inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji.

9. Edukacja

Integracja technologii Blockchain z sektorem edukacyjnym może zrewolucjonizować tradycyjne systemy, tworząc bezpieczniejsze, przejrzyste i przyjazne dla użytkownika środowiska do nauki, akredytacji i administracji.

 • Weryfikowalne certyfikaty i stopnie naukowe : Blockchain może przechowywać referencje akademickie, umożliwiając natychmiastową weryfikację stopni i certyfikatów, ograniczając oszustwa i ułatwiając pracodawcom weryfikację wykształcenia akademickiego.
 • Zwiększone bezpieczeństwo i prywatność : Zdecentralizowany i kryptograficzny charakter blockchain zapewnia bezpieczne środowisko do przechowywania i udostępniania wrażliwych informacji o uczniach, chroniąc dane przed nieautoryzowanym dostępem i naruszeniami.
 • Zdecentralizowane platformy edukacyjne : Blockchain może ułatwić rozwój zdecentralizowanych platform edukacyjnych, umożliwiając uczniom dostęp do szerokiej gamy kursów i zasobów z różnych instytucji bez ograniczeń pośrednich.
 • Przejrzyste zapisy dotyczące nauki : utrzymując przejrzyste i niezmienne zapisy ścieżek edukacyjnych uczniów, blockchain umożliwia płynne przenoszenie punktów, uznawanie wcześniejszej nauki i portfolio uczenia się przez całe życie dostępne dla instytucji edukacyjnych i pracodawców.
 • Ochrona własności intelektualnej : Blockchain może zabezpieczyć prawa własności intelektualnej do treści edukacyjnych, zapewniając twórcom godziwe wynagrodzenie i zapobiegając nieuprawnionemu wykorzystaniu lub dystrybucji materiałów edukacyjnych.
 • Tokenizacja i motywacja : integracja tokenów z platformami edukacyjnymi może zapewnić zachęty dla uczniów, nauczycieli i twórców treści, zachęcając do uczestnictwa, wkładu i zaangażowania w ekosystemie edukacyjnym.
 • Globalna współpraca i badania : Blockchain może wspierać globalną współpracę między instytucjami edukacyjnymi i badaczami, zapewniając bezpieczną i przejrzystą platformę do udostępniania wyników badań, danych i zasobów edukacyjnych.
 • Równy dostęp do edukacji : Blockchain może zdemokratyzować dostęp do edukacji, oferując zdecentralizowane platformy edukacyjne, w których uczniowie mają dostęp do wysokiej jakości zasobów edukacyjnych niezależnie od ograniczeń geograficznych i finansowych.
 • Edukacja finansowana przez tłumy : Blockchain może zapewnić platformy edukacyjnego finansowania społecznościowego, umożliwiając społecznościom i zainteresowanym stronom wnoszenie wkładu w projekty edukacyjne, stypendia i rozwój instytucjonalny.

10. Kino

Technologia Blockchain wkracza do branży kinowej, zmieniając sposób produkcji, dystrybucji i konsumpcji filmów. Oto szczegółowa analiza tego, jak blockchain rewolucjonizuje wrażenia kinowe:

 • Zdecentralizowana produkcja filmowa : Blockchain pozwala na zdecentralizowane platformy do produkcji filmowej, umożliwiając filmowcom, scenarzystom i twórcom płynną współpracę na całym świecie i opracowywanie treści bez potrzeby korzystania z centralnego organu lub pośrednika.
 • Przejrzyste finansowanie filmów : dzięki tokenizacji i ICO (Initial Coin Offers) blockchain oferuje twórcom filmowym przejrzyste, bezpieczne i włączające sposoby zabezpieczenia finansowania swoich projektów, umożliwiając szerszej publiczności inwestowanie w produkcje filmowe.
 • Własność intelektualna i tantiemy : Blockchain gwarantuje, że twórcy treści otrzymają należne im zarobki i tantiemy poprzez inteligentne kontrakty, które automatycznie przydzielają i dystrybuują środki zgodnie z wcześniej określonymi umowami, chroniąc w ten sposób prawa własności intelektualnej.
 • Ulepszona dystrybucja treści : Blockchain zapewnia zdecentralizowane platformy dystrybucyjne, umożliwiające twórcom publikowanie i udostępnianie treści bezpośrednio odbiorcom, z pominięciem tradycyjnych kanałów dystrybucji i pośredników oraz zmniejszając koszty dystrybucji.
 • Zaangażowanie odbiorców i nagrody : platformy oparte na Blockchain mogą oferować tokeny jako nagrody dla widzów za ich zaangażowanie, takie jak oglądanie reklam, udostępnianie treści i przekazywanie opinii, tworząc bardziej interaktywne i satysfakcjonujące wrażenia z oglądania.
 • Bezpieczne i przejrzyste systemy głosowania : Na festiwalach filmowych i nagrodach blockchain może zaoferować bezpieczne, przejrzyste i odporne na manipulacje systemy głosowania, zapewniając uczciwy proces oceniania, a wyniki godne zaufania.
 • Finansowanie społecznościowe i zaangażowanie społeczności : Blockchain ułatwia społecznościowe projekty filmowe, umożliwiając fanom i miłośnikom kina wspieranie swoich ulubionych twórców poprzez finansowanie społecznościowe, uczestniczenie w tworzeniu treści i wypowiadanie się w procesie twórczym.
 • Niezmienny dowód własności : technologia Blockchain może zapewnić niepodważalny dowód własności zasobów cyfrowych, zapewniając filmowcom i twórcom treści jasne i wykonalne prawa do ich dzieł.
 • Tokenizacja aktywów : poprzez tokenizację blockchain umożliwia częściową własność aktywów związanych z filmem, umożliwiając mniejszym inwestorom udział w finansowaniu filmu i czerpanie zysków z sukcesu filmu.
 • Bezpośredni rynek między konsumentami a twórcami : Blockchain może ułatwić tworzenie bezpośrednich rynków, na których twórcy sprzedają swoje treści konsumentom, maksymalizując zyski twórców i zapewniając konsumentom większy wybór i lepsze ceny.
 • Zaawansowana analityka odbiorców : Blockchain może zapewnić twórcom filmowym zaawansowaną i dokładną analizę odbiorców, pomagając im zrozumieć preferencje i zachowania widzów oraz podejmować oparte na danych decyzje dotyczące tworzenia treści i strategii marketingowych.
 • Zwiększona dostępność filmów : Blockchain umożliwia rozwój platform, na których filmy, zwłaszcza niezależne, są bardziej dostępne dla publiczności na całym świecie, przekraczając granice geograficzne i demokratyzując dostęp do różnorodnych treści kinowych.

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.