• FAQ
  • Withdraw funds
  • Tôi đã gửi khoản thanh toán, nhưng nó không đi từ địa chỉ của tôi. Tại sao?

Tôi đã gửi khoản thanh toán, nhưng nó không đi từ địa chỉ của tôi. Tại sao?

Bởi vì trong tiền điện tử không có khái niệm về "địa chỉ người gửi". Địa chỉ tiền điện tử được tạo để nhận thanh toán chứ không phải để gửi: đơn giản là không có địa chỉ người gửi. Bạn không thể sử dụng chính xác số xu mà bạn đã nhận được khi thanh toán.

Hãy coi đó là tiền giấy mà bạn gửi vào ngân hàng. Giả sử bạn đã mang nó đến ngân hàng và gửi 1.000 đô la Mỹ vào tài khoản của mình cùng với mười tờ tiền mệnh giá 100 đô la Mỹ mỗi tờ. Khi bạn muốn rút tiền, ngân hàng sẽ không đưa cho bạn đúng mười tờ tiền này. Thay vào đó, bạn sẽ nhận được những tờ tiền khác.

Bạn có thể đọc thêm về điều này trên Bitcoin Wiki.