• FAQ
  • Withdraw funds
  • Tôi đã gửi chuyển khoản, nhưng nó đã không đến! Nó đâu rồi?

Tôi đã gửi chuyển khoản, nhưng nó đã không đến! Nó đâu rồi?

Đừng lo lắng, nó không bị mất. Việc kiểm tra trạng thái chuyển tiền của bạn rất đơn giản - chỉ cần truy cập một trong những trang web theo dõi các giao dịch tiền điện tử.

Chọn trang web tương ứng với loại tiền thanh toán và cho biết địa chỉ của người nhận mà bạn đã gửi chuyển khoản. Bạn cũng có thể chỉ định số giao dịch (TXID) mà bạn có thể tìm thấy trong phần “Lịch sử giao dịch” trong chi tiết thanh toán.

Trình khám phá khối Blackcoin
Trình khám phá khối bitcoin
Trình khám phá khối Dogecoin
Trình khám phá khối Litecoin

Nếu số tiền bạn gửi nằm trong danh sách giao dịch của địa chỉ này thì việc nhận tiền chỉ là vấn đề thời gian. Quá trình này thường mất từ vài phút đến vài giờ. Đôi khi việc xử lý và xác nhận giao dịch của mạng có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường. Trong một số ít trường hợp, có thể lên đến vài giờ, tùy thuộc vào tình trạng tắc nghẽn mạng.