• FAQ
  • Withdraw funds
  • Làm cách nào tôi có thể thực hiện chuyển khoản từ tài khoản?

Làm cách nào tôi có thể thực hiện chuyển khoản từ tài khoản?

Nó rất dễ! Sau khi đăng nhập, hãy nhấp vào loại tiền bạn cần và sau đó nhấp vào nút "Rút tiền" và bạn có thể gửi chuyển khoản trực tiếp.

quá trình rút tiền

Bạn có thể gửi chuyển khoản trực tiếp đến người khác hoặc trang web mà không cần qua trung gian. Bạn chỉ cần chọn loại tiền thanh toán, cho biết số tiền và nhập địa chỉ tiền điện tử của người nhận. Và đừng quên - các khoản thanh toán đã gửi sẽ không được trả lại.