• FAQ
  • Withdraw funds
  • ฉันจะทำการโอนเงินจากบัญชีได้อย่างไร?

ฉันจะทำการโอนเงินจากบัญชีได้อย่างไร?

มันง่ายมาก ๆ! หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกที่สกุลเงินที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ถอนเงิน" และคุณสามารถส่งการโอนเงินโดยตรงได้

ถอนกระบวนการ

คุณสามารถส่งการโอนไปยังบุคคลหรือไซต์อื่นได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีคนกลาง คุณเพียงแค่ต้องเลือกสกุลเงินในการชำระเงิน ระบุจำนวนเงินและป้อนที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลของผู้รับ และอย่าลืม - การชำระเงินที่ส่งไปไม่สามารถคืนได้