• FAQ
  • Withdraw funds
  • چگونه می توانم از یک حساب انتقالی انجام دهم؟

چگونه می توانم از یک حساب انتقالی انجام دهم؟

خیلی راحته! پس از ورود بر روی ارز مورد نیاز خود کلیک کنید و پس از آن بر روی دکمه "برداشت" کلیک کنید و می توانید انتقال مستقیم را ارسال کنید.

فرآیند برداشت

می توانید انتقال را مستقیماً و بدون واسطه برای شخص یا سایت دیگری ارسال کنید. فقط باید ارز پرداخت را انتخاب کنید، مبلغ را مشخص کنید و آدرس ارز دیجیتال گیرنده را وارد کنید. و فراموش نکنید - پرداخت های ارسال شده قابل برگشت نیستند.