Crypto Volatility: Τι είναι

Crypto Volatility: Τι είναι

Η αστάθεια στη χρηματοπιστωτική αγορά είναι βασικός δείκτης των διακυμάνσεων των τιμών με την πάροδο του χρόνου. Όταν πρόκειται για κρυπτονομίσματα, αυτή η αστάθεια είναι ιδιαίτερα έντονη, αντιπροσωπεύοντας τόσο υψηλότερο κίνδυνο όσο και πιθανότητες για σημαντικές αποδόσεις. Η αστάθεια όχι μόνο επηρεάζει τον παράγοντα κινδύνου των επενδύσεων, αλλά διαδραματίζει επίσης κρίσιμο ρόλο στο ταξίδι ενός επενδυτή, με τη δυνατότητα είτε να αυξήσει σημαντικά τον πλούτο είτε να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες.

Τα κρυπτονομίσματα, που είναι μια σχετικά νέα κατηγορία περιουσιακών στοιχείων μόλις πάνω από μια δεκαετία, είναι συχνά πιο ασταθή από τις παραδοσιακές μετοχές. Οι κινήσεις των τιμών τους είναι πιο γρήγορες και συμβαίνουν σε μικρότερα χρονικά πλαίσια. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις μετοχές, όπου η αστάθεια κυμαίνεται ευρέως, από τη σχετική σταθερότητα μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης όπως η Apple ή η Berkshire Hathaway έως την πιο ακανόνιστη φύση των « μετοχών σε πένα ». Από την άλλη πλευρά, τα ομόλογα θεωρούνται γενικά ως περιουσιακά στοιχεία χαμηλότερης μεταβλητότητας, τα οποία παρουσιάζουν λιγότερο δραματικές διακυμάνσεις τιμών σε μεγαλύτερες περιόδους.

Η κατανόηση της αστάθειας ενός περιουσιακού στοιχείου είναι ζωτικής σημασίας για τους επενδυτές, καθώς επηρεάζει άμεσα τις επενδυτικές στρατηγικές και τα πιθανά αποτελέσματα, ειδικά στη δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη αγορά κρυπτογράφησης.

Πώς μετριέται η μεταβλητότητα;

Όταν συζητάμε τη μέτρηση της αστάθειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μια κοινή αναφορά είναι η « ιστορική αστάθεια ». Αυτή είναι μια μέτρηση που προέρχεται από την ανάλυση των διακυμάνσεων των τιμών σε μια καθορισμένη περίοδο, συχνά περίπου 30 ημέρες ή ένα έτος, παρέχοντας πληροφορίες για την ιστορική απόδοση ενός στοιχείου. Στο πλαίσιο του Bitcoin, αυτό περιλαμβάνει τη μελέτη των αλλαγών των τιμών του σε ένα παρόμοιο χρονικό πλαίσιο, συχνά περίπου ένα μήνα, για να μετρηθεί η προηγούμενη αστάθειά του.

Αντίθετα, η « σιωπηρή αστάθεια » εστιάζει στην πρόβλεψη των μελλοντικών κινήσεων των τιμών. Αν και η πρόβλεψη του μέλλοντος είναι εγγενώς αβέβαιη, η σιωπηρή αστάθεια είναι μια κρίσιμη έννοια στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση. Αποτελεί τη βάση για εργαλεία όπως ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe (συχνά αποκαλούμενος « δείκτης φόβου »), ο οποίος επιχειρεί να προβάλει την αστάθεια της χρηματιστηριακής αγοράς τις επόμενες 30 ημέρες.

Για να ποσοτικοποιηθεί η μεταβλητότητα, υπάρχουν μερικές προσεγγίσεις. Το ένα χρησιμοποιεί τη μέθοδο βήτα, η οποία συγκρίνει τη μεταβλητότητα μιας μεμονωμένης μετοχής ή περιουσιακού στοιχείου, όπως το Bitcoin, με έναν ευρύτερο δείκτη της αγοράς, όπως ο S&P 500 . Αυτό βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν πώς συμπεριφέρεται ένα μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο σε σχέση με τις γενικές τάσεις της αγοράς.

Μια άλλη μέθοδος είναι ο υπολογισμός της τυπικής απόκλισης ενός περιουσιακού στοιχείου, η οποία μετρά τον βαθμό στον οποίο η τιμή του έχει αποκλίνει από τον ιστορικό του μέσο όρο. Αυτή η στατιστική προσέγγιση παρέχει μια πιο διαφοροποιημένη άποψη για τις διακυμάνσεις της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου, προσφέροντας στους επενδυτές καλύτερη κατανόηση του μοτίβου μεταβλητότητάς του.

Η ενσωμάτωση αυτών των μεθόδων, ειδικά στο ασταθές τοπίο των κρυπτονομισμάτων όπως το Bitcoin, βοηθά τους επενδυτές και τους αναλυτές να κατανοήσουν καλύτερα και να προετοιμαστούν για πιθανές κινήσεις της αγοράς, ενισχύοντας τις επενδυτικές τους στρατηγικές.

Γιατί είναι σημαντικό για τους επενδυτές να κατανοήσουν την αστάθεια;

Η αστάθεια παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση επενδυτικών στρατηγικών και αξιολόγησης κινδύνου. Οι επενδυτές είναι συνήθως πρόθυμοι να αναλάβουν υψηλότερα επίπεδα κινδύνου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες για σημαντικές ανταμοιβές, παρά την πιθανότητα να χάσουν ένα μέρος ή ακόμα και το σύνολο της επένδυσής τους. Αυτό αποδεικνύεται από περιπτώσεις όπως αυτή του διαχειριστή hedge fund Bill Hwang , του οποίου το κεφάλαιο 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων εξαφανίστηκε σε μόλις δύο ημέρες, υπογραμμίζοντας τα υψηλά διακυβεύματα που εμπλέκονται.

Η διαφοροποίηση είναι μια βασική στρατηγική που συνιστάται στους ιδιώτες επενδυτές για τον μετριασμό των κινδύνων. Αυτό περιλαμβάνει την κατανομή των επενδύσεων σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία εντός μιας κατηγορίας, όπως η επένδυση σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών ή ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεικτών, αντί να επικεντρωθεί σε λίγα. Για να εξισορροπηθεί η αστάθεια, συνιστάται συχνά η σύζευξη περισσότερων ασταθών περιουσιακών στοιχείων όπως οι μετοχές με πιο σταθερά στοιχεία όπως τα ομόλογα.

Στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, η αστάθεια είναι ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό, με την αγορά να παρουσιάζει δραματικές διακυμάνσεις. Παρά το γεγονός ότι είναι μια σχετικά νέα κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, τα κρυπτονομίσματα, ειδικά το Bitcoin, έχουν δει σταδιακή μείωση της μεταβλητότητας. Αυτή η αλλαγή μπορεί να αποδοθεί στον αυξημένο όγκο συναλλαγών και στο αυξανόμενο θεσμικό ενδιαφέρον. Αντίθετα, τα νεότερα ή λιγότερο διαπραγματεύσιμα κρυπτονομίσματα και τα αναδυόμενα περιουσιακά στοιχεία όπως τα διακριτικά DeFi παρουσιάζουν υψηλότερη μεταβλητότητα. Για όσους πειραματίζονται με τέτοια ευμετάβλητα περιουσιακά στοιχεία, είναι συνετό να επενδύουν μόνο ποσά που μπορούν να αντέξουν οικονομικά να χάσουν.

Η αστάθεια μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, όπως η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, οι αναφορές κερδών και ο όγκος συναλλαγών. Ο υψηλός όγκος συναλλαγών συνήθως συσχετίζεται με αυξημένη αστάθεια, όπως και ο πολύ χαμηλός όγκος, ιδιαίτερα στην περίπτωση των μετοχών σε πένα και των μικρότερων κρυπτονομισμάτων. Η κατανόηση αυτής της δυναμικής είναι ζωτικής σημασίας για τους επενδυτές που πλοηγούνται στις περίπλοκες και συχνά απρόβλεπτες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Γιατί τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης παρουσιάζουν τόσο υψηλό επίπεδο μεταβλητότητας;

 • Ρυθμιστική αβεβαιότητα : Κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin λειτουργούν χωρίς κεντρικό έλεγχο, συμβάλλοντας στην ανωνυμία τους. Αυτή η έλλειψη ρύθμισης σημαίνει ότι δεν υπόκεινται σε παραδοσιακή χρηματοοικονομική εποπτεία, οδηγώντας σε ασταθείς συμπεριφορές στην αγορά. Οι ρυθμιστικές ενέργειες, όταν πραγματοποιηθούν, μπορούν να προκαλέσουν σημαντική αστάθεια της αγοράς, καθώς η αποκεντρωμένη φύση των blockchain καθιστά την ολοκληρωμένη διαχείριση πρόκληση.
 • Συναίσθημα αγοράς και αντιληπτή αξία : Η αξία του Bitcoin επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το δημόσιο αίσθημα, καθώς στερείται εγγενούς εγγενούς αξίας και δεν είναι ακόμη παγκοσμίως αποδεκτό. Η μελλοντική του δυνατότητα για ευρύτερη αποδοχή τροφοδοτεί τις επενδυτικές αποφάσεις. Η αστάθεια της αγοράς συχνά καθοδηγείται από κερδοσκοπικά συναισθήματα, που κυμαίνονται με τις μεταβαλλόμενες αντιλήψεις και απόψεις καθώς εξελίσσεται η δημοτικότητα των κρυπτονομισμάτων.
 • Προσφορά περιορισμένης και κατά το ήμισυ του Bitcoin : Η αστάθεια του Bitcoin οφείλεται εν μέρει στη διαδικασία εξόρυξής του, όπου οι εξορύκτες ανταμείβονται με νέα bitcoin, μια ανταμοιβή που μειώνεται με την πάροδο του χρόνου λόγω γεγονότων κατά το ήμισυ. Αυτή η ανελαστική προσφορά επηρεάζει την αποτίμησή της, καθώς το σταθερό ανώτατο όριο προσφοράς και ο μηχανισμός μείωσης κατά το ήμισυ καθιστούν τη διαθεσιμότητά της σπανιότερη με την πάροδο του χρόνου, συμβάλλοντας σε απότομες αλλαγές τιμών στην επιδίωξη ανακάλυψης τιμών.
 • Κερδοσκοπική Δυναμική Συναλλαγών : Η αγορά κρυπτονομισμάτων, χωρίς φυσική βάση περιουσιακών στοιχείων, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις κερδοσκοπικές συναλλαγές. Οι επενδυτές έλκονται από τη δυνατότητα υψηλών αποδόσεων από τις διακυμάνσεις των τιμών. Η αγορά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις αλλαγές στην εμπιστοσύνη των επενδυτών, με τις τιμές να αυξάνονται με την αυξανόμενη υιοθέτηση και να πέφτουν εν μέσω μειωμένου ενδιαφέροντος.
 • Επιρροή μέσων και δημόσια πρόσωπα : Η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης και τα στοιχεία με επιρροή επηρεάζουν σημαντικά την τιμή του Bitcoin. Οι κερδοσκόποι της αγοράς συχνά βασίζονται σε γνωστές ειδήσεις και δημόσιες δηλώσεις για να προβλέψουν τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς, που οδηγούν σε γρήγορες και μερικές φορές δραστικές διακυμάνσεις των τιμών.
 • Διαφορετική βάση επενδυτών : Το χαμηλό εμπόδιο για την είσοδο στην αγορά κρυπτονομισμάτων σημαίνει ότι είναι προσβάσιμο σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, από αρχάριους έως έμπειρους εμπόρους. Αυτή η ποικιλομορφία συμβάλλει στην ευαισθησία της αγοράς, καθώς οι λιγότερο έμπειροι επενδυτές μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς σε αποφάσεις που βασίζονται στη διαφημιστική εκστρατεία, ενισχύοντας την αστάθεια της αγοράς μέσω συλλογικών αντιδράσεων στις τάσεις και τις ειδήσεις της αγοράς.

Ποιοι παράγοντες οδηγούν σε αυξημένη ή μειωμένη μεταβλητότητα;

 • Δυναμική της Αγοράς : Η θεμελιώδης αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά είναι ο κύριος μοχλός των τιμών των περιουσιακών στοιχείων. Η ισορροπία μεταξύ αυτών των δυνάμεων υπαγορεύει την αποτίμηση των κρυπτονομισμάτων, με τις τιμές να προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τα μεταβαλλόμενα συναισθήματα της αγοράς και τα επίπεδα ρευστότητας.
 • Επιρροή ειδήσεων και παγκόσμιων γεγονότων : Οι αξίες των κρυπτονομισμάτων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε ειδήσεις που σχετίζονται με τη βιομηχανία και σε ευρύτερα παγκόσμια γεγονότα. Οι θετικές εξελίξεις μπορούν να τονώσουν τις αξίες, ενώ οι αρνητικές ειδήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε πτώσεις. Μακροοικονομικοί παράγοντες όπως τα επιτόκια, ο πληθωρισμός και η νομισματική πολιτική παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αντιλήψεων της αγοράς και των διακυμάνσεων της αξίας.
 • Επιπτώσεις μεγάλων κατόχων ("Φάλαινες") : Τα άτομα ή οι οντότητες που κατέχουν σημαντικές ποσότητες κρυπτονομισμάτων, γνωστά ως " φάλαινες ", μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη ρευστότητα και την αστάθεια της αγοράς. Οι εμπορικές τους ενέργειες ή η έλλειψή τους μπορεί να οδηγήσουν σε ξαφνικές κινήσεις της αγοράς.
 • Διακυμάνσεις στην αντιλαμβανόμενη αξία : Η αντιληπτή αξία των κρυπτονομισμάτων από τους επενδυτές μπορεί να επηρεάσει άμεσα την πραγματική τιμή αγοράς τους. Αυτή η αντίληψη συχνά αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών και το ευρύτερο κλίμα της αγοράς.
 • Ανησυχίες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο : Δεδομένης της εξάρτησής τους από την αποκεντρωμένη τεχνολογία, τα κρυπτονομίσματα είναι ευάλωτα σε απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η εμπιστοσύνη του κοινού μπορεί να κλονιστεί ως απάντηση σε παραβιάσεις της ασφάλειας, επηρεάζοντας τη σταθερότητα της αγοράς.
 • Φορολογία και ρυθμιστικό περιβάλλον : Ο τρόπος με τον οποίο φορολογούνται και ρυθμίζονται τα κρυπτονομίσματα ποικίλλει ανά χώρα, επηρεάζοντας την ελκυστικότητά τους για τους επενδυτές. Η απαίτηση καταγραφής αξιών κρυπτογράφησης για φορολογικούς σκοπούς, μαζί με πιθανούς φόρους κεφαλαιουχικών κερδών, μπορεί να αποτρέψει τις επενδύσεις. Επιπλέον, ρυθμιστικές καταστολές ή αρνητικές αλλαγές πολιτικής μπορεί να οδηγήσουν σε ανησυχίες της αγοράς.
 • Η καινοτομία των κρυπτονομισμάτων : Ως σχετικά πρόσφατη καινοτομία, τα κρυπτονομίσματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σκεπτικισμό και έλλειμμα εμπιστοσύνης από ένα τμήμα πιθανών επενδυτών και το ευρύ κοινό, επηρεάζοντας την αποδοχή και τη σταθερότητά τους στην αγορά.
 • Απουσία Κεντρικού Ελέγχου : Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά νομίσματα, τα κρυπτονομίσματα δεν διαθέτουν κεντρική εξουσία όπως μια κεντρική τράπεζα για να ρυθμίζει την αξία τους. Αυτή η απουσία σταθεροποιητικής δύναμης συμβάλλει στην αστάθεια των τιμών τους, καθώς οι δυνάμεις της αγοράς από μόνες τους υπαγορεύουν τις κινήσεις της αξίας τους.
 • Τεχνολογικές εξελίξεις και ενημερώσεις : Οι εξελίξεις στην τεχνολογία blockchain και οι ενημερώσεις στα πρωτόκολλα κρυπτονομισμάτων μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αξία των κρυπτονομισμάτων. Για παράδειγμα, οι αναβαθμίσεις που βελτιώνουν την επεκτασιμότητα, την ασφάλεια ή εισάγουν νέες δυνατότητες μπορούν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη και τη ζήτηση των επενδυτών, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών. Αντίθετα, τεχνικά ζητήματα ή καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες ενημερώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αβεβαιότητα της αγοράς και πτώση τιμών.
 • Η κερδοσκοπία της αγοράς και το συναίσθημα των επενδυτών : Η κερδοσκοπική φύση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παίζει τεράστιο ρόλο στην αστάθειά της. Το συναίσθημα των επενδυτών, που συχνά οδηγείται από τη διαφημιστική εκστρατεία των μέσων ενημέρωσης, τον φόβο της απώλειας ( FOMO ) ή τον φόβο, την αβεβαιότητα και την αμφιβολία ( FUD ), μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορες αγορές ή πωλήσεις. Αυτοί οι συναισθηματικοί και ψυχολογικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές και γρήγορες κινήσεις τιμών, ανεξάρτητα από θεμελιώδεις παράγοντες της αγοράς.

Είναι δυνατόν να μειωθεί η αστάθεια στον τομέα των κρυπτονομισμάτων;

Για πολλούς επενδυτές, η γοητεία του κρυπτονομίσματος έγκειται στην αστάθειά του, η οποία παρουσιάζει ευκαιρίες για υψηλές αποδόσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα ακόμη και καθώς η αστάθεια μεγάλων κρυπτονομισμάτων όπως το Bitcoin δείχνει σημάδια μείωσης. εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές διακυμάνσεις, όπως διψήφιες ποσοστιαίες κινήσεις σε μία εβδομάδα, κάτι που μπορεί να είναι επωφελές για στρατηγικές όπως η "αγορά της βουτιάς".

Από την άλλη πλευρά, οι επενδυτές με χαμηλότερη ανοχή στον κίνδυνο έχουν πρόσβαση σε στρατηγικές που έχουν σχεδιαστεί για να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της αστάθειας. Μια τέτοια στρατηγική είναι ο μέσος όρος κόστους σε δολάρια, ο οποίος περιλαμβάνει την τακτική επένδυση ενός σταθερού ποσού με την πάροδο του χρόνου, εξομαλύνοντας έτσι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων των τιμών. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μακροπρόθεσμους επενδυτές που ενδιαφέρονται λιγότερο για τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς και επικεντρώνονται περισσότερο στην πιθανή μακροπρόθεσμη ανατίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Επιπλέον, η αγορά κρυπτονομισμάτων έχει εξελιχθεί ώστε να περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένες επιλογές χαμηλής μεταβλητότητας γνωστές ως stablecoins. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται τα USD Coin και Tether , τα οποία είναι συνδεδεμένα με σταθερά αποθεματικά όπως το δολάριο ΗΠΑ ή ο χρυσός. Αυτά τα σταθερά νομίσματα προσφέρουν μια εναλλακτική λύση για όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με ψηφιακά νομίσματα αποφεύγοντας τις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών που είναι χαρακτηριστικές των πιο παραδοσιακών κρυπτονομισμάτων.

Σημειώστε ότι το Plisio σας προσφέρει επίσης:

Δημιουργήστε κρυπτογραφικά τιμολόγια με 2 κλικ and Αποδεχτείτε δωρεές κρυπτογράφησης

12 ενσωματώσεις

6 βιβλιοθήκες για τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού

19 κρυπτονομίσματα και 12 blockchain