Co to jest DEX (zdecentralizowana giełda)?

Co to jest DEX (zdecentralizowana giełda)?

Zdecentralizowane giełdy, powszechnie określane jako DEX, reprezentują rewolucyjną zmianę w sposobie handlu kryptowalutami. Platformy te działają jako rynki peer-to-peer, eliminując potrzebę pośredników, takich jak banki, brokerzy czy podmioty przetwarzające płatności. Wykorzystując technologię blockchain i inteligentne kontrakty, DEX umożliwiają użytkownikom bezpośredni handel między sobą.

W tradycyjnym ekosystemie finansowym transakcje są zazwyczaj ukrywane przez pośredników, co daje ograniczony wgląd w ich operacje. Natomiast DEX oferują przejrzystość ruchów funduszy i mechanizmów handlowych. Podstawą tego przejrzystego charakteru są samowykonujące się umowy zwane inteligentnymi kontraktami.

Co więcej, niepowierniczy charakter DEX-ów zapewnia użytkownikom zachowanie kontroli nad kluczami prywatnymi swojego portfela, zapewniając zaawansowaną warstwę szyfrowania umożliwiającą dostęp do ich zasobów. System ten eliminuje ryzyko kontrahenta związane z centralizacją i zapewnia użytkownikowi kontrolę. Jest to zauważalna zaleta, zwłaszcza dla osób, które cenią sobie prywatność i nie chcą ujawniać swoich danych osobowych.

Jednym ze znaczących czynników przyspieszających rewolucję DEX są innowacje w rozwiązywaniu problemów związanych z płynnością. Narzędzia takie jak zautomatyzowani animatorzy rynku odegrali kluczową rolę w przyciąganiu użytkowników do sfery DeFi , katalizując jej wykładniczy rozwój. Co więcej, pojawienie się agregatorów DEX i rozszerzeń portfeli zoptymalizowało ceny tokenów, opłaty za zamianę i zminimalizowało poślizg, niezmiennie oferując użytkownikom wyższe stawki.

W szerszej perspektywie DeFi DEX służą jako podstawowe elementy składowe. Platformy te stanowią podstawę, na której można w innowacyjny sposób konstruować bardziej skomplikowane produkty finansowe, wykorzystując moc możliwości komponowania bez pozwolenia we wszechświecie blockchain.

indeks 3

Czym są zdecentralizowane giełdy?

Zdecentralizowane giełdy, powszechnie znane jako DEX, działają w oparciu o moc blockchain i inteligentnych kontraktów. Ramy te umożliwiają użytkownikom bezpośrednie wykonywanie transakcji bez interwencji scentralizowanego organu. Zasadniczo DEX-y zaprojektowano tak, aby blockchain i jego algorytmy przejęły rolę tradycyjnie odgrywaną przez pośredników.

Z kolei scentralizowane giełdy działają pod egidą uznanych instytucji, często przypominających tradycyjne podmioty finansowe, takie jak banki. Ich dominującą obecność w sferze handlu kryptowalutami przypisuje się ich regulowanemu charakterowi, który daje wielu traderom poczucie bezpieczeństwa. Platformy te opiekują się zasobami użytkowników i często wabią nowicjuszy swoimi intuicyjnymi interfejsami. Godną uwagi cechą niektórych elitarnych scentralizowanych giełd jest ich ubezpieczenie depozytów użytkowników, co dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

Dokonując paraleli, usługi świadczone przez scentralizowane giełdy można porównać do usług konwencjonalnych banków. Działają jako depozytariusze, chroniąc fundusze klientów i oferując pakiet środków bezpieczeństwa, których wdrożenie byłoby trudne dla indywidualnych użytkowników. Scentralizowane platformy upraszczają procesy handlu i przenoszenia aktywów.

I odwrotnie, DEXy rozpoczynają erę prawdziwych transakcji peer-to-peer, ułatwionych dzięki inteligentnym kontraktom. Dają użytkownikom autonomię w handlu bezpośrednio z osobistych portfeli, dając poczucie kontroli, ale także odpowiedzialności. Na traderach spoczywa obowiązek ochrony swoich aktywów, co pociąga za sobą odpowiedzialność za uchybienia, takie jak zgubienie kluczy prywatnych lub błędne transfery.

Na DEX-ach po zdeponowaniu aktywów użytkownicy otrzymują „ IOU ” – tokenizowaną reprezentację zdeponowanej wartości. Te IOU, zakorzenione w technologii blockchain, odzwierciedlają wartość aktywów bazowych i mogą być bezproblemowo przedmiotem obrotu w sieci.

Wiele znanych DEX-ów znalazło swoje podstawy na głównych łańcuchach bloków, które umożliwiają korzystanie z funkcji inteligentnych kontraktów. W szczególności te DEX-y są zbudowane w oparciu o protokoły warstwy pierwszej, co oznacza ich bezpośrednią integrację z samym łańcuchem bloków. Ethereum, biorąc pod uwagę jego wszechstronność i solidne możliwości w zakresie inteligentnych kontraktów, pozostaje głównym wyborem dla większości dzisiejszych najlepszych platform DEX.

indeks 1

Jak działają DEX-y?

Zdecentralizowane giełdy (DEX) okazały się przełomową innowacją w świecie kryptowalut, umożliwiającą użytkownikom handel aktywami bez polegania na scentralizowanym organie. W przeciwieństwie do scentralizowanych giełd (CEX), takich jak Coinbase, które działają za pośrednictwem wewnętrznej bazy danych i mogą ułatwiać konwersję fiat na kryptowaluty, DEX działają wyłącznie poprzez inteligentne kontrakty na blockchainach. Handlują wyłącznie parami kryptowalut i nie prowadzą wewnętrznych ksiąg zamówień.

Istnieją przede wszystkim trzy typy DEX: Automatyczni animatorzy rynku (AMM), DEX księgi zamówień i agregatory DEX.

Zautomatyzowani animatorzy rynku (AMM) :

AMM są powszechnym modelem DEX. Nie opierają się na tradycyjnym systemie księgi zamówień. Zamiast tego korzystają z pul płynności, w ramach których aktywa są wstępnie finansowane przez użytkowników, którzy z kolei otrzymują część opłat transakcyjnych, co jest mechanizmem często określanym jako wydobywanie płynności. Cena aktywów w AMM ustalana jest algorytmicznie na podstawie proporcji tokenów w puli. Chociaż AMM oferują natychmiastową płynność, mogą również doświadczyć poślizgu, szczególnie podczas znaczących transakcji. Dostawcy płynności w AMM mogą być narażeni na ryzyko takie jak nietrwała strata.

Zamów książkę DEX :

Tradycyjne księgi zamówień stanowią podstawę wielu giełd elektronicznych, w których rejestrowane są otwarte zlecenia kupna i sprzedaży. Księga zamówień DEX w łańcuchu wymaga zamieszczenia każdej interakcji w łańcuchu bloków, podczas gdy DEX w księdze zamówień poza łańcuchem rozliczają transakcje tylko w łańcuchu. Dzięki temu to drugie jest szybsze i tańsze. Platformy te mogą również oferować handel lewarowany, w ramach którego użytkownicy mogą wzmacniać swoje pozycje, korzystając z pożyczonych środków. Jednak potrzeba interakcji z blockchainem i powiązanymi opłatami może sprawić, że niektórzy inwestorzy będą preferować platformy scentralizowane.

Agregatory DEX :

Agregatory przeszukują wiele DEX-ów w łańcuchu, aby zaoferować użytkownikom optymalne warunki handlowe. Pobierając płynność z wielu źródeł, dążą do minimalizacji poślizgów, optymalizacji opłat i zapewnienia najlepszych możliwych cen. Niektórzy agregatorzy czerpią nawet płynność ze scentralizowanych platform, wykorzystując integrację, zachowując jednocześnie postawę niepowierniczą.

Wszystkie projekty DEX mają na celu wysoką decentralizację, wykorzystując technologię blockchain ze względu na jej niezmienny charakter. Osiągnięcie tego bez uszczerbku dla konkurencyjności jest jednak wyzwaniem. Chociaż DEXy dają użytkownikom kontrolę nad swoimi funduszami i oferują poziom przejrzystości nieporównywalny ze scentralizowanymi giełdami, wiążą się również z opłatami sieciowymi i handlowymi. Wizją wielu DEX-ów jest promowanie zdecentralizowanej infrastruktury zarządzanej przez społeczność interesariuszy za pośrednictwem zdecentralizowanych organizacji autonomicznych (DAO).

Jakie są potencjalne korzyści ze stosowania DEX-u?

Handel na zdecentralizowanych giełdach (DEX) oferuje szeroki wachlarz korzyści, zarówno pod względem dostępności tokenów , jak i bezpieczeństwa użytkownika . Platformy te umożliwiają niezrównany dostęp do szerokiej gamy tokenów, od uznanych po powstające i mniej znane projekty. Ten szeroki zakres wynika z łatwości, z jaką każdy może wybić token na platformach takich jak Ethereum, a następnie ustanowić dla niego pulę płynności na DEX-ach. Jednak ta zaleta ma również swoje wady, ponieważ brak rygorystycznych procesów weryfikacji oznacza, że powszechne mogą być oszustwa typu „wyciąganie dywanika”.

Kolejną istotną zaletą DEX-ów jest zachowanie anonimowości użytkowników. W przeciwieństwie do swoich scentralizowanych odpowiedników, które wymagają od użytkowników przejścia szczegółowej procedury „Poznaj swojego klienta” (KYC), DEX zazwyczaj umożliwiają handel bez ujawniania danych osobowych. Ta funkcja nie tylko zapewnia prywatność, ale także sprawia, że DEX-y są szczególnie cenne w regionach, w których może brakować solidnej infrastruktury bankowej. Dla każdego, kto ma smartfon i połączenie z Internetem, DEXy zapewniają dostępną ścieżkę handlu.

Co więcej, obawy dotyczące bezpieczeństwa, które często nękają scentralizowane platformy, są mniej widoczne na DEX-ach. Ponieważ inwestorzy przechowują swoje środki w swoich portfelach i wchodzą w interakcję z DEX-ami wyłącznie w celu wykonywania transakcji, ryzyko włamań na dużą skalę jest znacznie zmniejszone. Ponadto nieodłączna konstrukcja DEX-ów, która działa bez pośredników i opiera się na inteligentnych kontraktach, skutecznie niweluje ryzyko kontrahenta. Jednak istotne jest, aby użytkownicy dochowali należytej staranności, np. sprawdzali, czy inteligentne kontrakty DEX przeszły audyty, aby mieć pewność, że wchodzą w interakcję z godnymi zaufania platformami.

Zasadniczo, chociaż DEXy rozpoczynają nową erę handlu z ogromną różnorodnością tokenów i ulepszonymi funkcjami bezpieczeństwa, użytkownicy muszą poruszać się po tych platformach ostrożnie i podejmować świadome decyzje.

middle

Wady stosowania DEX-ów

Zdecentralizowane giełdy (DEX) stały się kamieniem węgielnym ekosystemu handlu kryptowalutami, demokratyzując dostęp do handlu i ułatwiając przejrzystość. Jednakże korzyści wiążą się z szeregiem wyzwań i zagrożeń, o których użytkownicy powinni być świadomi.

Nawigacja w środowisku DEX :

Interfejsy DEX często wymagają intensywnej nauki. Użytkownicy, szczególnie ci nowi w świecie kryptowalut, mogą uznać to za przytłaczające. Luki w wiedzy mogą prowadzić do błędów, takich jak wysyłanie monet do niewłaściwego portfela lub niewłaściwe zarządzanie poślizgami. Badania i zrozumienie mają kluczowe znaczenie. Wielu użytkowników może potrzebować wskazówek w zasobach zewnętrznych lub na forach społecznościowych, biorąc pod uwagę brak trzymania się za rękę typowy dla platform DEX.

Obawy dotyczące inteligentnych kontraktów :

Chociaż łańcuchy bloków są solidne i bezpieczne, skuteczność inteligentnych kontraktów na DEX-ach zależy od wiedzy ich twórców. Błędy, luki w zabezpieczeniach i potencjalne exploity mogą czasami prześlizgnąć się nawet przez najbardziej rygorystyczne audyty, narażając fundusze użytkowników na ryzyko. Ważne jest, aby użytkownicy zrozumieli, że nawet inteligentne kontrakty o dobrych intencjach mogą zawierać nieprzewidziane luki w zabezpieczeniach, szczególnie w przypadku narażenia na rzadkie zdarzenia lub kreatywne próby włamań.

Wyzwania dotyczące płynności i handlu:

Niektóre DEX-y, pomimo ich rosnącej popularności, borykają się z problemami z płynnością. Ten brak płynności może prowadzić do znacznych poślizgów, wpływających na doświadczenie handlowe. Ponadto otwartość transakcji typu blockchain może narazić użytkowników na ataki botów poszukujących możliwości arbitrażu.

Należyta staranność w zakresie tokenów i projektów :

Bezpozwoleniowy charakter DEX-ów oznacza, że można na nich umieścić mnóstwo tokenów, w tym te z projektów na wczesnym etapie. Chociaż oferuje to różnorodny zakres możliwości inwestycyjnych, naraża również handlowców na potencjalne oszustwa, takie jak ciągnięcie dywanu. Użytkownicy muszą wykazywać się proaktywnością w swoich badaniach – przeglądając białe księgi, przyłączając się do społeczności projektowych i sprawdzając audyty – zanim zainwestują w jakikolwiek token.

Przeszkody w zakresie infrastruktury i centralizacji :

W przeciwieństwie do zdecentralizowanego ideału, niektóre elementy DEX-ów mogą wykazywać tendencje centralizacyjne, np. silnik dopasowujący znajdujący się na scentralizowanych serwerach lub programiści zachowujący nadmierny wpływ na umowy platformy. Ponadto przeciążenia lub awarie sieci mogą utrudniać handel, narażając użytkowników na zmienność rynku.

Odpowiedzialność i kontrola :

Web3 obiecuje użytkownikom pełną kontrolę nad swoimi zasobami, co jest koncepcją zarówno wzmacniającą, jak i zniechęcającą. Chociaż wielu osobom podoba się pomysł zarządzania kluczami prywatnymi i zasobami, jest to odpowiedzialność wymagająca szczególnej uwagi, zwracając uwagę na protokoły bezpieczeństwa i najlepsze praktyki.

Podsumowując, chociaż DEX-y rozpoczynają nową erę handlu, charakteryzującą się autonomią i otwartością, wprowadzają również złożoność i ryzyko. Użytkownicy muszą zachować ostrożność, wiedzę i ostrożność podczas poruszania się po tym dynamicznym krajobrazie.

indeks 2

Jak działają opłaty DEX?

Opłaty na zdecentralizowanych giełdach mogą ulec zmianie. Na przykład Uniswap pobiera opłatę w wysokości 0,3%, która jest rozdzielana pomiędzy dostawców płynności. Istnieje również możliwość wprowadzenia w nadchodzących czasach dodatkowej opłaty protokolarnej. Użytkownicy powinni jednak mieć świadomość, że opłaty ustalane przez DEX często są przyćmione przez opłaty za gaz związane z transakcjami w sieci Ethereum. Wysiłki takie jak aktualizacja ETH2 wraz z rozwiązaniami warstwy 2, takimi jak Optimism i Polygon , mają na celu złagodzenie tych wysokich kosztów poprzez zwiększenie wydajności sieci, a tym samym zmniejszenie opłat i przyspieszenie czasu przetwarzania transakcji.

bottom

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.