Dominacja Bitcoina i jej wpływ na rynek kryptowalut

Dominacja Bitcoina i jej wpływ na rynek kryptowalut

Bitcoin jest jak główny bohater historii cyfrowych pieniędzy. Jest obecna na rynku najdłużej i jest najcenniejsza pod względem wartości w porównaniu do wszystkich innych walut cyfrowych. Wyobraź sobie, że jest to najsłynniejszy gracz w świecie pieniędzy online.

Istnieje sposób, aby zmierzyć, jak duża jest transakcja Bitcoin w porównaniu do wszystkich innych cyfrowych pieniędzy. Nazywa się to dominacją Bitcoina. Załóżmy, że suma wszystkich cyfrowych pieniędzy na świecie wynosi 1 bilion dolarów, a udział Bitcoina wynosi 600 miliardów dolarów. Oznacza to, że Bitcoin jest szefem 60% świata cyfrowych pieniędzy.

Ale świat cyfrowych pieniędzy to nie tylko Bitcoin. Istnieje ponad 12 000 różnych rodzajów walut cyfrowych, takich jak Ethereum, Ripple i inne, i cały czas pojawiają się nowe. Oznacza to, że Bitcoin jest ważny, ale nie jest jedynym graczem w grze. Wśród fanów cyfrowych pieniędzy toczy się wiele dyskusji. Niektórzy skupiają się wyłącznie na Bitcoinie i uważają, że jest najlepszy, podczas gdy inni lubią mieszać rzeczy i inwestować w różne waluty cyfrowe, obstawiając przyszłość, w której wykorzystywanych będzie wiele różnych cyfrowych pieniędzy.

W skrócie, Bitcoin jest głównym graczem na scenie pieniądza cyfrowego, ale jest częścią większego, zawsze zmieniającego się świata walut cyfrowych.

blog top

Czym jest dominacja Bitcoina?

Dominacja Bitcoina jest kluczową miarą w świecie kryptowalut, pokazującą wartość rynkową Bitcoina w porównaniu z całkowitą wartością rynkową wszystkich kryptowalut. Oblicza się ją poprzez podzielenie kapitalizacji rynkowej Bitcoina (jego aktualnej ceny pomnożonej przez liczbę monet w obiegu) przez całkowitą kapitalizację rynkową wszystkich kryptowalut. Na przykład, jeśli kapitalizacja rynkowa Bitcoina wynosi 539 miliardów dolarów, a całkowita kapitalizacja rynkowa dla wszystkich kryptowalut wynosi 1,16 biliona dolarów, wówczas dominacja Bitcoina wynosi 46%.

Historycznie rzecz biorąc, dominacja Bitcoina podlegała znaczącym zmianom. Początkowo stanowiła 99% rynku, co odzwierciedla jej status pierwszej kryptowaluty. Z biegiem lat, w miarę jak rynek rozszerzał się o nowe kryptowaluty, dominacja Bitcoina ulegała wahaniom. Na przykład w 2017 r. wzrost liczby ofert początkowych monet ( ICO ) i nowych monet, takich jak Ethereum, doprowadził do spadku dominacji Bitcoina.

Innym spojrzeniem na dominację Bitcoina jest Real Bitcoin Dominance Index , który koncentruje się wyłącznie na kryptowalutach przy użyciu mechanizmu konsensusu Proof of Work, podobnego do Bitcoina. Indeks ten czasami zapewnia inny pogląd, na przykład w pewnym momencie wynoszący około 70,5%, z wyłączeniem ICO i monet stabilnych .

Ogólny trend dominacji Bitcoina spada, szczególnie wraz ze wzrostem altcoinów . W 2013 roku Bitcoin miał około 94% dominacji, co radykalnie zmieniło się wraz z boomem ICO w 2017. Doprowadziło to do znacznego wzrostu liczby kryptowalut, a dominacja Bitcoina spadła do zaledwie 37,6% na początku 2018 roku. Po powrocie do ok. 71% w 2019 r., wahał się, odzwierciedlając ciągłą ewolucję i konkurencję na rynku kryptowalut. Według najnowszych danych dominacja Bitcoina wynosi około 42,5%, co wskazuje na bardziej zróżnicowany i konkurencyjny rynek kryptowalut niż na początku jego istnienia.

Dlaczego dominacja Bitcoina jest nadal ważna dzisiaj

Dominacja Bitcoina, kluczowa metryka w świecie kryptowalut, wpływa na nastroje rynkowe i strategie handlowe. Odgrywa znaczącą rolę w krypto Fear and Greed Index , wskaźniku oceniającym emocje rynkowe. Kiedy dominacja Bitcoina wzrasta, często wskazuje to na strach na rynku, co skłania inwestorów do skierowania się w stronę Bitcoina jako pozornie bezpieczniejszego wyboru w stosunku do altcoinów.

I odwrotnie, zmiany w dominacji Bitcoina mogą sygnalizować początek „ sezonu altcoinowego ”, podczas którego alternatywne kryptowaluty gwałtownie zyskują na wartości w stosunku do dolara i Bitcoina. Dzieje się tak, gdy rynek zmienia preferencje na altcoiny, zmniejszając udział Bitcoina w całym rynku kryptowalut.

Wpływ dominacji Bitcoina wykracza poza sferę kryptowalut, a czynniki makroekonomiczne odgrywają kluczową rolę. Czynniki te obejmują:

  • Zmiany regulacyjne : Kiedy organy regulacyjne faworyzują Bitcoin zamiast altcoinów, czy to poprzez oświadczenia, czy ustawodawstwo, może to skłonić inwestorów w stronę Bitcoina, zwiększając w ten sposób jego dominację.
  • Nastroje rynkowe w tradycyjnych finansach : Strach na konwencjonalnych rynkach finansowych może zwiększyć dominację Bitcoina, ponieważ inwestorzy postrzegają altcoiny jako bardziej ryzykowne i przenoszą swoją uwagę na Bitcoin.
  • Polityka pieniężna : Luźna polityka pieniężna, taka jak luzowanie ilościowe, które zapewnia większą płynność systemowi finansowemu, zwykle przynosi korzyści Bitcoinowi, odzwierciedlając jego dominację.
  • Poszukiwanie bezpiecznej przystani : W czasach niestabilności finansowej, takich jak upadek bankowości na początku 2023 r., Bitcoin często odnotowuje wzrost zarówno ceny, jak i dominacji, ponieważ inwestorzy szukają bezpieczniejszych aktywów poza tradycyjnym systemem finansowym.

W samym ekosystemie kryptowalut czynniki takie jak wprowadzenie i szybkie przyjęcie nowych altcoinów mogą zmniejszyć dominację Bitcoina. I odwrotnie, udane aktualizacje technologiczne Bitcoina mogą zwiększyć zaufanie inwestorów, a w konsekwencji jego dominację. Dodatkowo dominacja Bitcoina zmienia się w zależności od spekulacji traderów; Jednoczesny wzrost jego ceny i dominacji zwykle sygnalizuje niedźwiedzie perspektywy dla altcoinów, podczas gdy spadek dominacji w połączeniu ze wzrostem ceny może być byczy dla altcoinów.

Zasadniczo dominacja Bitcoina jest wieloaspektowym wskaźnikiem, na który wpływają różnorodne światowe trendy gospodarcze i rozwój wewnętrznego rynku kryptowalut. Jego odmiany oferują cenny wgląd w zachowania inwestorów i względną siłę Bitcoina w porównaniu z altcoinami.

Czy dominacja Bitcoina jest dobra czy zła?

Dominacja Bitcoina to wskaźnik od dawna używany w świecie kryptowalut, przede wszystkim w celu pomocy w zarządzaniu ryzykiem, identyfikacji obiecujących projektów i decydowaniu o sposobie dystrybucji inwestycji w portfelu kryptowalut. Pomimo swojej popularności, szczególnie wśród zwolenników Bitcoina, wskaźnik ten nie jest pozbawiony kontrowersji.

Niektórzy krytycy twierdzą, że wpływ Bitcoina na rynek słabnie, sugerując, że jego dominacja była znacząca dopiero w przeszłości ze względu na ograniczoną liczbę dostępnych kryptowalut. Wierzą, że w miarę ewolucji i dywersyfikacji rynku wpływ Bitcoina będzie się zmniejszał.

Z drugiej strony dominacja Bitcoina w dalszym ciągu jest ulubionym narzędziem wielu traderów umożliwiającym wgląd w trendy rynkowe. Jednak staje się coraz bardziej oczywiste, że wskaźnik ten nie jest tak prosty jak kiedyś. Krytycy zwracają uwagę, że dominacja Bitcoina wykazuje bezprecedensowe zachowanie, prawdopodobnie tracąc skuteczność jako miernik nastrojów.

Ten sceptycyzm wynika z rosnącej złożoności ekosystemu kryptowalut i ograniczeń miernika dominacji Bitcoina. Czynniki takie jak utracone bitcoiny i różna płynność rynku, które nie są uwzględniane przy obliczaniu dominacji, mogą zniekształcić postrzeganie kapitalizacji rynkowej Bitcoina, a co za tym idzie, jego postrzeganej dominacji.

Co więcej, oczekuje się, że napływ nowych altcoinów jeszcze bardziej osłabi dominację Bitcoina. Wraz z rozwojem rynku altcoinów znaczenie dominacji Bitcoina jako wskaźnika rynkowego dla szerszej przestrzeni kryptowalut staje się coraz bardziej niepewne. Należy zauważyć, że dominacja kapitalizacji rynkowej Bitcoina niekoniecznie odzwierciedla jego rzeczywistą wartość lub oznacza nagły napływ inwestycji na rynek.

Podsumowując, choć dominacja Bitcoina pozostaje użytecznym narzędziem dla niektórych traderów, coraz częściej jest postrzegana jako jeden z wielu sygnałów na złożonym i nieprzewidywalnym rynku. Jego wzrost lub spadek nie jest z natury dobry ani zły, ale raczej odzwierciedleniem ewoluującego krajobrazu rynku kryptowalut. Traderom zaleca się rozważenie szeregu wskaźników w celu opracowania bardziej kompleksowej strategii handlowej.

bottom

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.