Κυριαρχία Bitcoin και ο αντίκτυπός της στην αγορά κρυπτογράφησης

Κυριαρχία Bitcoin και ο αντίκτυπός της στην αγορά κρυπτογράφησης

Το Bitcoin είναι σαν τον κύριο χαρακτήρα στην ιστορία του ψηφιακού χρήματος. Είναι περίπου το μεγαλύτερο διάστημα και είναι το πιο πολύτιμο όσον αφορά την αξία του σε σύγκριση με όλα τα άλλα ψηφιακά νομίσματα. Φανταστείτε τον ως τον πιο διάσημο παίκτη στον κόσμο των διαδικτυακών χρημάτων.

Τώρα, υπάρχει ένας τρόπος να μετρήσετε πόσο μεγάλη συμφωνία είναι το Bitcoin σε σύγκριση με όλα τα άλλα ψηφιακά χρήματα εκεί έξω. Ονομάζεται κυριαρχία του Bitcoin. Ας υποθέσουμε ότι όλο το ψηφιακό χρήμα στον κόσμο ανέρχεται σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και το μερίδιο του Bitcoin είναι 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι το Bitcoin είναι το αφεντικό του 60% του κόσμου του ψηφιακού χρήματος.

Αλλά ο κόσμος του ψηφιακού χρήματος δεν αφορά μόνο το Bitcoin. Υπάρχουν πάνω από 12.000 διαφορετικοί τύποι ψηφιακών νομισμάτων, όπως το Ethereum, το Ripple και άλλα, και νέα εμφανίζονται συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι το Bitcoin είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι ο μόνος παίκτης στο παιχνίδι. Υπάρχει πολλή συζήτηση μεταξύ των οπαδών του ψηφιακού χρήματος. Μερικοί αφορούν το Bitcoin και πιστεύουν ότι είναι το καλύτερο, ενώ σε άλλους αρέσει να ανακατεύουν τα πράγματα και να επενδύουν σε διαφορετικά ψηφιακά νομίσματα, στοιχηματίζοντας σε ένα μέλλον όπου χρησιμοποιούνται πολλά διαφορετικά ψηφιακά χρήματα.

Με λίγα λόγια, το Bitcoin είναι ένας σημαντικός παίκτης στη σκηνή του ψηφιακού χρήματος, αλλά είναι μέρος ενός μεγαλύτερου, πάντα μεταβαλλόμενου κόσμου ψηφιακών νομισμάτων.

Τι είναι η κυριαρχία του Bitcoin;

Η κυριαρχία του Bitcoin είναι ένα βασικό μέτρο στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, που δείχνει την αγοραία αξία του Bitcoin σε σύγκριση με τη συνολική αγοραία αξία όλων των κρυπτονομισμάτων. Υπολογίζεται διαιρώντας την κεφαλαιοποίηση αγοράς του Bitcoin (η τρέχουσα τιμή του πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των νομισμάτων σε κυκλοφορία) με το συνολικό κεφαλαιοποίηση της αγοράς όλων των κρυπτονομισμάτων. Για παράδειγμα, εάν το ανώτατο όριο αγοράς του Bitcoin είναι 539 δισεκατομμύρια δολάρια και το συνολικό χρηματιστηριακό κεφάλαιο για όλα τα κρυπτονομίσματα είναι 1,16 τρισεκατομμύρια δολάρια, τότε η κυριαρχία του Bitcoin είναι 46%.

Ιστορικά, η κυριαρχία του Bitcoin έχει δει σημαντικές αλλαγές. Αρχικά, αντιπροσώπευε το 99% της αγοράς, αντικατοπτρίζοντας την κατάστασή του ως το πρώτο κρυπτονόμισμα. Με τα χρόνια, καθώς η αγορά επεκτάθηκε με νέα κρυπτονομίσματα, η κυριαρχία του Bitcoin παρουσίασε διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, το 2017, η άνοδος των Αρχικών Προσφορών Νομισμάτων ( ICO ) και νέων νομισμάτων όπως το Ethereum οδήγησε σε πτώση της κυριαρχίας του Bitcoin.

Μια άλλη προοπτική για την κυριαρχία του Bitcoin είναι ο πραγματικός δείκτης κυριαρχίας του Bitcoin , ο οποίος εστιάζει μόνο στα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας έναν μηχανισμό συναίνεσης Proof of Work, παρόμοιο με το Bitcoin. Αυτός ο δείκτης μερικές φορές παρέχει μια διαφορετική άποψη, για παράδειγμα, ανέρχεται περίπου στο 70,5% σε ένα σημείο, εξαιρουμένων των ICO και των stablecoins .

Η συνολική τάση της κυριαρχίας του Bitcoin ήταν πτωτική, ειδικά με την ανάπτυξη των altcoin . Το 2013, το Bitcoin είχε περίπου 94% κυριαρχία, η οποία άλλαξε δραματικά με την έκρηξη του ICO το 2017. Αυτό οδήγησε σε σημαντική αύξηση του αριθμού των κρυπτονομισμάτων και η κυριαρχία του Bitcoin έπεσε στο 37,6% στις αρχές του 2018. Μετά την ανάκαμψη σε περίπου Κατά 71% το 2019, παρουσίασε διακυμάνσεις, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη εξέλιξη και τον ανταγωνισμό στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η κυριαρχία του Bitcoin είναι περίπου 42,5%, υποδηλώνοντας μια πιο διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική αγορά κρυπτογράφησης από ό,τι στις πρώτες μέρες της.

Γιατί η κυριαρχία του Bitcoin εξακολουθεί να είναι σημαντική σήμερα

Η κυριαρχία του Bitcoin, μια κρίσιμη μέτρηση στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, επηρεάζει το κλίμα της αγοράς και τις στρατηγικές συναλλαγών. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον δείκτη κρυπτογράφησης φόβου και απληστίας , έναν δείκτη που αξιολογεί τα συναισθήματα της αγοράς. Όταν η κυριαρχία του Bitcoin αυξάνεται, συχνά υποδηλώνει φόβο της αγοράς, ωθώντας τους επενδυτές να στραφούν προς το Bitcoin ως μια φαινομενικά ασφαλέστερη επιλογή έναντι των altcoins.

Αντίθετα, οι αλλαγές στην κυριαρχία του Bitcoin μπορούν να σηματοδοτήσουν την έναρξη μιας « εποχής altcoin », όπου τα εναλλακτικά κρυπτονομίσματα αυξάνονται σε αξία έναντι του δολαρίου και του Bitcoin. Αυτό συμβαίνει όταν η αγορά μετατοπίζει την προτίμησή της στα altcoins, μειώνοντας το μερίδιο του Bitcoin στη συνολική αγορά κρυπτογράφησης.

Η επιρροή της κυριαρχίας του Bitcoin εκτείνεται πέρα από τη σφαίρα κρυπτογράφησης, με μακροοικονομικούς παράγοντες να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν:

  • Ρυθμιστικές εξελίξεις : Όταν οι ρυθμιστικές αρχές προτιμούν το Bitcoin έναντι των altcoins, είτε μέσω δηλώσεων είτε μέσω νομοθεσίας, μπορεί να παρασύρει τους επενδυτές προς το Bitcoin, αυξάνοντας έτσι την κυριαρχία του.
  • Συναίσθημα αγοράς στα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά : Ο φόβος στις συμβατικές χρηματοοικονομικές αγορές μπορεί να ενισχύσει την κυριαρχία του Bitcoin καθώς οι επενδυτές αντιλαμβάνονται τα altcoin ως πιο επικίνδυνα και στρέφουν την εστίασή τους στο Bitcoin.
  • Νομισματική Πολιτική : Χαλαρές νομισματικές πολιτικές, όπως η ποσοτική χαλάρωση, που διοχετεύουν περισσότερη ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τείνουν να ωφελούν το Bitcoin, αντανακλώντας την κυριαρχία του.
  • Αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου : Σε περιόδους χρηματοπιστωτικής αστάθειας, όπως η κατάρρευση των τραπεζών στις αρχές του 2023, το Bitcoin βλέπει συχνά μια αύξηση τόσο στην τιμή όσο και στην κυριαρχία, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία εκτός του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Μέσα στο ίδιο το οικοσύστημα κρυπτογράφησης, παράγοντες όπως η εισαγωγή και η ταχεία υιοθέτηση νέων altcoin μπορούν να μειώσουν την κυριαρχία του Bitcoin. Αντίθετα, οι επιτυχημένες τεχνολογικές ενημερώσεις στο Bitcoin μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και, στη συνέχεια, την κυριαρχία του. Επιπλέον, η κυριαρχία του Bitcoin κυμαίνεται με την κερδοσκοπία των εμπόρων. μια ταυτόχρονη αύξηση της τιμής και της κυριαρχίας του συνήθως σηματοδοτεί μια πτωτική προοπτική για τα altcoins, ενώ μια μείωση της κυριαρχίας σε συνδυασμό με μια αύξηση της τιμής μπορεί να είναι ανοδική για τα altcoins.

Ουσιαστικά, η κυριαρχία του Bitcoin είναι ένας πολύπλευρος δείκτης, επηρεασμένος από διάφορες παγκόσμιες οικονομικές τάσεις και τις εσωτερικές εξελίξεις στην αγορά κρυπτογράφησης. Οι παραλλαγές του προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των επενδυτών και τη σχετική ισχύ του Bitcoin σε σύγκριση με τα altcoins.

Είναι καλή ή κακή η κυριαρχία του Bitcoin;

Η κυριαρχία του Bitcoin είναι μια μέτρηση που χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, κυρίως για να βοηθήσει στη διαχείριση του κινδύνου, στον εντοπισμό πολλά υποσχόμενων έργων και στην απόφαση σχετικά με τον τρόπο διανομής των επενδύσεων σε ένα χαρτοφυλάκιο κρυπτονομισμάτων. Παρά τη δημοτικότητά του, ειδικά μεταξύ των υποστηρικτών του Bitcoin, αυτή η μέτρηση δεν είναι χωρίς διαμάχη.

Ορισμένοι επικριτές υποστηρίζουν ότι η επιρροή του Bitcoin στην αγορά μειώνεται, υποδηλώνοντας ότι η κυριαρχία του ήταν σημαντική μόνο στο παρελθόν λόγω του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων κρυπτονομισμάτων. Πιστεύουν ότι καθώς η αγορά εξελίσσεται και διαφοροποιείται, ο αντίκτυπος του Bitcoin θα μειωθεί.

Από την άλλη πλευρά, η κυριαρχία του Bitcoin συνεχίζει να είναι ένα ευνοημένο εργαλείο μεταξύ πολλών εμπόρων για τις γνώσεις της σχετικά με τις τάσεις της αγοράς. Ωστόσο, γίνεται όλο και πιο εμφανές ότι αυτή η μέτρηση δεν είναι τόσο απλή όσο ήταν κάποτε. Οι επικριτές επισημαίνουν ότι η κυριαρχία του Bitcoin παρουσιάζει πρωτοφανή συμπεριφορά, χάνοντας πιθανώς την αποτελεσματικότητά του ως μετρητή συναισθήματος.

Αυτός ο σκεπτικισμός πηγάζει από την αυξανόμενη πολυπλοκότητα του οικοσυστήματος κρυπτογράφησης και τους περιορισμούς της μέτρησης κυριαρχίας του Bitcoin. Παράγοντες όπως τα χαμένα bitcoin και η ποικίλη ρευστότητα της αγοράς, που δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της δεσπόζουσας θέσης, μπορούν να διαστρεβλώσουν την αντίληψη του κεφαλαίου αγοράς του Bitcoin και, κατ' επέκταση, την αντιληπτή κυριαρχία του.

Επιπλέον, η εισροή νέων altcoins αναμένεται να μειώσει περαιτέρω την κυριαρχία του Bitcoin. Καθώς η αγορά altcoin επεκτείνεται, η σημασία της κυριαρχίας του Bitcoin ως δείκτης αγοράς για τον ευρύτερο χώρο κρυπτογράφησης γίνεται πιο αβέβαιη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κυριαρχία της κεφαλαιοποίησης του Bitcoin δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την πραγματική του αξία ούτε συνεπάγεται μια ξαφνική εισροή επενδύσεων στην αγορά.

Συμπερασματικά, ενώ η κυριαρχία του Bitcoin παραμένει ένα χρήσιμο εργαλείο για ορισμένους εμπόρους, θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένα μόνο από τα πολλά σήματα σε μια πολύπλοκη και απρόβλεπτη αγορά. Η άνοδος ή η πτώση του δεν είναι εγγενώς καλή ή κακή, αλλά μάλλον αντανάκλαση του εξελισσόμενου τοπίου της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Συνιστάται στους εμπόρους να λαμβάνουν υπόψη μια σειρά δεικτών για μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική συναλλαγών.

bottom

Σημειώστε ότι το Plisio σας προσφέρει επίσης:

Δημιουργήστε κρυπτογραφικά τιμολόγια με 2 κλικ and Αποδεχτείτε δωρεές κρυπτογράφησης

12 ενσωματώσεις

6 βιβλιοθήκες για τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού

19 κρυπτονομίσματα και 12 blockchain

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.