Γιατί η ασφάλεια Blockchain είναι κρίσιμη

Γιατί η ασφάλεια Blockchain είναι κρίσιμη

Καθώς η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων στο blockchain ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2024, η επείγουσα ανάγκη για την καταπολέμηση των απειλών στον κυβερνοχώρο ειδικά για το blockchain έχει γίνει πιο κρίσιμη από ποτέ.

Η πιο πρόσφατη ανάλυση σχετικά με το έγκλημα που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα αποκαλύπτει σημαντική μείωση κατά 65% στους όγκους παράνομων συναλλαγών το περασμένο έτος, από τα μέσα του 2023. Ωστόσο, καθώς το τοπίο του blockchain εξελίσσεται, οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου γίνονται επίσης πιο εξελιγμένες. Ως απάντηση, είναι απαραίτητο για τους οργανισμούς να εφαρμόσουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ασφάλειας για να επιτύχουν σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η ταχεία επέκταση των αποκεντρωμένων τεχνολογιών έχει προκαλέσει αξιοσημείωτες καινοτομίες, ωστόσο η αποκεντρωμένη φύση εισάγει επίσης συγκεκριμένες προκλήσεις. Αντικατοπτρίζοντας τις πρώτες μέρες του Διαδικτύου, γίνεται φανερό ότι κάθε ίδρυμα θα χρειαστεί σύντομα μια καλά καθορισμένη στρατηγική ασφάλειας blockchain για την προστασία των λειτουργιών του.

Σε αυτήν την επισκόπηση της ασφάλειας του blockchain, θα εξετάσουμε τα τρωτά σημεία και τις εκμεταλλεύσεις που επικρατούν στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, θα εξετάσουμε διάφορα αμυντικά μέτρα και θα εξετάσουμε το εξελισσόμενο τοπίο της ασφάλειας εντός της αλυσίδας. Αυτή η συζήτηση στοχεύει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εξασφάλιση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στο οικοσύστημα της αλυσίδας μπλοκ.

Τι συνεπάγεται η ασφάλεια του blockchain;

Η ασφάλεια Blockchain περιλαμβάνει την ενσωμάτωση μεθοδολογιών, εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με στόχο τη μείωση των κινδύνων και την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κακόβουλων επιθέσεων εντός δικτύων blockchain.

Παρόλο που όλα τα blockchain χρησιμοποιούν τεχνολογία κατανεμημένης λογιστικής (DLT), διαφέρουν ως προς τη λειτουργικότητα και τα επίπεδα ασφάλειας. Οι δημόσιες και ιδιωτικές αλυσίδες μπλοκ προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα και αντιμετωπίζουν ξεχωριστές προκλήσεις, κυρίως λόγω των θεμελιωδών διαφορών στις δομές του δικτύου τους - ανοιχτά έναντι κλειστών. Αυτές οι διαφορές επηρεάζουν σημαντικά τα αντίστοιχα πλαίσια ασφαλείας τους.

Ασφάλεια στις δημόσιες αλυσίδες μπλοκ

Οι δημόσιες αλυσίδες μπλοκ όπως το Bitcoin και το Ethereum λειτουργούν ως ανοιχτά δίκτυα χωρίς άδεια, όπου ο καθένας μπορεί να εγγραφεί και να συμμετάσχει στην επικύρωση συναλλαγών. Οι βάσεις κώδικα αυτών των δημόσιων blockchains είναι ανοιχτού κώδικα, που σημαίνει ότι είναι προσβάσιμες στο κοινό και ελέγχονται συνεχώς από μια κοινότητα προγραμματιστών. Αυτή η κοινότητα ελέγχει ενεργά τον κώδικα για να εντοπίσει και να επιλύσει σφάλματα, τρωτά σημεία και άλλα πιθανά ζητήματα. Η φύση του ανοιχτού κώδικα όχι μόνο ενισχύει την ασφάλεια, τα χαρακτηριστικά και την αποτελεσματικότητα μέσω συλλογικής τεχνογνωσίας, αλλά ενέχει επίσης κίνδυνο, καθώς επιτρέπει στους χάκερ και τους κακόβουλους παράγοντες να αναζητούν συνεχώς και ενδεχομένως να εκμεταλλεύονται ευπάθειες.

Ευθύνη για την ασφάλεια στις δημόσιες αλυσίδες μπλοκ

Σε δημόσιες αλυσίδες μπλοκ όπως το Ethereum, η ευθύνη για την ασφάλεια ανήκει συλλογικά σε ολόκληρο το δίκτυο παγκοσμίως. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τους αρχικούς ιδρυτές, οι οποίοι παρέχουν τον αρχικό πηγαίο κώδικα και καθοδηγούν την ανάπτυξη του δικτύου, αλλά και επικυρωτές και χειριστές κόμβων που διατηρούν την ομαλή λειτουργία του δικτύου. Επιπλέον, το οικοσύστημα υποστηρίζεται από εκατοντάδες χιλιάδες προγραμματιστές που βελτιώνουν και βελτιώνουν συνεχώς τον κώδικα. Οι χρήστες διαδραματίζουν επίσης κρίσιμο ρόλο τηρώντας τις βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια. Δεδομένης της αποκεντρωμένης φύσης των δημόσιων blockchains, καμία μεμονωμένη οντότητα δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο της ασφάλειας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του δικτύου έναντι διαφόρων επιθέσεων.

Συνεχής Συντήρηση και Ανάπτυξη Δημόσιων Blockchains

Οι δημόσιες αλυσίδες μπλοκ συχνά επωφελούνται από συσχετισμένες οντότητες που εστιάζουν στην ανάπτυξη και την προώθηση της δέσμευσης της κοινότητας. Για παράδειγμα, το Ίδρυμα Ethereum υποστηρίζει ενεργά την ανάπτυξη του Ethereum, ενώ το Bitcoin, που ξεκίνησε από τον ψευδώνυμο Satoshi Nakamoto, διατηρείται από μια ειδική ομάδα προγραμματιστών που διαχειρίζονται το λογισμικό Bitcoin Core. Αυτό το λογισμικό είναι δυναμικό και απαιτεί συνεχείς ενημερώσεις και συντήρηση για την επιδιόρθωση των τρωτών σημείων και την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων. Οι αλλαγές στο δίκτυο διέπονται από έναν μηχανισμό συναίνεσης. Στην περίπτωση του Bitcoin, προτείνονται αλλαγές μέσω Προτάσεων Βελτίωσης Bitcoin (BIPs), τις οποίες μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε, όχι μόνο οι βασικοί συντηρητές, προωθώντας μια δημοκρατική διαδικασία για την εξέλιξη του δικτύου.

Ασφάλεια σε ιδιωτικές αλυσίδες μπλοκ

Τα ιδιωτικά blockchain λειτουργούν ως αποκλειστικά δίκτυα με περιορισμένη πρόσβαση, καθιστώντας τα εγγενώς πιο συγκεντρωτικά σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δημόσια. Αυτή η συγκέντρωση μπορεί να ενισχύσει την αντίσταση σε ορισμένες εξωτερικές απειλές, αλλά εισάγει επίσης ένα μόνο σημείο αποτυχίας. Κατά συνέπεια, η διασφάλιση ενός ιδιωτικού blockchain είναι κατά κύριο λόγο ευθύνη της συγκεκριμένης οντότητας που διαχειρίζεται το δίκτυο. Είναι επιτακτική ανάγκη για αυτό το ίδρυμα να εφαρμόσει ισχυρά μέτρα ασφαλείας για τον μετριασμό των τρωτών σημείων που ενυπάρχουν στα κεντρικά συστήματα.

Ενώ οι ιδιωτικές αλυσίδες μπλοκ δεν επωφελούνται από το αποκεντρωμένο πλεονέκτημα ασφάλειας κατά αριθμούς που παρατηρείται στις δημόσιες αλυσίδες μπλοκ, συχνά προσφέρουν μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Αυτό συμβαίνει επειδή απαιτούν λιγότερη υπολογιστική προσπάθεια για την επίτευξη συναίνεσης. Ωστόσο, η κεντρική αρχή στις ιδιωτικές αλυσίδες μπλοκ, η οποία ελέγχει την πρόσβαση και τις άδειες, έχει επίσης την εξουσία να τερματίσει ή να χειραγωγήσει το δίκτυο. Αυτό παρουσιάζει έναν μοναδικό κίνδυνο ασφάλειας που συνήθως δεν σχετίζεται με δημόσιες αλυσίδες μπλοκ, όπου καμία μεμονωμένη οντότητα δεν έχει γενικό έλεγχο. Η ισορροπία μεταξύ ελέγχου και ασφάλειας σε ιδιωτικές αλυσίδες μπλοκ απαιτεί αυστηρά εσωτερικά πρωτόκολλα ασφαλείας για προστασία τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές απειλές.

Διασφάλιση της τεχνολογίας Blockchain

Το Blockchain λειτουργεί σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα ψηφιακού καθολικού, που αποτελείται από ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών, γνωστών ως κόμβων, που επικυρώνουν και καταγράφουν συναλλαγές. Αυτή η ρύθμιση διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει κεντρική αρχή ή ενιαίο σημείο αποτυχίας, καθώς κάθε συμμετέχων διατηρεί ένα αντίγραφο ολόκληρου του καθολικού. Οι συναλλαγές, όπως οι μεταφορές κρυπτονομισμάτων, ομαδοποιούνται σε μπλοκ τα οποία στη συνέχεια προστίθενται στο blockchain.

Πριν προσαρτηθεί ένα μπλοκ στο blockchain, πρέπει να επαληθευτεί μέσω ενός μηχανισμού συναίνεσης. Οι δύο κύριοι τύποι μηχανισμών συναίνεσης είναι η απόδειξη εργασίας (PoW) και η απόδειξη συμμετοχής (PoS) . Στο PoW, οι εξορύκτες επιλύουν πολύπλοκα υπολογιστικά προβλήματα για την επικύρωση συναλλαγών, ενώ στο PoS, οι επικυρωτές κλειδώνουν ένα μέρος των διακριτικών τους για να κερδίσουν το δικαίωμα επικύρωσης συναλλαγών. Αυτοί οι επικυρωτές, είτε εξορύκτες σε PoW είτε παίκτες στο PoS, ανταμείβονται για τις προσπάθειές τους για την ασφάλεια του δικτύου. Αυτή η διαδικασία επικύρωσης διασφαλίζει ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο δίκτυο συμφωνούν για τη νομιμότητα των συναλλαγών. Μόλις γεμίσει ένα μπλοκ, σφραγίζεται κρυπτογραφικά και συνδέεται με το προηγούμενο μπλοκ, σχηματίζοντας μια άθραυστη αλυσίδα. Λόγω της κατανεμημένης φύσης του καθολικού και της κρυπτογραφικής σύνδεσης των μπλοκ, η παραβίαση οποιουδήποτε μπλοκ θα απαιτούσε αλλαγές σε ολόκληρη την αλυσίδα, καθιστώντας την απάτη εξαιρετικά ανιχνεύσιμη και δύσκολη.

Η τεχνολογία Blockchain όχι μόνο στηρίζει δημοφιλή κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin και το Ethereum, αλλά προσφέρει επίσης τεράστιες δυνατότητες για την επανάσταση στις ψηφιακές συναλλαγές και την εδραίωση εμπιστοσύνης χωρίς μεσάζοντες.

Ασφάλεια συναλλαγών σε Blockchain

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά συστήματα που λειτουργούν με αναλήψεις κεφαλαίων βάσει αδειών, οι συναλλαγές blockchain ξεκινούν απευθείας μεταξύ ομοτίμων χωρίς μεσάζοντες. Κάθε χρήστης διαχειρίζεται τα ψηφιακά του στοιχεία χρησιμοποιώντας ένα ιδιωτικό κλειδί —ένα κρυπτογραφικό εργαλείο που διασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση και τον έλεγχο ταυτότητας των συναλλαγών.

Στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, η προσωπική ευθύνη είναι πρωταρχικής σημασίας, καθώς οι συναλλαγές είναι μη αναστρέψιμες μόλις επιβεβαιωθούν στο blockchain. Αυτό το αμετάβλητο σημαίνει ότι τα χαμένα ή κλεμμένα κεφάλαια είναι σχεδόν αδύνατο να ανακτηθούν, υπογραμμίζοντας την κρίσιμη σημασία της ασφαλούς διαχείρισης των ιδιωτικών κλειδιών. Αυτό το μοντέλο συναλλαγών peer-to-peer όχι μόνο ενισχύει την ασφάλεια εξαλείφοντας τους ενδιάμεσους κινδύνους, αλλά δίνει επίσης μεγαλύτερη έμφαση στην επαγρύπνηση και τα προληπτικά μέτρα του χρήστη για την προστασία των ψηφιακών του στοιχείων.

Τρωτά σημεία και ασφάλεια στην τεχνολογία Blockchain

Ενώ το blockchain συχνά διαφημίζεται ως εγγενώς ασφαλές, δεν είναι εντελώς απρόσβλητο σε απειλές ασφαλείας. Ωστόσο, τα μοναδικά δομικά χαρακτηριστικά του ενισχύουν σημαντικά τις εγγενείς ιδιότητες ασφαλείας του:

  • Κρυπτογραφία : Οι συναλλαγές Blockchain ασφαλίζονται χρησιμοποιώντας κρυπτογραφικές αρχές, οι οποίες διασφαλίζουν την ακεραιότητα και τον έλεγχο ταυτότητας των δεδομένων. Η υποδομή δημόσιου κλειδιού (PKI) παρέχει στους χρήστες ένα δημόσιο κλειδί για τη λήψη περιουσιακών στοιχείων και ένα ιδιωτικό κλειδί για την ασφάλειά τους.
  • Αποκέντρωση : Σε αντίθεση με τα κεντρικά συστήματα, οι αλυσίδες μπλοκ διατηρούνται σε ένα διασκορπισμένο δίκτυο υπολογιστών ή κόμβων. Αυτό σημαίνει ότι η παραβίαση ενός μεμονωμένου κόμβου —ή ακόμη και πολλών— δεν θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το σύστημα.
  • Μηχανισμοί συναίνεσης : Αυτοί οι αλγόριθμοι διασφαλίζουν ότι όλοι οι κόμβοι συμφωνούν σχετικά με την εγκυρότητα των συναλλαγών. Πρωτόκολλα όπως το Proof-of-Work (PoW) και το Proof-of-Stake (PoS) προστατεύουν από επιθέσεις Sybil, όπου ένας εισβολέας προσπαθεί να αποκτήσει τον έλεγχο της πλειοψηφίας του δικτύου.
  • Immutability : Μόλις μια συναλλαγή καταγραφεί σε ένα μπλοκ και προστεθεί στο blockchain, δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Αυτή η μονιμότητα διασφαλίζει ότι τα ιστορικά συναλλαγών παραμένουν αμετάβλητα.
  • Διαφάνεια : Πολλά blockchains λειτουργούν ως δημόσια καθολικά, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να δει οποιαδήποτε συναλλαγή, καθιστώντας έτσι πιο ανιχνεύσιμη οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα.

Παρά αυτά τα ισχυρά μέτρα ασφαλείας, εξακολουθούν να υπάρχουν τρωτά σημεία. Τα ίδια χαρακτηριστικά που κάνουν το blockchain επαναστατικό, όπως το αμετάβλητο του, μπορεί επίσης να εγκυμονούν κινδύνους εάν το ίδιο το σύστημα διακυβευτεί ποτέ.

Τύποι παραβιάσεων ασφάλειας του Blockchain

Τα τρωτά σημεία του blockchain μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κύριους τύπους:

  • Τρωτά σημεία οικοσυστήματος : Περιλαμβάνουν ελαττώματα στο ευρύτερο οικοσύστημα blockchain, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων με τη διαμόρφωση κόμβων ή τις επικοινωνίες δικτύου.
  • Έξυπνες επιθέσεις συμβάσεων και πρωτοκόλλων : Αυτές στοχεύουν τα πρόσθετα επίπεδα που λειτουργούν στην κορυφή του blockchain, όπως έξυπνες συμβάσεις και άλλα πρωτόκολλα, τα οποία μπορεί να περιέχουν εκμεταλλεύσιμα σφάλματα ή ελαττώματα σχεδιασμού.
  • Υποδομές και επιθέσεις χρηστών : Αυτές επικεντρώνονται σε στοιχεία όπως τα ψηφιακά πορτοφόλια και οι πλατφόρμες ανταλλαγής, καθώς και η συμπεριφορά των χρηστών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κλοπές κλειδιών ή επιθέσεις phishing.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ενώ το blockchain παρέχει πολλά πλεονεκτήματα ασφάλειας, δεν στερείται πιθανών προκλήσεων ασφάλειας που απαιτούν προσεκτική διαχείριση και συνεχή βελτίωση.

Τρωτά σημεία στο οικοσύστημα Blockchain

Ένα δίκτυο blockchain με λιγότερους κόμβους είναι εγγενώς πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από ένα δίκτυο που είναι μεγάλο και ευρέως κατανεμημένο. Οι επιθέσεις Sybil ή οι επιθέσεις 51% είναι πλέον πολύ δύσκολο να εκτελεστούν σε καλά εδραιωμένες αλυσίδες μπλοκ όπως το Bitcoin ή το Ethereum λόγω της τεράστιας υπολογιστικής ισχύος ή των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούνται. Ωστόσο, η κατανόηση του πλήρους φάσματος των πιθανών κινδύνων είναι ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα για οργανισμούς που εξετάζουν την υιοθέτηση μικρότερων, αναδυόμενων blockchain ή εκείνους που θέλουν να αναπτύξουν το δικό τους.

Sybil Attack

Μια επίθεση Sybil στοχεύει το επίπεδο peer-to-peer ενός δικτύου blockchain, όπου ένας κακόβουλος παράγοντας προσπαθεί να αποκτήσει τον έλεγχο πολλών κόμβων για να επηρεάσει τις λειτουργίες του δικτύου.

51% ή επίθεση διπλής δαπάνης

Αυτή η επίθεση αποτελεί απειλή για την ακεραιότητα των blockchains Proof-of-Work. Εάν ένας εισβολέας ελέγχει περισσότερο από το 50% της ισχύος εξόρυξης του δικτύου, μπορεί να χειραγωγήσει τις επιβεβαιώσεις συναλλαγών, επιτρέποντας τη διπλή δαπάνη νομισμάτων και ενδεχομένως να σταματήσει την προσθήκη νέων μπλοκ.

Κίνδυνοι συγκεντροποίησης

Παρά τα αποκεντρωμένα ιδανικά των δημόσιων blockchains, πρακτικές πτυχές όπως οι δεξαμενές εξόρυξης μπορούν να οδηγήσουν σε συγκέντρωση. Αυτή η συγκέντρωση ισχύος μπορεί να δημιουργήσει τρωτά σημεία. Επιπλέον, πολλοί κόμβοι blockchain λειτουργούν σε κεντρικές υπηρεσίες cloud, όπως το Amazon Web Services. Μια επίθεση σε μια τέτοια κεντρική υποδομή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ένα σημαντικό μέρος των κόμβων, ωθώντας το δίκτυο προς τη συγκέντρωση και αυξάνοντας την ευαισθησία του σε επιθέσεις.

Συμφόρηση δικτύου

Η συμφόρηση δικτύου blockchain συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν επαρκείς επικυρωτές για την επεξεργασία του όγκου των συναλλαγών που υποβάλλονται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην επεξεργασία των συναλλαγών, σε αυξημένες χρεώσεις συναλλαγών και, σε σοβαρές περιπτώσεις, σε διακοπή λειτουργίας του δικτύου και αστάθεια. Τέτοια ζητήματα μπορούν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στην ικανότητα του δικτύου να χειρίζεται αποτελεσματικά μεγάλους όγκους συναλλαγών.

Η κατανόηση αυτών των τρωτών σημείων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των δικτύων blockchain, ειδικά καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται και να ενσωματώνεται σε διάφορους τομείς.

Τρωτά σημεία σε πρωτόκολλα και έξυπνες συμβάσεις σε δίκτυα blockchain

Επιθέσεις σε γέφυρες

Οι γέφυρες blockchain διευκολύνουν τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ διαφορετικών δικτύων blockchain, ενισχύοντας το αποκεντρωμένο οικονομικό οικοσύστημα (DeFi). Ωστόσο, επειδή συχνά κατέχουν μεγάλα ποσά περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να είναι λιγότερο ασφαλή από τα blockchains που συνδέουν, οι γέφυρες έχουν γίνει πρωταρχικοί στόχοι για τους χάκερ. Συγκεκριμένα, οι επιθέσεις γέφυρας αποτελούν περίπου το 70% των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα, υπογραμμίζοντας την ευπάθειά τους.

Ευπάθειες επιπέδου 2

Οι γενικές ανησυχίες για την ασφάλεια του blockchain επεκτείνονται στις λύσεις Layer 2, με πρόσθετα συγκεκριμένα τρωτά σημεία. Αυτά περιλαμβάνουν πιθανή λογοκρισία συναλλαγών από παρόχους συλλογής και επιθέσεις όπως η άρνηση υπηρεσίας (DoS) και κακόβουλο λογισμικό που στοχεύει αυτούς τους παρόχους, που μπορεί να διαταράξουν τη λειτουργία αυτών των δικτύων.

Παραβιάσεις και εκμεταλλεύσεις πρωτοκόλλου

Στον τομέα του DeFi, οι εισβολές πρωτοκόλλων είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, οδηγώντας σε σημαντικές οικονομικές απώλειες και διαβρώνοντας την εμπιστοσύνη στο οικοσύστημα. Παρά τους τακτικούς ελέγχους ασφαλείας που αποσκοπούν στον μετριασμό των κινδύνων, η πολυπλοκότητα αυτών των οικονομικών πρωτοκόλλων μπορεί να επιτρέψει να παραμείνουν απαρατήρητες ευπάθειες. Ένα σημαντικό περιστατικό ήταν το hack του BadgerDAO, όπου ένα παραβιασμένο κλειδί Cloudflare API επέτρεψε την κλοπή 120 εκατομμυρίων δολαρίων.

Άλλα τρωτά σημεία έξυπνης σύμβασης

Τα έξυπνα συμβόλαια είναι επιρρεπή σε σφάλματα κωδικοποίησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα. Ένα ιστορικό παράδειγμα μιας τέτοιας ευπάθειας ήταν το hack του DAO στο Ethereum, όπου ένας εισβολέας απέσυρε περίπου το ένα τρίτο των κεφαλαίων του The DAO , αξίας περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή. Αυτή η μεγάλη παραβίαση ασφάλειας είχε ως αποτέλεσμα ένα διχαστικό hard fork εντός της κοινότητας του Ethereum, που τελικά οδήγησε στη διάσπαση σε Ethereum (ETH) και Ethereum Classic (ETC).

Απειλές για την ασφάλεια της υποδομής και των χρηστών στο οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων

Δημοφιλή τρωτά σημεία λογισμικού

Τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και το λογισμικό που χρησιμοποιείται συνήθως αποτελούν συχνούς στόχους κυβερνοεπιθέσεων. Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα ήταν η παραβίαση ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου πορτοφολιού Solana , το Slope, όπου οι χάκερ κατάφεραν να κλέψουν πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια σε SOL. Η επίθεση ήταν τόσο σημαντική που αρχικά προκάλεσε ανησυχίες για την ασφάλεια του ίδιου του blockchain Solana.

Κεντρικές παραβιάσεις ανταλλαγής

Οι κεντρικές ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων, που διευκολύνουν την εμπορία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αποτελούν διαχρονικούς στόχους για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Το περιβόητο περιστατικό Mt. Gox το 2014, όπου οι χάκερ έκλεψαν περίπου 850.000 bitcoins, υπογραμμίζει τα πιθανά τρωτά σημεία αυτών των πλατφορμών.

Επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού

Οι εισβολείς στον κυβερνοχώρο συχνά αναπτύσσουν κακόβουλο λογισμικό για να κλέψουν κλειδιά πορτοφολιού ή να εκτελέσουν μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές. Μια εξελιγμένη μέθοδος περιλαμβάνει κακόβουλο λογισμικό που εντοπίζει πότε μια διεύθυνση κρυπτονομίσματος αντιγράφεται στο πρόχειρο και στη συνέχεια την ανταλλάσσει με τη διεύθυνση του εισβολέα κατά την επικόλληση.

Επιθέσεις phishing

Στις απάτες phishing, οι εισβολείς εξαπατούν τους χρήστες να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως ιδιωτικά κλειδιά ή κωδικούς πρόσβασης. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν συνήθως ψεύτικους ιστότοπους ή μηνύματα που μιμούνται νόμιμες πηγές για να εξαπατήσουν τους χρήστες.

Απάτη ανταλλαγής SIM

Η χρήση SMS για έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων είναι επικίνδυνη λόγω της απειλής επιθέσεων ανταλλαγής SIM. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εισβολείς μεταφέρουν τα στοιχεία της κάρτας SIM ενός θύματος στη συσκευή τους, συχνά πλαστοπροσωπώντας το θύμα στον πάροχο υπηρεσιών, αποκτώντας έτσι τον έλεγχο των λογαριασμών που σχετίζονται με τον αριθμό τηλεφώνου.

Απάτες Κοινωνικής Μηχανικής

Αυτές οι απάτες περιλαμβάνουν εξαπάτηση ατόμων να στείλουν κρυπτονομίσματα ή αποκαλύπτουν ιδιωτικά κλειδιά και κωδικούς πρόσβασης με παραπλανητικά προσχήματα.

Σφάλματα χρήστη

Τα λάθη που γίνονται από τους χρήστες, όπως η απώλεια ιδιωτικών κλειδιών, η ακούσια κοινή χρήση τους ή η αποστολή περιουσιακών στοιχείων σε εσφαλμένες διευθύνσεις, αντιπροσωπεύουν σημαντικούς κινδύνους. Ωστόσο, αυτά τα ζητήματα προέρχονται από σφάλματα χρήστη και όχι από εγγενή ελαττώματα στην τεχνολογία blockchain.

bottom

Σημειώστε ότι το Plisio σας προσφέρει επίσης:

Δημιουργήστε κρυπτογραφικά τιμολόγια με 2 κλικ and Αποδεχτείτε δωρεές κρυπτογράφησης

12 ενσωματώσεις

6 βιβλιοθήκες για τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού

19 κρυπτονομίσματα και 12 blockchain

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.