Τι είναι το DAO;

Τι είναι το DAO;

Οι Αποκεντρωμένοι Αυτόνομοι Οργανισμοί, κοινώς γνωστοί ως DAO (προφέρεται "down"), αντιπροσωπεύουν ένα νέο παράδειγμα στην οργανωτική δομή, που καθοδηγείται από τις αρχές της αποκέντρωσης, της διαφάνειας και της κοινοτικής διακυβέρνησης. Στον πυρήνα τους, οι DAO χρησιμοποιούν έξυπνες συμβάσεις σε πλατφόρμες blockchain για να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, εξαλείφοντας ουσιαστικά την ανάγκη για κεντρική εξουσία.

Βασικά χαρακτηριστικά των DAO:

 • Αποκέντρωση και αυτονομία : Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές οντότητες, οι DAO λειτουργούν χωρίς κεντρική ηγεσία. Αντίθετα, βασίζονται σε μηχανισμούς συναίνεσης μεταξύ των μελών τους, διασφαλίζοντας ότι η εξουσία κατανέμεται.
 • Διαφάνεια : Κάθε ενέργεια, από την ψηφοφορία έως τη δημιουργία πρότασης, καταγράφεται στο blockchain. Αυτό όχι μόνο διασφαλίζει τη διαφάνεια, αλλά παρέχει επίσης ένα αμετάβλητο αρχείο όλων των οργανωτικών αποφάσεων.
 • Διακυβέρνηση υπό την ηγεσία της κοινότητας : Τα μέλη ενός DAO συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δημιουργούν προτάσεις σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της οργάνωσης και τις ψηφίζουν. Μόνο οι προτάσεις που επιτυγχάνουν ένα προκαθορισμένο επίπεδο συναίνεσης γίνονται αποδεκτές και εκτελούνται από τα υποκείμενα έξυπνα συμβόλαια του DAO.
 • Ευθυγράμμιση κινήτρων : Οι DAO έχουν συχνά μια οικονομία βασισμένη σε διακριτικά. Η επιτυχία του DAO επηρεάζει άμεσα την αξία των διακριτικών του. Αυτό διασφαλίζει ότι τα μέλη έχουν κίνητρα να λαμβάνουν αποφάσεις που είναι προς το συμφέρον του οργανισμού στο σύνολό του.

Επιπλέον, οι DAO μπορούν επίσης να αναφέρονται ως DAC (Αποκεντρωμένες Αυτόνομες Εταιρείες). Ωστόσο, είναι σημαντικό να τα διαφοροποιήσουμε από τους κατανεμημένους αυτόνομους οργανισμούς, ένας όρος που, παρά την ομοιότητά του, αντιπροσωπεύει μια διαφορετική έννοια.

Καθώς ο κόσμος συνεχίζει να ασπάζεται τις αρχές της αποκέντρωσης, τα DAO κερδίζουν έλξη, όχι μόνο στη σφαίρα των κρυπτονομισμάτων αλλά σε διάφορους τομείς. Η δυνατότητά τους να επαναπροσδιορίσουν τις οργανωτικές δομές και να εκδημοκρατίσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων τους τοποθετεί ως μετασχηματιστική δύναμη στην ψηφιακή εποχή.

Πώς λειτουργεί ένα DAO;

Οι Αποκεντρωμένοι Αυτόνομοι Οργανισμοί (DAO) αντιπροσωπεύουν μια μεταμορφωτική αλλαγή στον τρόπο που οραματιζόμαστε την οργανωτική διακυβέρνηση στην ψηφιακή εποχή. Βασιζόμενοι στην αμετάβλητη φύση των blockchains, οι DAO αντικαθιστούν τις παραδοσιακές κεντρικές αρχές με διαφανείς και ελεγχόμενους κανόνες που κωδικοποιούνται σε έξυπνα συμβόλαια.

Βασικές αρχές των DAO:

Smart Contracts as the Foundation : Πρόκειται για λογικά κωδικοποιημένες συμφωνίες που αποθηκεύονται σε blockchains, υπαγορεύοντας τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, με βάση συγκεκριμένα αποτελέσματα, μπορεί να ενεργοποιηθεί ένα έξυπνο συμβόλαιο για να αλλάξει η προσφορά κουπονιών, να διανεμηθούν ανταμοιβές ή ακόμα και να καούν μάρκες αποθήκευσης.

Διακυβέρνηση με γνώμονα την κοινότητα : Οι DAO λειτουργούν χωρίς κεντρική αρχή. Αντίθετα, κάθε απόφαση, από αλλαγές κανόνων έως οικονομικές κατανομές, βασίζεται στη συναίνεση των μελών. Μόλις γίνει μια πρόταση, όλα τα μέλη μπορούν να την ελέγξουν στο blockchain πριν ψηφίσουν. Αυτό διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων.

Ψηφοφορία βάσει διακριτικών : Η ισχύς ψήφου σε ένα DAO είναι συνήθως ανάλογη με τον αριθμό των διακριτικών που κατέχει ένα μέλος. Η ιδέα είναι ότι τα μέλη με μεγαλύτερο μερίδιο έχουν περισσότερα κίνητρα να λαμβάνουν αποφάσεις προς το καλύτερο συμφέρον του οργανισμού. Αυτό το σύστημα όχι μόνο εξουσιοδοτεί τους χρήστες αλλά προσθέτει επίσης ένα επίπεδο ασφάλειας, καθώς τα μέλη με σημαντικά μερίδια δεν θα ήθελαν να ενεργήσουν ενάντια στην ευημερία του οργανισμού.

Χρηματοοικονομική Μηχανική : Οι DAO έχουν ταμεία γεμάτα με μάρκες. Αυτά τα μάρκες μπορούν να ανταλλάσσονται με fiat ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Τα μέλη αποφασίζουν για την κατανομή αυτών των κεφαλαίων. Ορισμένοι DAO, ειδικά εκείνοι που ενδιαφέρονται για την ψηφιακή τέχνη ή το metaverse, ενδέχεται να αποφασίσουν να αγοράσουν σπάνια NFT ή άλλα ψηφιακά στοιχεία.

Το μέλλον των DAO:

Ως μέρος του ευρύτερου κινήματος web3, τα DAO διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες. Όχι μόνο εκδημοκρατίζουν τη λήψη αποφάσεων, αλλά διασφαλίζουν επίσης ότι οι κανόνες είναι διαφανείς και αμετάβλητοι. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να προοδεύει, ενδέχεται να δούμε ακόμη πιο πολύπλοκες και ισχυρές δομές DAO, θολώνοντας περαιτέρω τις γραμμές μεταξύ των παραδοσιακών οργανισμών και των αποκεντρωμένων οντοτήτων.

Οφέλη των DAO

Η άνοδος των Αποκεντρωμένων Αυτόνομων Οργανισμών (DAO) έχει αναδιαμορφώσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε τη διακυβέρνηση και τις οργανωτικές δομές στην ψηφιακή εποχή. Υπάρχουν αρκετοί επιτακτικοί λόγοι για τους οποίους οντότητες ή ομάδες ατόμων μπορεί να προσελκύονται από αυτήν την καινοτόμο δομή:

 • Κατανεμημένη Διακυβέρνηση : Οι παραδοσιακές οργανωτικές δομές συχνά συγκεντρώνουν την εξουσία λήψης αποφάσεων στα χέρια λίγων, όπως ένας Διευθύνων Σύμβουλος ή ένα Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίθετα, οι DAO κατανέμουν αυτήν την εξουσία σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα συμμετεχόντων, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις αντικατοπτρίζουν πραγματικά τη συλλογική βούληση της κοινότητας.
 • Ενδυνάμωση και Ένταξη : Οι DAO καλλιεργούν την αίσθηση της ιδιοκτησίας και της συμμετοχής. Ακόμα κι αν ένα άτομο δεν κατέχει σημαντικό αριθμό διακριτικών, η φωνή και η ψήφος του εξακολουθούν να έχουν σημασία. Αυτή η συμπερίληψη μπορεί να οδηγήσει σε μια κοινότητα πιο αφοσιωμένη και με κίνητρα, όπου τα μέλη συμβάλλουν ενεργά στην επιτυχία του οργανισμού.
 • Διαφάνεια και λογοδοσία : Οι ψήφοι και οι αποφάσεις σε ένα DAO καταγράφονται σε μια αλυσίδα μπλοκ, διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια. Αυτό το δημόσιο αρχείο καθιστά τα μέλη υπεύθυνα για τις πράξεις τους, παροτρύνοντάς τους να ενεργούν προς το συμφέρον της κοινότητας και να αποφεύγουν συμπεριφορές που θα μπορούσαν να βλάψουν τον οργανισμό ή τη φήμη τους.
 • Παγκόσμια συνεργασία : Οι DAO ξεπερνούν τα γεωγραφικά όρια, επιτρέποντας σε άτομα από όλο τον κόσμο να συνεργαστούν για ένα κοινό όραμα. Αυτή η παγκόσμια προοπτική μπορεί να εισαγάγει ποικίλες ιδέες και στρατηγικές, εμπλουτίζοντας την ανάπτυξη και την προσαρμοστικότητα του οργανισμού.
 • Προσαρμοστικότητα : Καθώς το ψηφιακό τοπίο εξελίσσεται, οι DAO έχουν την ευελιξία να προσαρμόζονται γρήγορα. Δεδομένου ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από μια συλλογικότητα, μπορούν να ανταποκρίνονται περισσότερο στις αλλαγές, διασφαλίζοντας ότι ο οργανισμός παραμένει σχετικός και αποτελεσματικός.

Ουσιαστικά, τα DAO προσφέρουν μια πιο δημοκρατική, διαφανή και περιεκτική προσέγγιση στη διακυβέρνηση, καθιστώντας τα ελκυστική επιλογή για σύγχρονες οντότητες που θέλουν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της συλλογικής λήψης αποφάσεων.

Περιορισμοί των DAO

Ενώ οι Αποκεντρωμένοι Αυτόνομοι Οργανισμοί (DAO) παρουσιάζουν καινοτόμες λύσεις για διακυβέρνηση με γνώμονα την κοινότητα, δεν είναι χωρίς τις προκλήσεις τους. Ακολουθεί μια πιο προσεκτική ματιά σε μερικούς από τους εγγενείς περιορισμούς του μοντέλου DAO:

 • Καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων : Οι παραδοσιακοί οργανισμοί, καθοδηγούμενοι από έναν CEO ή ένα διοικητικό συμβούλιο, μπορούν να λάβουν γρήγορες αποφάσεις. Αντίθετα, οι DAO απαιτούν συναίνεση από έναν τεράστιο αριθμό συμμετεχόντων. Η ανάγκη να ικανοποιηθεί η συμβολή όλων, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι ζώνες ώρας και άλλες δεσμεύσεις, μπορεί να επιβραδύνει σημαντικά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
 • Ανισότητα γνώσης : Οι DAO συγκεντρώνουν άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα, το καθένα με διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευσης και κατανόησης των στόχων του οργανισμού. Αν και αυτή η ποικιλομορφία είναι πλεονέκτημα, σημαίνει επίσης ότι υπάρχει συνεχής ανάγκη εκπαίδευσης και ευθυγράμμισης των μελών. Η διασφάλιση ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν σαφή κατανόηση των πρωτοβουλιών και των στρατηγικών του DAO μπορεί να είναι μια αποθαρρυντική εργασία.
 • Λειτουργική αναποτελεσματικότητα : Η αποκεντρωμένη φύση των DAO, ενώ προωθεί τη συμπερίληψη, μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε αναποτελεσματικότητα. Ο χρόνος και η προσπάθεια που απαιτούνται για τον συντονισμό των συζητήσεων, την ενσωμάτωση νέων μελών και την επίτευξη συναίνεσης σε διάφορα θέματα μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότεροι από ό,τι σε κεντρικές οντότητες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένες συζητήσεις με λιγότερο χρόνο για την πραγματική εφαρμογή.
 • Ανησυχίες για την ασφάλεια : Οι DAO λειτουργούν σε ψηφιακές πλατφόρμες, καθιστώντας τις ευάλωτες σε απειλές στον κυβερνοχώρο. Η διασφάλιση της ακεραιότητας των ψήφων και της ασφάλειας των περιουσιακών στοιχείων του DAO απαιτεί προηγμένη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Ακόμη και με προστατευτικά μέτρα, όπως πορτοφόλια πολλαπλών υπογραφών, οι DAO μπορούν να αντιμετωπίσουν κινδύνους hacks, οδηγώντας σε πιθανή απώλεια κεφαλαίων ή εμπιστοσύνης στην κοινότητα.
 • Πολυπλοκότητα υλοποίησης : Η δημιουργία ενός DAO απαιτεί περίπλοκο σχεδιασμό και πλήρη κατανόηση τόσο των τεχνικών όσο και των οργανωτικών πτυχών. Μια κακώς ρυθμισμένη DAO μπορεί να οδηγήσει σε ζητήματα διακυβέρνησης, διαφωνίες, ακόμη και νομικές προκλήσεις.

Συμπερασματικά, ενώ τα DAO προσφέρουν μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές οργανωτικές δομές, έρχονται με το δικό τους σύνολο προκλήσεων που πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά για επιτυχή εφαρμογή.

DAO που ίσως θέλετε να εξερευνήσετε

DAOhaus : Βουτήξτε στον κόσμο των DAO με το DAOhaus, μια φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα που δεν απαιτεί τεχνογνωσία κωδικοποίησης. Εξ ολοκλήρου με γνώμονα την κοινότητα, είναι το τέλειο σημείο εκκίνησης για όσους θέλουν να ξεκινήσουν ή να εξερευνήσουν το ποικίλο οικοσύστημα DAO.

MakerDAO : Γίνετε μέλος των πρωτοπόρων πίσω από το DAI, το πρωτοποριακό αμερόληπτο σταθερό νόμισμα. Συμμετέχοντας στη διακυβέρνηση, μπορείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας και να ψηφίσετε για σημαντικές αλλαγές στο πρωτόκολλο του Δημιουργού.

RaidGuild : Προερχόμενο από το δίκτυο MetaCartel με επιρροή, το RaidGuild είναι ένα DAO προσανατολισμένο στις υπηρεσίες, βαθιά ριζωμένο στο Web3. Είναι σε επιφυλακή για κορυφαίους προγραμματιστές, εμπόρους και σχεδιαστές έτοιμους να νικήσουν τις προκλήσεις των προϊόντων.

Proof Of Humanity : Πρωταθλητής ενός μοναδικού ανθρώπινου μητρώου ανθεκτικό στα sybil, αυτό το DAO χρησιμοποιεί την κοινωνική επαλήθευση και το δικαστικό σύστημα του Kleros για να χορηγήσει διακριτικά Universal Basic Income (UBI) σε επαληθευμένους ανθρώπους εντός του blockchain. Λάβετε μέρος σε αυτήν την πρωτοποριακή πρωτοβουλία και γίνετε μέρος μιας επανάστασης με γνώμονα τη δικαιοσύνη.

Opolis : Επαναπροσδιορίστε το μέλλον της απασχόλησης με την Opolis, έναν ψηφιακό συνεταιρισμό που ανήκει στα μέλη του. Προσφέρουν μια πληθώρα παροχών και υπηρεσιών προσαρμοσμένων σε ανεξάρτητους επαγγελματίες. Εάν οραματίζεστε ένα πιο λαμπρό μέλλον για τη δουλειά, η φωνή σας έχει σημασία εδώ.

BanklessDAO : Διαδώστε το ευαγγέλιο του Web3 και διαφωτίστε την παγκόσμια κοινότητα μέσω ελκυστικού περιεχομένου. Εάν τα μέσα ενημέρωσης και η εκπαίδευση έχουν απήχηση μαζί σας, εμβαθύνετε σε αυτό το DAO που εστιάζει στα μέσα.

MolochDAO : Ένα από τα αρχικά DAO, το MolochDAO υπερασπίζεται την ανάπτυξη του οικοσυστήματος Ethereum χορηγώντας πολύτιμα έργα. Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος του διοικητικού τους οργάνου, σκεφτείτε να υποβάλετε αίτηση.

Dive Right In : Το σύμπαν του DAO είναι τεράστιο και φιλόξενο. Εάν, όπως πολλοί, είστε πρόθυμοι να συνεισφέρετε, μη διστάσετε! Η εμπειρία είναι ικανοποιητική και διαφωτιστική.

Προσδιορίστε ένα έργο που πυροδοτεί το πάθος σας, συνδεθείτε μαζί τους σε πλατφόρμες όπως το Discord και βυθιστείτε σε εμπλουτισμένες συζητήσεις. Εξοικειωθείτε με τα εργαλεία Web3 όπως το MetaMask, συμμετάσχετε στην ψηφοφορία μέσω του Snapshot και προσφέρετε την τεχνογνωσία σας—είτε είναι στην ανάλυση, είτε στη γραφή είτε στην τέχνη— στην κοινότητα. Και καθώς ξεκινάτε αυτό το ταξίδι, μοιραστείτε τις εμπειρίες και τις γνώσεις σας με συνομηλίκους και ενθουσιώδεις.

Σημειώστε ότι το Plisio σας προσφέρει επίσης:

Δημιουργήστε κρυπτογραφικά τιμολόγια με 2 κλικ and Αποδεχτείτε δωρεές κρυπτογράφησης

12 ενσωματώσεις

6 βιβλιοθήκες για τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού

19 κρυπτονομίσματα και 12 blockchain