Co to jest DAO?

Co to jest DAO?

Zdecentralizowane organizacje autonomiczne, powszechnie znane jako DAO (wymawiane „dow”), reprezentują nowy paradygmat w strukturze organizacyjnej, kierujący się zasadami decentralizacji, przejrzystości i zarządzania kierowanego przez społeczność. Zasadniczo DAO wykorzystują inteligentne kontrakty na platformach blockchain do automatyzacji procesów decyzyjnych, skutecznie eliminując potrzebę scentralizowanej władzy.

Kluczowe cechy DAO:

 • Decentralizacja i autonomia : W przeciwieństwie do tradycyjnych podmiotów, DAO działają bez centralnego przywództwa. Zamiast tego polegają na mechanizmach konsensusu wśród swoich członków, zapewniając dystrybucję władzy.
 • Przejrzystość : każda czynność, od głosowania po utworzenie propozycji, jest rejestrowana w łańcuchu bloków. Zapewnia to nie tylko przejrzystość, ale także zapewnia niezmienny zapis wszystkich decyzji organizacyjnych.
 • Zarządzanie kierowane przez społeczność : Członkowie DAO aktywnie uczestniczą w procesie decyzyjnym. Tworzą propozycje dotyczące przyszłego kierunku rozwoju organizacji i głosują nad nimi. Inteligentne kontrakty stanowiące podstawę DAO akceptowane i realizowane są wyłącznie propozycje, które osiągnęły wcześniej określony poziom konsensusu.
 • Dopasowanie zachęt : DAO często mają gospodarkę opartą na tokenach. Sukces DAO ma bezpośredni wpływ na wartość jego tokenów. Dzięki temu członkowie są motywowani do podejmowania decyzji, które leżą w najlepszym interesie organizacji jako całości.

Ponadto DAO można również nazwać DAC (zdecentralizowane korporacje autonomiczne). Jednakże istotne jest odróżnienie ich od rozproszonych organizacji autonomicznych, gdyż jest to termin, który pomimo podobieństwa reprezentuje inną koncepcję.

W miarę jak świat w dalszym ciągu przyjmuje zasady decentralizacji, DAO zyskują na popularności nie tylko w dziedzinie kryptowalut, ale w różnych sektorach. Ich potencjał do redefiniowania struktur organizacyjnych i demokratyzacji procesów decyzyjnych stawia je jako siłę transformacyjną w epoce cyfrowej.

Jak działa DAO?

Zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO) reprezentują transformacyjną zmianę w sposobie, w jaki postrzegamy zarządzanie organizacją w erze cyfrowej. Opierając się na niezmiennym charakterze łańcuchów bloków, DAO zastępują tradycyjne władze centralne przejrzystymi i możliwymi do skontrolowania regułami zakodowanymi w inteligentnych kontraktach.

Podstawowe zasady DAO:

Inteligentne kontrakty jako podstawa : są to logicznie zakodowane umowy przechowywane w blockchainach, dyktujące procesy decyzyjne. Na przykład w oparciu o określone wyniki może zostać uruchomiony inteligentny kontrakt w celu zmiany podaży tokenów, dystrybucji nagród, a nawet spalenia tokenów rezerwowych.

Zarządzanie zorientowane na społeczność : DAO działają bez organu centralnego. Zamiast tego każda decyzja, od zmian zasad po przydział środków finansowych, opiera się na konsensusie członków. Po złożeniu propozycji wszyscy członkowie mogą ją przejrzeć na blockchainie przed głosowaniem. Zapewnia to przejrzystość i demokratyczny proces podejmowania decyzji.

Głosowanie w oparciu o tokeny : Siła głosu w DAO jest zazwyczaj proporcjonalna do liczby tokenów posiadanych przez członka. Pomysł jest taki, że członkowie posiadający większy udział są bardziej motywowani do podejmowania decyzji w najlepszym interesie organizacji. System ten nie tylko wzmacnia pozycję użytkowników, ale także dodaje warstwę bezpieczeństwa, ponieważ członkowie mający istotne interesy nie chcieliby działać wbrew dobru organizacji.

Mechanika finansowa : DAO mają skarbce wypełnione tokenami. Tokeny te można wymienić na fiaty lub inne aktywa. O przeznaczeniu tych środków decydują członkowie. Niektóre DAO, zwłaszcza zainteresowane sztuką cyfrową lub metaświatem, mogą zdecydować się na zakup rzadkich NFT lub innych zasobów cyfrowych.

Przyszłość DAO:

Jako część szerszego ruchu web3, DAO mają ogromny potencjał. Nie tylko demokratyzują proces decyzyjny, ale także zapewniają przejrzystość i niezmienność zasad. W miarę ciągłego postępu technologicznego możemy zaobserwować jeszcze bardziej złożone i solidne struktury DAO, co jeszcze bardziej zaciera granice między tradycyjnymi organizacjami a podmiotami zdecentralizowanymi.

Korzyści z DAO

Powstanie zdecentralizowanych organizacji autonomicznych (DAO) zmieniło sposób, w jaki myślimy o zarządzaniu i strukturach organizacyjnych w epoce cyfrowej. Istnieje kilka istotnych powodów, dla których ta innowacyjna struktura może zainteresować podmioty lub grupy osób:

 • Zarządzanie rozproszone : Tradycyjne struktury organizacyjne często skupiają władzę decyzyjną w rękach nielicznych, takich jak dyrektor generalny lub zarząd. W przeciwieństwie do tego DAO rozdzielają tę władzę na znacznie szerszą grupę uczestników, zapewniając, że decyzje rzeczywiście odzwierciedlają zbiorową wolę społeczności.
 • Wzmocnienie pozycji i włączenie : DAO rozwijają poczucie własności i uczestnictwa. Nawet jeśli dana osoba nie posiada znacznej liczby tokenów, jej głos i głos nadal mają znaczenie. Taka integracja może prowadzić do powstania bardziej zaangażowanej i zmotywowanej społeczności, której członkowie aktywnie przyczyniają się do sukcesu organizacji.
 • Przejrzystość i odpowiedzialność : Głosy i decyzje w ramach DAO są rejestrowane na blockchainie, co zapewnia pełną przejrzystość. Ten publiczny rejestr sprawia, że członkowie są odpowiedzialni za swoje działania, zachęcając ich do działania w najlepszym interesie społeczności i unikania zachowań, które mogłyby zaszkodzić organizacji lub jej reputacji.
 • Globalna współpraca : DAO przekraczają granice geograficzne, umożliwiając jednostkom z całego świata współpracę nad wspólną wizją. Ta globalna perspektywa może wprowadzić różnorodne pomysły i strategie, wzbogacając rozwój organizacji i jej zdolności adaptacyjne.
 • Możliwość adaptacji : wraz z ewolucją krajobrazu cyfrowego DAO mają możliwość szybkiego dostosowania się. Ponieważ decyzje są podejmowane przez kolektyw, mogą lepiej reagować na zmiany, zapewniając, że organizacja pozostaje aktualna i skuteczna.

Zasadniczo DAO oferują bardziej demokratyczne, przejrzyste i włączające podejście do zarządzania, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla nowoczesnych podmiotów chcących wykorzystać siłę zbiorowego podejmowania decyzji.

Ograniczenia DAO

Chociaż zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO) prezentują innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania kierowanego przez społeczność, nie są one pozbawione wyzwań. Oto bliższe spojrzenie na niektóre ograniczenia nieodłącznie związane z modelem DAO:

 • Opóźnienia w podejmowaniu decyzji : Tradycyjne organizacje, kierowane przez dyrektora generalnego lub zarząd, mogą podejmować szybkie decyzje. Natomiast DAO wymagają konsensusu ogromnej liczby uczestników. Konieczność uwzględnienia wkładu wszystkich osób, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak strefy czasowe i inne zobowiązania, może znacznie spowolnić procesy decyzyjne.
 • Rozbieżność wiedzy : DAO skupiają osoby z różnych środowisk, z których każda ma inny poziom wiedzy specjalistycznej i zrozumienia celów organizacji. Chociaż ta różnorodność jest zaletą, oznacza to również, że istnieje ciągła potrzeba edukowania i dopasowywania członków. Zapewnienie, że wszyscy uczestnicy dobrze rozumieją inicjatywy i strategie DAO, może być trudnym zadaniem.
 • Nieefektywność operacyjna : zdecentralizowany charakter DAO, promując inkluzywność, może czasami prowadzić do nieefektywności. Czas i wysiłek wymagany do koordynowania dyskusji, wdrażania nowych członków i osiągania konsensusu w różnych kwestiach może być znacznie większy niż w jednostkach scentralizowanych. Może to skutkować długotrwałymi debatami i mniejszą ilością czasu poświęconego na faktyczne wdrożenie.
 • Obawy dotyczące bezpieczeństwa : DAO działają na platformach cyfrowych, co czyni je podatnymi na zagrożenia cybernetyczne. Zapewnienie integralności głosów i bezpieczeństwa aktywów DAO wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej. Nawet stosując środki ochronne, takie jak portfele z wieloma podpisami, DAO mogą być narażeni na ryzyko włamań, które mogą prowadzić do potencjalnej utraty środków lub zaufania w społeczności.
 • Złożoność wdrożenia : Utworzenie DAO wymaga skomplikowanego planowania i dokładnego zrozumienia zarówno aspektów technicznych, jak i organizacyjnych. Źle skonfigurowany DAO może prowadzić do problemów w zarządzaniu, sporów, a nawet wyzwań prawnych.

Podsumowując, chociaż DAO oferują obiecującą alternatywę dla tradycyjnych struktur organizacyjnych, wiążą się z własnym zestawem wyzwań, z którymi należy się ostrożnie zmierzyć, aby pomyślnie je wdrożyć.

DAO, które możesz chcieć poznać

DAOhaus : Zanurz się w świat DAO dzięki DAOhaus, przyjaznej dla użytkownika platformie, która nie wymaga wiedzy z zakresu kodowania. Jest w całości napędzany przez społeczność i jest idealnym punktem wyjścia dla osób chcących uruchomić lub poznać zróżnicowany ekosystem DAO.

MakerDAO : Dołącz do pionierów stojących za DAI, przełomową, bezstronną stabilną monetą. Uczestnicząc w zarządzaniu, możesz wyrazić swoją opinię i głosować nad kluczowymi zmianami w protokole Maker.

RaidGuild : Wyłaniający się z wpływowej sieci MetaCartel, RaidGuild jest zorientowanym na usługi DAO głęboko zakorzenionym w Web3. Poszukują najwyższej klasy programistów, marketerów i projektantów gotowych stawić czoła wyzwaniom produktowym.

Dowód człowieczeństwa : Opierając się na unikalnym, odpornym na sybil rejestrze ludzi, to DAO wykorzystuje weryfikację społeczną i system sądowy Klerosa, aby przyznawać tokeny Universal Basic Income (UBI) zweryfikowanym osobom w ramach łańcucha bloków. Dołącz do tej przełomowej inicjatywy i bądź częścią rewolucji opartej na sprawiedliwości.

Opolis : Zdefiniuj na nowo przyszłość zatrudnienia w Opolis, cyfrowej spółdzielni należącej do jej członków. Oferują mnóstwo korzyści i usług dostosowanych do potrzeb niezależnych profesjonalistów. Jeśli wyobrażasz sobie lepszą przyszłość pracy, Twój głos ma tutaj znaczenie.

BanklessDAO : szerz ewangelię Web3 i oświeć globalną społeczność poprzez angażujące treści. Jeśli rezonują z tobą media i edukacja, zagłęb się w to skupione na mediach DAO.

MolochDAO : Jeden z oryginalnych DAO, MolochDAO wspiera rozwój ekosystemu Ethereum, udzielając cennych projektów. Jeśli chcesz zostać częścią ich organu zarządzającego, rozważ aplikowanie.

Zanurz się w środku : Wszechświat DAO jest ogromny i przyjazny. Jeśli, podobnie jak wiele innych osób, chcesz wnieść swój wkład, nie wahaj się! To doświadczenie jest satysfakcjonujące i pouczające.

Znajdź projekt, który rozbudzi Twoją pasję, połącz się z nim na platformach takich jak Discord i zanurz się we wzbogacających dyskusjach. Zapoznaj się z narzędziami Web3, takimi jak MetaMask, weź udział w głosowaniu za pośrednictwem Snapshot i zaoferuj społeczności swoją wiedzę – czy to w zakresie analizy, pisania czy sztuki. Wyruszając w tę podróż, podziel się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z rówieśnikami i entuzjastami.

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków