Năm qua năm (YOY) là gì và cách sử dụng nó?

Năm qua năm (YOY) là gì và cách sử dụng nó?

Hàng năm (YOY), còn được gọi là hàng năm, là một thước đo thiết yếu trong phân tích tài chính, được sử dụng để so sánh dữ liệu từ năm hiện tại với năm trước. Phương pháp phân tích này đóng vai trò then chốt để hiểu được những thay đổi trong các số liệu tài chính quan trọng như doanh thu, chi phí và lợi nhuận qua các giai đoạn hàng năm. Bằng cách đánh giá những thay đổi này, các chuyên gia tài chính có thể nhận ra xu hướng tăng trưởng, xác định các mô hình và đưa ra các quyết định chiến lược sáng suốt.

So sánh YOY đặc biệt có giá trị vì nó cho phép các nhà phân tích và nhà đầu tư đánh giá xem hiệu quả tài chính của công ty đang được cải thiện, giữ nguyên hay xấu đi theo thời gian. Ví dụ: một doanh nghiệp có thể báo cáo rằng doanh thu của họ đã tăng trong quý 3 so với cùng kỳ trong ba năm qua, báo hiệu sự tăng trưởng ổn định. Những hiểu biết sâu sắc như vậy rất quan trọng để các bên liên quan đánh giá tình trạng và quỹ đạo của một doanh nghiệp.

Hơn nữa, phân tích YOY không chỉ giới hạn ở tình hình tài chính của công ty; nó còn mở rộng sang bối cảnh kinh tế rộng lớn hơn. Các nhà kinh tế thường sử dụng phương pháp này để phân tích các chỉ số kinh tế vĩ mô ở các quốc gia khác nhau . Ví dụ, đánh giá so với cùng kỳ có thể cho thấy GDP của Nhật Bản tăng 2% trong năm 2016 so với năm 2015, một con số cao hơn một chút so với mức tăng trưởng 1,8% mà các nhà phân tích dự đoán trước đó. Loại phân tích này là công cụ để hiểu các điều kiện kinh tế, dự báo xu hướng trong tương lai và đưa ra định hướng chính sách.

Tiện ích của phân tích YOY còn nằm ở khả năng cung cấp thước đo so sánh được chuẩn hóa, rõ ràng, không có những biến động và phương sai mà các so sánh ngắn hạn có thể thể hiện. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ không thể thiếu trong kho vũ khí của các chuyên gia tài chính nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện và sắc thái về sức khỏe tài chính hoặc kinh tế, cả ở cấp độ doanh nghiệp và cấp quốc gia. Bằng cách sử dụng nhất quán các so sánh so sánh cùng kỳ, các bên liên quan có thể duy trì cái nhìn tổng quan mang tính chiến lược về hiệu suất trong khi điều hướng sự phức tạp của thị trường tài chính và môi trường kinh tế.

Năm qua năm (YOY) là gì và cách sử dụng nó?

Các số liệu tài chính phổ biến để phân tích YOY

Việc so sánh các số liệu tài chính cụ thể so với cùng kỳ mang lại cái nhìn rõ ràng về tình hình tài chính và thành công trong hoạt động của tổ chức:

 • Doanh thu bán hàng: Số liệu này đánh giá mức tăng hoặc giảm doanh số bán hàng trong năm, cung cấp thông tin chuyên sâu về nhu cầu thị trường và tăng trưởng kinh doanh.
 • Giá vốn hàng bán (COGS): Phân tích giá vốn hàng bán qua từng năm giúp đánh giá mức độ hiệu quả của một công ty quản lý chi phí sản xuất và tỷ suất lợi nhuận gộp.
 • Chi phí bán hàng, chi phí chung và hành chính (SG&A): Điều này phản ánh chi phí văn phòng công ty được quản lý tốt như thế nào qua từng năm, điều này rất quan trọng để hiểu được hiệu quả hoạt động.
 • Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA): Đóng vai trò là đại diện cho lợi nhuận hoạt động và dòng tiền, EBITDA nêu bật khả năng sinh lời trước các khoản khấu trừ tài chính và kế toán.
 • Thu nhập ròng: So sánh thu nhập ròng hàng năm cho thấy mức tăng trưởng hoặc thu hẹp lợi nhuận ròng, cho thấy lợi nhuận tổng thể.
 • Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): EPS đo lường khả năng sinh lời trên cơ sở mỗi cổ phiếu, hữu ích cho các nhà đầu tư đánh giá việc tạo ra giá trị.

Các chỉ số kinh tế chung để phân tích YOY

Các nhà phân tích kinh tế sử dụng so sánh YOY để hiểu xu hướng kinh tế vĩ mô:

 • Lạm phát: Theo dõi lạm phát YOY cho thấy sự ổn định hoặc biến động về giá trong nền kinh tế, ảnh hưởng đến các quyết định chính sách tiền tệ.
 • Tỷ lệ thất nghiệp: Số liệu này cho thấy xu hướng tham gia lực lượng lao động, phản ánh tình trạng việc làm tổng thể.
 • Tổng sản phẩm quốc nội (GDP): Tốc độ tăng trưởng GDP so với cùng kỳ cung cấp cái nhìn sâu sắc về hoạt động kinh tế và năng suất của một quốc gia.
 • Lãi suất: Việc quan sát xu hướng lãi suất giúp xác định môi trường tài chính, ảnh hưởng đến mọi thứ, từ khoản vay tiêu dùng đến lợi nhuận đầu tư.
middle

Sử dụng phổ biến của phân tích YOY

Phân tích YOY được sử dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau để đưa ra quyết định chiến lược:

 • Doanh thu và lợi nhuận: Các doanh nghiệp theo dõi các số liệu này để hiểu mức tăng trưởng, lợi nhuận và xu hướng qua các năm, từ đó điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.
 • Lạm phát và KPI: Các nhà kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp theo dõi lạm phát và các Chỉ số hiệu suất chính như số lượng người dùng, tốc độ giao hàng và khối lượng bán hàng để điều chỉnh các biện pháp hoạt động hoặc chính sách của họ.

Sự liên quan và tầm quan trọng

Ngày nay, với điều kiện thị trường biến động và những bất ổn kinh tế, việc phân tích YOY trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nó giúp các bên liên quan xác định xu hướng, dự đoán những thay đổi và đưa ra quyết định sáng suốt. Ví dụ: trong thời kỳ các sự kiện toàn cầu gây ra tác động kinh tế như đại dịch COVID-19, phân tích YOY là cần thiết để theo dõi những thay đổi nhanh chóng trong hành vi của người tiêu dùng, sự gián đoạn chuỗi cung ứng và tác động của chính sách của chính phủ đối với các ngành công nghiệp.

Bằng cách sử dụng phân tích YOY, cả lãnh đạo doanh nghiệp và nhà phân tích kinh tế đều có thể duy trì cái nhìn tổng quan về chiến lược, đảm bảo rằng các quyết định của họ dựa trên dữ liệu và phù hợp với cả khả năng đáp ứng ngắn hạn và mục tiêu chiến lược dài hạn.

Tính toán YOY từng bước

Quá trình tính toán mức tăng trưởng so với cùng kỳ rất đơn giản nhưng đòi hỏi sự chú ý cẩn thận đến từng chi tiết để đảm bảo độ chính xác:

 • Xác định các số liệu có thể so sánh: Chọn các điểm dữ liệu để so sánh. Ví dụ: số lượng đơn vị đã bán, doanh thu hoặc lợi nhuận từ năm này sang năm khác.
 • Tính Phần trăm Thay đổi: Lấy giá trị từ năm hiện tại và chia cho giá trị của năm trước. Sau đó, trừ đi một từ kết quả để tìm phần trăm thay đổi.

Ví dụ trong Đơn vị bán hàng
Hãy xem xét kịch bản trong đó một công ty đã bán được 506 chiếc trong quý 3 năm 2018 và 327 chiếc trong quý 3 năm 2017. Cách tính tăng trưởng so với cùng kỳ sẽ là:

công thức

Điều này cho thấy số lượng căn hộ được bán tăng 55% so với cùng kỳ năm trước từ quý 3 năm 2017 đến quý 3 năm 2018.

Áp dụng phân tích YOY bằng Microsoft Excel

Excel có thể là một công cụ vô giá để thực hiện phân tích YOY một cách hiệu quả. Đây là cách bạn có thể áp dụng nó:

Ví dụ về phân tích doanh thu
Nếu doanh thu của một công ty trong năm 2022 là 33.087 USD và tăng lên 38.050 USD vào năm 2023 thì mức tăng doanh thu so với cùng kỳ có thể được tính như sau:

công thức

Phân tích này cho thấy doanh thu tăng 15,0%, điều này có thể giúp ban quản lý đưa ra quyết định sáng suốt về phân bổ ngân sách, tiềm năng mở rộng và quản lý tài nguyên.

Hiểu sự thay đổi lợi nhuận

Tương tự, nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng doanh thu, điều đó cho thấy sự cải thiện về hiệu quả hoặc chi phí có khả năng thấp hơn. Ví dụ: lợi nhuận tăng 46,3% cùng với doanh thu tăng 15,0% sẽ cho thấy những cải tiến đáng chú ý về hoạt động hoặc hiệu quả chi phí.

Tầm quan trọng của phân tích YOY trong việc ra quyết định kinh doanh

Bằng cách sử dụng phân tích YOY, doanh nghiệp có thể theo dõi xu hướng hiệu suất của mình theo thời gian, xác định mô hình tăng trưởng và chẩn đoán các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng trở thành hệ thống. Phân tích này rất quan trọng không chỉ đối với các đánh giá nội bộ mà còn để trình bày với các bên liên quan, nhà đầu tư và khán giả bên ngoài, những người quan tâm đến sự phát triển của công ty.

Phân tích YOY đóng vai trò là thước đo cơ bản trong lập mô hình và dự báo tài chính, giúp các doanh nghiệp điều hướng trong điều kiện thị trường biến động và điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp với các mục tiêu dài hạn. Hiểu được những động lực này thông qua các ví dụ và tính toán thực tế cho phép doanh nghiệp khai thác những hiểu biết dựa trên dữ liệu để đưa ra quyết định chắc chắn.

Các lựa chọn thay thế cho Phân tích YOY

Mặc dù YOY cung cấp số liệu so sánh hàng năm nhưng có những khoảng thời gian khác có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết:

 • Hàng tháng (MoM): Công cụ này đo lường sự thay đổi từ tháng này sang tháng tiếp theo, cung cấp các điểm dữ liệu thường xuyên và giúp xác định các xu hướng ngắn hạn hoặc tác động theo mùa. Nó đặc biệt hữu ích trong các báo cáo tài chính nội bộ nơi có thể cần điều chỉnh ngay lập tức.
 • Quý so với quý (QoQ): Tương tự như cùng kỳ nhưng trên cơ sở hàng quý, số liệu này so sánh dữ liệu từ một quý với quý trước. Nó thường được sử dụng trong các báo cáo tài chính hàng quý theo yêu cầu của các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đối với các công ty giao dịch đại chúng. Khung thời gian này đặc biệt hữu ích để phát hiện các xu hướng có thể không rõ ràng hàng tháng.
 • Hàng tuần (WoW): Mặc dù ít phổ biến hơn ở các doanh nghiệp trưởng thành do khung thời gian ngắn, phân tích WoW rất có giá trị đối với các công ty khởi nghiệp và công ty tăng trưởng cao. Số liệu này có thể nắm bắt những thay đổi nhanh chóng về tốc độ tăng trưởng, doanh thu và tỷ suất lợi nhuận của người dùng, đồng thời cung cấp phản hồi theo thời gian thực về hoạt động kinh doanh.
 • Từ đầu năm đến nay (YTD): Phân tích YTD theo dõi các thay đổi từ đầu năm dương lịch cho đến ngày hiện tại. Không giống như YOY, so sánh các khoảng thời gian 12 tháng, YTD cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu suất từ ngày 1 tháng 1 đến nay, khiến nó trở nên lý tưởng để đánh giá tiến độ hướng tới các mục tiêu hàng năm.

Tỷ lệ tăng trưởng gộp
Một số liệu quan trọng khác là tốc độ tăng trưởng kép, cung cấp tốc độ tăng trưởng trung bình đều đặn trong nhiều khoảng thời gian. Điều này có thể đặc biệt hữu ích khi phân tích dữ liệu có biến động hoặc biến động đáng kể vì nó mang lại bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng dài hạn.

Ứng dụng thực tế trong phân tích tài chính
Những số liệu này không chỉ mang tính học thuật; chúng có những ứng dụng thực tế trong phân tích tài chính, quản lý danh mục đầu tư và hoạch định chiến lược. Ví dụ: hiểu được các sắc thái của các số liệu này có thể nâng cao mô hình tài chính, định giá và thậm chí cả các quyết định đầu tư.

Bằng cách đa dạng hóa các số liệu được sử dụng, các nhà phân tích có thể có được cái nhìn toàn diện hơn về hiệu suất của công ty, dự đoán tốt hơn các xu hướng trong tương lai và đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Cho dù đó là YOY, QoQ, MoM, WoW hay YTD, mỗi số liệu đều phục vụ một mục đích cụ thể và cung cấp những hiểu biết sâu sắc, góp phần phân tích tài chính toàn diện.

Hạn chế của phân tích hàng năm (YoY)

Phân tích hàng năm (YoY) được sử dụng rộng rãi để đánh giá hiệu quả tài chính trong các ngành khác nhau. Tuy nhiên, số liệu này có một số hạn chế nhất định có thể ảnh hưởng đến tính hiệu quả của nó trong một số trường hợp. Không giống như phân tích theo tháng (MoM), YoY cung cấp ít điểm dữ liệu hơn trong một khoảng thời gian nhất định, có khả năng bỏ qua các xu hướng ngắn hạn rất quan trọng để đưa ra quyết định sáng suốt.

Một nhược điểm đáng chú ý của phân tích YoY là không có khả năng tính đến tính thời vụ. Tính thời vụ đề cập đến mức độ ảnh hưởng của các thời điểm cụ thể trong năm đến hoạt động kinh doanh và doanh thu, một yếu tố đặc biệt quan trọng trong các ngành như du lịch và khách sạn. Ví dụ, các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, khách sạn trên bãi biển và các quán ăn theo mùa thường có những biến động đáng kể trong hoạt động kinh doanh tùy theo thời gian trong năm. Phân tích YoY có thể không phản ánh chính xác những tác động theo mùa này vì nó so sánh một năm với giai đoạn tương ứng của năm trước, có khả năng bỏ sót các sắc thái của đỉnh và đáy theo mùa.

Việc giám sát này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ các cơ hội điều chỉnh hoạt động có thể tiết kiệm chi phí hoặc nâng cao doanh thu. Đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều bởi tính thời vụ, việc hiểu các mô hình này là điều cần thiết cho việc hoạch định chiến lược. Các công ty này có thể hưởng lợi từ việc bổ sung dữ liệu YoY bằng các phân tích thường xuyên hơn, chẳng hạn như MoM hoặc thậm chí theo tuần (WoW), để thực hiện các điều chỉnh kịp thời hơn. Ví dụ: biết các xu hướng chi tiết theo mùa có thể cho phép khu nghỉ dưỡng tối ưu hóa chi phí nhân sự, tiếp thị và hoạt động để phù hợp hơn với nhu cầu theo mùa dự kiến.

Ngoài ra, việc tích hợp các mô hình dự báo và phân tích nâng cao, đặc biệt bao gồm các điều chỉnh theo mùa, có thể cung cấp bức tranh chính xác hơn về sức khỏe tài chính và giúp hướng dẫn các quyết định chiến lược hiệu quả hơn. Bằng cách thừa nhận và bù đắp những hạn chế của phân tích YoY, doanh nghiệp có thể đảm bảo cách tiếp cận toàn diện hơn đối với việc lập báo cáo tài chính và xây dựng chiến lược.

Phần kết luận

Phân tích hàng năm (YOY) là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực tài chính và kinh tế, cung cấp một cách tiêu chuẩn hóa để đánh giá và so sánh các số liệu hiệu suất qua các giai đoạn hàng năm. Bằng cách tận dụng các so sánh so sánh cùng kỳ, các chuyên gia tài chính, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà kinh tế có thể có được những hiểu biết cần thiết về động lực của doanh thu, lợi nhuận, chi phí và các chỉ số kinh tế khác. Những hiểu biết sâu sắc này tạo điều kiện thuận lợi cho các quyết định chiến lược sáng suốt, giúp các bên liên quan hiểu được liệu một công ty hoặc nền kinh tế đang tiến triển, trì trệ hay thoái trào.

Mặc dù có tiện ích rộng rãi nhưng điều quan trọng cần phải nhận ra là phân tích YOY không phải là không có những hạn chế. Nó có thể che khuất những biến động ngắn hạn và tác động theo mùa, vốn rất quan trọng trong các ngành như du lịch và bán lẻ. Do đó, việc bổ sung YOY bằng các số liệu khác như phân tích theo tháng (MoM), theo quý (QoQ) và từ đầu năm đến nay (YTD) có thể cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về xu hướng và chu kỳ hoạt động. Ngoài ra, đối với những môi trường thay đổi nhanh chóng như công ty khởi nghiệp hoặc thị trường kỹ thuật số, các số liệu thường xuyên hơn như Hàng tuần (WoW) có thể cung cấp phản hồi ngay lập tức và thông tin chi tiết sâu hơn.

Khi thị trường tiếp tục phát triển và những vấn đề phức tạp mới xuất hiện, tầm quan trọng của phân tích YOY vẫn không hề suy giảm. Nó cung cấp một khuôn khổ đáng tin cậy để đánh giá dài hạn và không thể thiếu trong việc lập kế hoạch và dự báo tài chính. Tuy nhiên, việc sử dụng hiệu quả nó đòi hỏi sự hiểu biết về phạm vi và những hạn chế của nó. Bằng cách tích hợp chiến lược YOY với các công cụ phân tích khác, các doanh nghiệp và nhà kinh tế có thể đảm bảo cách tiếp cận toàn diện để phân tích tài chính, nâng cao khả năng điều hướng các dòng nước khó lường của thị trường toàn cầu và thay đổi kinh tế. Cách tiếp cận cân bằng này cho phép đưa ra quyết định chủ động và linh hoạt về mặt chiến lược, những yếu tố then chốt để phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh cạnh tranh và luôn thay đổi ngày nay

bottom

Xin lưu ý rằng Plisio cũng cung cấp cho bạn:

Tạo hóa đơn tiền điện tử sau 2 lần nhấp and Chấp nhận quyên góp tiền điện tử

12 tích hợp

6 thư viện cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

19 tiền điện tử và 12 chuỗi khối

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.