Що таке рік за роком (YOY) і як ним користуватися?

Що таке рік за роком (YOY) і як ним користуватися?

Рік за роком (YOY), також відомий як рік за роком, є важливим показником фінансового аналізу, який використовується для порівняння даних поточного року з попереднім. Цей аналітичний метод має ключове значення для розуміння змін ключових фінансових показників, таких як доходи, витрати та прибутки за річні періоди. Оцінюючи ці зміни, спеціалісти з фінансів можуть розпізнати тенденції зростання, визначити закономірності та прийняти обґрунтовані стратегічні рішення.

Порівняння річного показника є особливо цінним, оскільки воно дозволяє аналітикам та інвесторам оцінити, чи фінансові показники компанії покращуються, залишаються статичними чи погіршуються з часом. Наприклад, компанія може повідомити, що її доходи зросли в третьому кварталі порівняно з попереднім роком за останні три роки, що свідчить про постійне зростання. Таке розуміння має вирішальне значення для зацікавлених сторін, щоб оцінити здоров’я та траєкторію розвитку бізнесу.

Крім того, аналіз річного періоду не обмежується лише фінансовими показниками компанії; воно також поширюється на більш широкий економічний контекст. Економісти часто використовують цей підхід для аналізу макроекономічних показників у різних країнах . Наприклад, оцінка річного рівня може виявити, що ВВП Японії зріс на 2% у 2016 році порівняно з 2015 роком, що трохи перевищує зростання в 1,8%, яке раніше прогнозували аналітики. Цей тип аналізу важливий для розуміння економічних умов, прогнозування майбутніх тенденцій і визначення напрямків політики.

Корисність аналізу річного показника також полягає в його здатності надати чітку, стандартизовану міру порівняння, вільну від коливань і відхилень, які можуть демонструвати короткострокові порівняння. Це робить його незамінним інструментом в арсеналі фінансових професіоналів, які прагнуть забезпечити повне та детальне уявлення про фінансовий чи економічний стан як на корпоративному, так і на національному рівнях. Постійно використовуючи порівняння за минулий рік, зацікавлені сторони можуть підтримувати стратегічний огляд ефективності, орієнтуючись у складності фінансових ринків та економічного середовища.

Що таке рік за роком (YOY) і як ним користуватися?

Загальні фінансові показники для аналізу річного періоду

Порівняння конкретних фінансових показників за попередній рік дає чітке уявлення про фінансовий стан організації та її операційний успіх:

 • Дохід від продажів: цей показник оцінює збільшення чи зменшення продажів протягом року, пропонуючи зрозуміти ринковий попит і зростання бізнесу.
 • Собівартість проданих товарів (COGS): Аналіз COGS за роками допомагає оцінити, наскільки ефективно компанія керує своїми виробничими витратами та валовою прибутковістю.
 • Продажі, загальні та адміністративні витрати (SG&A): це відображає, наскільки добре корпоративні офісні витрати управляються з року в рік, що має вирішальне значення для розуміння операційної ефективності.
 • Прибуток до сплати відсотків, податків, амортизації та амортизації (EBITDA): Показник EBITDA, який є приблизним показником операційного прибутку та грошових потоків, показує прибутковість до вирахування фінансових і бухгалтерських відрахувань.
 • Чистий прибуток: порівняння чистого прибутку за рік показує зростання чи скорочення кінцевого результату, що вказує на загальну прибутковість.
 • Прибуток на акцію (EPS): EPS вимірює прибутковість на акцію, що корисно для інвесторів, які оцінюють створення вартості.

Загальні економічні показники для аналізу річного рівня

Економічні аналітики використовують порівняння з роками минулого року, щоб зрозуміти макроекономічні тенденції:

 • Інфляція: відстеження інфляції в річному вимірі виявляє цінову стабільність або нестабільність в економіці, що впливає на рішення щодо монетарної політики.
 • Рівень безробіття: цей показник показує тенденції участі в робочій силі, відображаючи загальний стан зайнятості.
 • Валовий внутрішній продукт (ВВП): темпи зростання ВВП у річному вимірі дають уявлення про економічну діяльність і продуктивність країни.
 • Процентні ставки. Спостереження за тенденціями процентних ставок допомагає визначити фінансовий клімат, впливаючи на все, від споживчих запозичень до прибутків від інвестицій.
middle

Загальне використання аналізу YOY

Річний аналіз використовується в різних сферах для прийняття стратегічних рішень:

 • Дохід і прибуток: компанії відстежують ці показники, щоб зрозуміти ріст, прибутковість і тенденції протягом багатьох років, відповідно коригуючи стратегії.
 • Інфляція та ключові показники ефективності: економісти та бізнес-лідери відстежують інфляцію та ключові показники ефективності, як-от кількість користувачів, швидкість доставки та обсяг продажів, щоб узгодити свої операційні чи політичні заходи.

Актуальність і важливість

Сьогодні, в умовах коливань ринкових умов та економічної невизначеності, аналіз річного показника є більш важливим, ніж будь-коли. Це допомагає зацікавленим сторонам визначати тенденції, передбачати зміни та приймати обґрунтовані рішення. Наприклад, під час економічних наслідків глобальних подій, таких як пандемія COVID-19, аналіз минулого року був важливий для відстеження швидких змін у поведінці споживачів, збоїв у ланцюжках поставок і впливу державної політики на галузі.

За допомогою аналізу минулого року як бізнес-лідери, так і економічні аналітики можуть підтримувати стратегічний огляд, гарантуючи, що їхні рішення керуються даними та узгоджуються як з короткостроковим реагуванням, так і з довгостроковими стратегічними цілями.

Покроковий розрахунок YOY

Процес розрахунку річного зростання є простим, але вимагає ретельної уваги до деталей, щоб забезпечити точність:

 • Визначте порівняльні показники: виберіть точки даних для порівняння. Наприклад, продані одиниці, дохід або прибуток за один рік до наступного.
 • Обчисліть зміну у відсотках: візьміть значення поточного року та розділіть його на значення попереднього року. Потім відніміть одиницю від результату, щоб знайти зміну у відсотках.

Приклад у одиничних продажах
Розглянемо сценарій, за якого компанія продала 506 одиниць у третьому кварталі 2018 року та 327 одиниць у третьому кварталі 2017 року. Розрахунок зростання порівняно з минулим роком буде таким:

формула

Це свідчить про збільшення кількості проданих одиниць на 55% порівняно з аналогічним періодом минулого року з третього кварталу 2017 року до третього кварталу 2018 року.

Застосування аналізу YOY за допомогою Microsoft Excel

Excel може бути безцінним інструментом для ефективного аналізу YOY. Ось як це можна застосувати:

Приклад аналізу доходів
Якщо дохід компанії за 2022 рік становив 33 087 доларів США, а у 2023 році він зріс до 38 050 доларів США, зростання доходу порівняно з минулим роком можна розрахувати таким чином:

формула

Цей аналіз показує збільшення доходу на 15,0%, що може допомогти керівництву приймати обґрунтовані рішення щодо розподілу бюджету, потенціалу розширення та управління ресурсами.

Розуміння змін прибутку

Подібним чином, якщо зростання прибутку значно перевищує зростання доходу, це свідчить про підвищення ефективності або потенційне зниження витрат. Наприклад, збільшення прибутку на 46,3% разом із збільшенням доходу на 15,0% означатиме значні операційні покращення або економічну ефективність.

Важливість аналізу минулого року в прийнятті бізнес-рішень

Використовуючи аналіз річного періоду, компанії можуть відстежувати тенденції своєї ефективності з часом, визначати моделі зростання та діагностувати потенційні проблеми, перш ніж вони стануть системними. Цей аналіз має вирішальне значення не тільки для внутрішньої оцінки, але й для представлення зацікавленим сторонам, інвесторам і зовнішнім аудиторіям, які зацікавлені в прогресі компанії.

Річний аналіз є основним показником у фінансовому моделюванні та прогнозуванні, допомагаючи компаніям орієнтуватися в ринкових умовах, що коливаються, і узгоджувати свої стратегії з довгостроковими цілями. Розуміння цієї динаміки за допомогою практичних прикладів і розрахунків дає змогу компаніям використовувати на основі даних інформацію для прийняття надійних рішень.

Альтернативи аналізу YOY

У той час як YOY надає річне порівняння, існують інші інтервали, які можуть запропонувати додаткову інформацію:

 • Місяць за місяцем (MoM): вимірює зміну від одного місяця до наступного, надаючи часті точки даних і допомагаючи визначити короткострокові тенденції або сезонні ефекти. Це особливо корисно у внутрішніх фінансових звітах, де можуть знадобитися негайні коригування.
 • Квартал за кварталом (QoQ): подібно до річного року, але щоквартально, цей показник порівнює дані одного кварталу з попереднім кварталом. Його зазвичай використовують у квартальних фінансових звітах відповідно до вимог регуляторних органів, таких як Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), для публічних компаній. Цей проміжок часу особливо корисний для виявлення тенденцій, які можуть бути не такими очевидними на місячній основі.
 • Week-over-Week (WoW): Хоча аналіз WoW менш поширений у зрілих компаніях через короткий часовий проміжок, він цінний для стартапів і компаній, що швидко розвиваються. Цей показник може фіксувати швидкі зміни у зростанні кількості користувачів, доходах і маржах, пропонуючи зворотний зв’язок щодо бізнес-операцій у реальному часі.
 • З початку року до дати (YTD): аналіз з початку року відстежує зміни від початку календарного року до поточної дати. На відміну від YOY, який порівнює 12-місячні періоди, YTD дає уявлення про ефективність з 1 січня до теперішнього часу, що робить його ідеальним для оцінки прогресу в досягненні річних цілей.

Сполучені швидкості росту
Іншим важливим показником є зведений темп зростання, який забезпечує згладжений середній темп зростання за кілька періодів часу. Це може бути особливо інформативним під час аналізу даних, які зазнають нестабільності або значних коливань, оскільки дає чіткіше уявлення про довгострокові тенденції.

Практичні застосування у фінансовому аналізі
Ці показники не лише академічні; вони мають реальні застосування у фінансовому аналізі, управлінні портфелем і стратегічному плануванні. Наприклад, розуміння нюансів цих показників може покращити фінансове моделювання, оцінку та навіть інвестиційні рішення.

Завдяки диверсифікації використовуваних показників аналітики можуть отримати повніше уявлення про ефективність компанії, краще передбачити майбутні тенденції та приймати більш обґрунтовані рішення. Незалежно від того, чи це річний, квартальний, місячний, робочий день або початок поточного року, кожен показник служить певній меті та пропонує унікальну інформацію, сприяючи всебічному фінансовому аналізу.

Обмеження річного аналізу (YoY).

Річний аналіз широко використовується для оцінки фінансових показників у різних галузях. Однак цей показник має певні обмеження, які можуть вплинути на його ефективність у деяких сценаріях. На відміну від аналізу за місяцями (MoM), рік за роком надає менше точок даних за певний період, потенційно пропускаючи короткострокові тенденції, які є вирішальними для прийняття обґрунтованих рішень.

Помітним недоліком аналізу за рік є його нездатність враховувати сезонність. Сезонність стосується того, як конкретні пори року впливають на бізнес-операції та доходи, фактор, особливо важливий у таких галузях, як туризм і готельний бізнес. Наприклад, на гірськолижних курортах, пляжних готелях і сезонних кафе часто спостерігається значні коливання ділової активності залежно від пори року. Річний аналіз може не точно відображати ці сезонні впливи, оскільки він порівнює один рік з відповідним періодом попереднього року, потенційно пропускаючи нюанси сезонних піків і спадів.

Цей недогляд може призвести до втрачених можливостей для операційних коригувань, які могли б заощадити витрати або збільшити дохід. Для підприємств, на які сильно впливає сезонність, розуміння цих закономірностей є важливим для стратегічного планування. Ці компанії могли б отримати вигоду від доповнення річних даних більш частими аналізами, такими як MoM або навіть Week-over-Week (WoW), щоб своєчасніше вносити коригування. Наприклад, знання детальних сезонних тенденцій може дозволити курорту оптимізувати витрати на персонал, маркетинг і операційні витрати для кращого узгодження з очікуваним сезонним попитом.

Крім того, інтеграція розширеної аналітики та моделей прогнозування, які зокрема включають сезонні коригування, може надати точнішу картину фінансового стану та допомогти прийняти ефективніші стратегічні рішення. Визнаючи та компенсуючи обмеження аналізу річного рівня, підприємства можуть забезпечити більш комплексний підхід до фінансової звітності та формулювання стратегії.

Висновок

Річний аналіз (YOY) є критично важливим інструментом у фінансовій та економічній сферах, забезпечуючи стандартизований спосіб оцінки та порівняння показників ефективності за річні періоди. Використовуючи порівняння з минулим роком, фінансисти, бізнес-лідери та економісти можуть отримати суттєве уявлення про динаміку доходів, прибутків, витрат та інших економічних показників. Ці відомості сприяють прийняттю обґрунтованих стратегічних рішень, допомагаючи зацікавленим сторонам зрозуміти, чи компанія чи економіка прогресує, стагнує чи регресує.

Незважаючи на його широку корисність, дуже важливо визнати, що аналіз річного показника не позбавлений обмежень. Це може приховати короткострокові коливання та сезонні впливи, які є життєво важливими в таких галузях, як туризм і роздрібна торгівля. Таким чином, доповнюючи річний показник іншими показниками, такими як аналіз за місяць (MoM), квартал за кварталом (QoQ) і аналіз з початку року до дати (YTD), можна отримати більш детальне уявлення про тенденції та операційні цикли. Крім того, для швидко мінливих середовищ, таких як стартапи чи цифрові ринки, більш часті показники, такі як Week-over-Week (WoW), можуть запропонувати миттєвий відгук і глибше розуміння.

Оскільки ринки продовжують розвиватися та з’являються нові складності, важливість аналізу минулого року залишається незмінною. Він пропонує надійну основу для довгострокової оцінки та є невід’ємною частиною фінансового прогнозування та планування. Однак його ефективне використання вимагає розуміння його масштабів та обмежень. Завдяки стратегічній інтеграції YOY з іншими аналітичними інструментами підприємства та економісти можуть забезпечити комплексний підхід до фінансового аналізу, підвищуючи свою здатність орієнтуватися в непередбачуваних водах глобальних ринків та економічних змін. Цей збалансований підхід забезпечує проактивне прийняття рішень і стратегічну гнучкість, що є ключовими компонентами процвітання в сучасному конкурентному середовищі, яке постійно змінюється.

bottom

Зверніть увагу, що Plisio також пропонує вам:

Створіть крипторахунки-фактури в 2 кліки and Приймайте криптовалютні пожертви

12 інтеграції

6 бібліотеки для найпопулярніших мов програмування

19 криптовалют і 12 блокчейн

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.