Yıldan Yıla (Yıllık) Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Yıldan Yıla (Yıllık) Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Yıldan yıla (Yıldan yıla) olarak da bilinen Yıldan Yıla (YOY), finansal analizde, cari yılın verilerini bir önceki yılla karşılaştırmak için kullanılan önemli bir ölçümdür. Bu analitik yöntem, gelirler, giderler ve kârlar gibi temel finansal ölçütlerde yıllık dönemlere göre meydana gelen değişiklikleri anlamak için çok önemlidir. Finans profesyonelleri bu değişiklikleri değerlendirerek büyüme eğilimlerini fark edebilir, kalıpları belirleyebilir ve bilinçli stratejik kararlar alabilir.

YOY karşılaştırması özellikle değerlidir çünkü analistlerin ve yatırımcıların bir şirketin mali performansının zamanla iyileşip iyileşmediğini, statik kalıp kalmadığını veya kötüleşip kötüleşmediğini değerlendirmesine olanak tanır. Örneğin bir işletme, gelirlerinin son üç yılda yıllık bazda üçüncü çeyrekte arttığını bildirebilir ve bu da istikrarlı bir büyümenin sinyalini verebilir. Bu tür içgörüler, paydaşların bir işletmenin sağlığını ve gidişatını ölçmesi açısından çok önemlidir.

Üstelik YOY analizi yalnızca şirket finansallarıyla sınırlı değil; aynı zamanda daha geniş ekonomik bağlamlara da uzanır. İktisatçılar bu yaklaşımı farklı ülkelerdeki makroekonomik göstergeleri analiz etmek için sıklıkla kullanırlar. Örneğin, bir YOY değerlendirmesi, Japonya'nın GSYH'sinin 2016'da 2015'e kıyasla %2 oranında büyüdüğünü ortaya çıkarabilir; bu rakam, analistler tarafından önceden tahmin edilen %1,8'lik büyümenin biraz üzerindedir. Bu analiz türü, ekonomik koşulların anlaşılmasında, gelecekteki eğilimlerin tahmin edilmesinde ve politika yönlerinin belirlenmesinde faydalıdır.

YOY analizinin faydası aynı zamanda, kısa vadeli karşılaştırmaların sergileyebileceği dalgalanmalardan ve sapmalardan arınmış, net, standartlaştırılmış bir karşılaştırma ölçüsü sağlama yeteneğinde de yatmaktadır. Bu, onu hem kurumsal hem de ulusal düzeyde finansal veya ekonomik sağlık konusunda kapsamlı ve ayrıntılı bir bakış açısı sağlamayı amaçlayan finans profesyonellerinin cephaneliğinde vazgeçilmez bir araç haline getiriyor. Paydaşlar, YOY karşılaştırmalarını tutarlı bir şekilde kullanarak, finansal piyasaların ve ekonomik ortamların karmaşıklıklarında gezinirken performansın stratejik bir genel görünümünü koruyabilirler.

Yıldan Yıla (Yıllık) Nedir ve Nasıl Kullanılır?

YOY Analizi için Ortak Finansal Metrikler

Belirli finansal ölçümlerin YOY karşılaştırması, bir kuruluşun mali sağlığı ve operasyonel başarısı hakkında net bir görünüm sağlar:

 • Satış Geliri: Bu ölçüm, yıl boyunca satışlardaki artış veya azalışı değerlendirerek pazar talebi ve iş büyümesi hakkında fikir verir.
 • Satılan Malın Maliyeti (COGS): COGS'yi yıldan yıla analiz etmek, bir şirketin üretim maliyetlerini ve brüt kar marjlarını ne kadar etkili yönettiğini değerlendirmeye yardımcı olur.
 • Satış, Genel ve İdari Giderler (SG&A): Bu, kurumsal ofis giderlerinin yıldan yıla ne kadar iyi yönetildiğini yansıtır ve operasyonel verimliliği anlamak için çok önemlidir.
 • Faiz, Vergi, Amortisman ve Amortisman Öncesi Kazanç (FAVÖK): Faaliyet kârı ve nakit akışını temsil eden FAVÖK, mali ve muhasebe kesintileri öncesi kârlılığı vurgular.
 • Net Gelir: Net gelirin yıllık olarak karşılaştırılması, genel karlılığı gösteren sonuçtaki büyümeyi veya daralmayı ortaya çıkarır.
 • Hisse Başına Kazanç (EPS): EPS, kârlılığı hisse başına esasına göre ölçer; bu, değer yaratmayı değerlendiren yatırımcılar için faydalıdır.

YOY Analizi için Ortak Ekonomik Göstergeler

Ekonomik analistler makroekonomik eğilimleri anlamak için YOY karşılaştırmalarını kullanır:

 • Enflasyon: Enflasyonun YOY takibi, para politikası kararlarını etkileyen bir ekonomideki fiyat istikrarını veya oynaklığını ortaya çıkarır.
 • İşsizlik Oranları: Bu ölçüm, genel istihdam durumunu yansıtan işgücüne katılım eğilimlerini gösterir.
 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH): Yıllık GSYİH büyüme oranları, bir ülkenin ekonomik faaliyeti ve üretkenliği hakkında fikir verir.
 • Faiz Oranları: Faiz oranlarındaki eğilimleri gözlemlemek, tüketici borçlanmasından yatırım getirilerine kadar her şeyi etkileyen finansal ortamın belirlenmesine yardımcı olur.
middle

YOY Analizinin Ortak Kullanımları

YOY analizi, stratejik karar alma için çeşitli alanlarda kullanılmaktadır:

 • Gelir ve Kâr: İşletmeler büyümeyi, kârlılığı ve yıllar içindeki eğilimleri anlamak için bu ölçümleri takip ederek stratejilerini buna göre ayarlar.
 • Enflasyon ve Temel Performans Göstergeleri: Ekonomistler ve iş dünyası liderleri, operasyonel veya politika önlemlerini uyumlu hale getirmek için enflasyonu ve kullanıcı sayıları, teslimat hızları ve satış hacimleri gibi Temel Performans Göstergelerini izler.

Uygunluk ve Önem

Dalgalanan piyasa koşulları ve ekonomik belirsizliklerin olduğu günümüzde, YOY analizi her zamankinden daha önemli. Paydaşların eğilimleri belirlemesine, değişiklikleri tahmin etmesine ve bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Örneğin, COVID-19 salgını gibi küresel olayların ekonomik etkileri sırasında YOY analizi, tüketici davranışındaki hızlı değişiklikleri, tedarik zinciri aksaklıklarını ve hükümet politikalarının endüstriler üzerindeki etkilerini izlemek için önemliydi.

YOY analizini kullanarak, hem iş liderleri hem de ekonomik analistler stratejik bir genel bakış sunarak kararlarının veriye dayalı olmasını ve hem kısa vadeli yanıt verme hem de uzun vadeli stratejik hedeflerle uyumlu olmasını sağlayabilirler.

Adım Adım YOY Hesaplaması

YOY büyümesini hesaplama süreci basittir ancak doğruluğu sağlamak için ayrıntılara dikkat edilmesi gerekir:

 • Karşılaştırılabilir Metrikleri Tanımlayın: Karşılaştırma için veri noktalarını seçin. Örneğin, satılan adetler, gelir veya bir yıldan diğerine kar.
 • Yüzde Değişimi Hesaplayın: İçinde bulunulan yılın değerini alın ve bir önceki yılın değerine bölün. Daha sonra yüzde değişimi bulmak için sonuçtan bir çıkarın.

Birim Satışlarda Örnek
Bir şirketin 2018'in üçüncü çeyreğinde 506 adet ve 2017'nin üçüncü çeyreğinde 327 adet sattığı bir senaryoyu düşünün. Yıllık büyüme hesaplaması şu şekilde olacaktır:

formül

Bu, 2017'nin 3. çeyreği ile 2018'in 3. çeyreği arasında yıllık bazda satılan adetlerde %55'lik bir artışa işaret ediyor.

Microsoft Excel Kullanarak YOY Analizini Uygulama

Excel, YOY analizini verimli bir şekilde gerçekleştirmek için paha biçilmez bir araç olabilir. Bunu nasıl uygulayabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Gelir Analizi Örneği
Bir şirketin 2022 yılı geliri 33.087$ iken 2023 yılında 38.050$'a çıkarsa, YOY gelir artışı şu şekilde hesaplanabilir:

formül

Bu analiz gelirde %15,0'lık bir artışı ortaya koyuyor; bu da yönetimin bütçe tahsisleri, genişleme potansiyeli ve kaynak yönetimi hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı olabiliyor.

Kâr Değişikliklerini Anlama

Benzer şekilde, kâr artışının gelir artışından önemli ölçüde yüksek olması, verimliliğin arttığını veya potansiyel olarak maliyetlerin düştüğünü gösterir. Örneğin, kârda %46,3'lük bir artışın yanı sıra gelirde de %15,0'lık bir artış, kayda değer operasyonel iyileştirmeler veya maliyet verimliliği anlamına gelebilir.

İşletme Karar Vermede YOY Analizinin Önemi

İşletmeler, YOY analizini kullanarak zaman içindeki performans eğilimlerini takip edebilir, büyüme modellerini belirleyebilir ve potansiyel sorunları sistematik hale gelmeden önce teşhis edebilir. Bu analiz sadece iç değerlendirmeler için değil, aynı zamanda şirketin ilerleyişiyle ilgilenen paydaşlara, yatırımcılara ve dış izleyicilere sunmak için de çok önemlidir.

YOY analizi, finansal modelleme ve tahminde temel bir ölçüm görevi görerek işletmelerin dalgalanan piyasa koşullarında yön bulmasına ve stratejilerini uzun vadeli hedeflerle uyumlu hale getirmesine yardımcı olur. Bu dinamikleri pratik örnekler ve hesaplamalar yoluyla anlamak, işletmelerin sağlam karar alma için veriye dayalı içgörülerden yararlanmasını sağlar.

YOY Analizine Alternatifler

YOY yıllık karşılaştırma sağlarken ek bilgiler sunabilecek başka aralıklar da vardır:

 • Aydan Aya (MoM): Bu, bir aydan diğerine değişimi ölçerek sık veri noktaları sağlar ve kısa vadeli eğilimlerin veya mevsimsel etkilerin belirlenmesine yardımcı olur. Acil ayarlamaların gerekli olabileceği dahili mali raporlarda özellikle faydalıdır.
 • Çeyrek-Çeyrek (QoQ): YOY'ye benzer ancak üç aylık bazda bu ölçüm, bir çeyrekten önceki çeyreğe kadar olan verileri karşılaştırır. Halka açık şirketler için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi düzenleyici kurumların gerektirdiği üç aylık mali raporlarda yaygın olarak kullanılır. Bu zaman dilimi özellikle aylık bazda pek belirgin olmayabilecek eğilimleri tespit etmek için kullanışlıdır.
 • Haftadan Haftaya (WoW): Kısa zaman dilimi nedeniyle olgun işletmelerde daha az yaygın olmasına rağmen WoW analizi, yeni başlayanlar ve hızlı büyüyen şirketler için değerlidir. Bu ölçüm, kullanıcı artışı, gelir ve marjlardaki hızlı değişiklikleri yakalayarak iş operasyonlarına ilişkin gerçek zamanlı geri bildirim sunabilir.
 • Yılbaşından Bugüne (YTD): YTD analizi, takvim yılının başlangıcından geçerli tarihe kadar olan değişiklikleri izler. 12 aylık dönemleri karşılaştıran YOY'den farklı olarak YTD, 1 Ocak'tan bugüne kadar olan performansa ilişkin bilgiler sunarak yıllık hedeflere yönelik ilerlemeyi değerlendirmek için idealdir.

Bileşik Büyüme Oranları
Bir diğer önemli ölçüm, birden fazla zaman diliminde yumuşatılmış bir ortalama büyüme oranı sağlayan bileşik büyüme oranıdır. Bu, uzun vadeli eğilimlerin daha net bir resmini sunduğundan, volatilite veya önemli dalgalanmalar yaşayan verileri analiz ederken özellikle bilgilendirici olabilir.

Finansal Analizde Pratik Uygulamalar
Bu ölçümler sadece akademik değil; finansal analiz, portföy yönetimi ve stratejik planlama konularında gerçek dünya uygulamalarına sahiptirler. Örneğin, bu ölçümlerin nüanslarını anlamak finansal modellemeyi, değerlemeyi ve hatta yatırım kararlarını geliştirebilir.

Analistler, kullanılan ölçümleri çeşitlendirerek bir şirketin performansına ilişkin daha kapsamlı bir görüş elde edebilir, gelecekteki eğilimleri daha iyi tahmin edebilir ve daha bilinçli kararlar alabilir. İster YOY, QoQ, MoM, WoW veya YTD olsun, her ölçüm belirli bir amaca hizmet eder ve benzersiz bilgiler sunarak çok yönlü bir finansal analize katkıda bulunur.

Yıllık (Yıllık) Analizin Sınırlamaları

Yıldan yıla (Yıldan yıla) analiz, çeşitli sektörlerdeki finansal performansı değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu ölçüm, bazı senaryolarda etkinliğini etkileyebilecek belirli sınırlamalarla birlikte gelir. Aydan Aya (Aylık) analizden farklı olarak, yıllık bazda belirli bir süre içinde daha az veri noktası sağlanır ve bilinçli karar alma için hayati önem taşıyan kısa vadeli eğilimlerin gözden kaçırılma potansiyeli vardır.

Yıllık analizin dikkate değer bir dezavantajı mevsimselliği hesaba katamamasıdır. Mevsimsellik, yılın belirli zamanlarının ticari faaliyetleri ve gelirleri nasıl etkilediğini ifade eder; bu, özellikle turizm ve konaklama gibi sektörlerde kritik bir faktördür. Örneğin kayak merkezleri, sahil otelleri ve sezonluk yemek mekanları genellikle yılın zamanına bağlı olarak iş faaliyetlerinde önemli dalgalanmalar yaşar. Yıllık analiz, bir yılı bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığı ve mevsimsel zirve ve dip noktalarının nüanslarını potansiyel olarak gözden kaçırdığı için bu mevsimsel etkileri doğru bir şekilde yansıtmayabilir.

Bu gözetim, maliyetleri azaltabilecek veya geliri artırabilecek operasyonel ayarlamalar için fırsatların kaçırılmasına yol açabilir. Mevsimsellikten oldukça etkilenen işletmeler için bu kalıpları anlamak, stratejik planlama açısından çok önemlidir. Bu şirketler, daha zamanında ayarlamalar yapmak için yıllık verileri MoM ve hatta Haftadan Haftaya (WoW) gibi daha sık analizlerle desteklemekten yararlanabilir. Örneğin, ayrıntılı mevsimsel eğilimleri bilmek, bir tatil köyünün personel, pazarlama ve operasyonel harcamalarını beklenen mevsimsel talebe daha iyi uyum sağlayacak şekilde optimize etmesine olanak sağlayabilir.

Ek olarak, özellikle mevsimsel ayarlamaları içeren gelişmiş analiz ve tahmin modellerinin entegre edilmesi, finansal sağlığın daha doğru bir resmini sunabilir ve daha etkili stratejik kararların alınmasına yardımcı olabilir. İşletmeler, yıllık analizin sınırlamalarını kabul ederek ve bunları telafi ederek, finansal raporlama ve strateji oluşturma konusunda daha kapsamlı bir yaklaşım sağlayabilirler.

Çözüm

Yıldan Yıla (Yıldan Yıla) analiz, mali ve ekonomik alanlarda kritik bir araç olarak duruyor ve yıllık dönemler boyunca performans ölçümlerini değerlendirmek ve karşılaştırmak için standartlaştırılmış bir yol sağlıyor. Finansal profesyoneller, iş dünyası liderleri ve ekonomistler, YOY karşılaştırmalarından yararlanarak gelir, kâr, harcamalar ve diğer ekonomik göstergelerin dinamikleri hakkında önemli bilgiler edinebilirler. Bu içgörüler bilinçli stratejik kararları kolaylaştırır ve paydaşların bir şirketin veya ekonominin ilerlediğini, durduğunu veya gerilediğini anlamalarına yardımcı olur.

Yaygın faydasına rağmen, YOY analizinin sınırlamasız olmadığını bilmek çok önemlidir. Turizm ve perakende gibi sektörlerde hayati önem taşıyan kısa vadeli dalgalanmaları ve mevsimsel etkileri gizleyebiliyor. Bu nedenle, YOY'yi Aydan Aya (MoM), Çeyrekten Çeyreğe (QoQ) ve Yılbaşından Bugüne (YTD) analizler gibi diğer ölçümlerle tamamlamak, trendler ve operasyonel döngüler hakkında daha ayrıntılı bir görünüm sağlayabilir. Ek olarak, yeni kurulan şirketler veya dijital pazarlar gibi hızla değişen ortamlar için Haftadan Haftaya (WoW) gibi daha sık kullanılan ölçümler, anında geri bildirim ve daha derin içgörüler sunabilir.

Piyasalar gelişmeye devam ettikçe ve yeni karmaşıklıklar ortaya çıktıkça YOY analizinin önemi azalmadan devam ediyor. Uzun vadeli değerlendirme için güvenilir bir çerçeve sunar ve finansal tahmin ve planlamanın ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak etkili kullanımı, kapsamının ve sınırlamalarının anlaşılmasını gerektirir. İşletmeler ve ekonomistler, YOY'yi diğer analitik araçlarla stratejik olarak entegre ederek finansal analize kapsamlı bir yaklaşım sağlayabilir, küresel pazarların ve ekonomik değişimin öngörülemeyen sularında yön bulma yeteneklerini geliştirebilirler. Bu dengeli yaklaşım, günümüzün rekabetçi ve sürekli değişen ortamında başarılı olmanın temel bileşenleri olan proaktif karar almayı ve stratejik çevikliği mümkün kılar.

bottom

Lütfen Plisio'nun size şunları da sunduğunu unutmayın:

2 Tıklamada Kripto Faturaları Oluşturun and Kripto Bağışlarını Kabul Edin

12 entegrasyonlar

6 En popüler programlama dilleri için kütüphaneler

19 kripto para birimi ve 12 blok zinciri

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.