Tokeny kryptograficzne AI: jak działają?

Tokeny kryptograficzne AI: jak działają?

Tokeny kryptograficzne sztucznej inteligencji (AI) przodują w łączeniu dwóch znaczących osiągnięć technologicznych ostatniej dekady: sztucznej inteligencji i technologii blockchain.

Sektor sztucznej inteligencji zapoczątkował falę najnowocześniejszych rozwiązań programowych naśladujących ludzkie funkcje poznawcze. Technologie te, wyposażone w podstawowe polecenia, są w stanie wykonywać złożone operacje, takie jak tworzenie spersonalizowanych planów wakacyjnych lub generowanie oryginalnych treści. Wybitnymi przykładami takich platform opartych na sztucznej inteligencji są ChatGPT, Midjourney i Gemini firmy OpenAI.

Równolegle liczne projekty kryptowalutowe wykorzystują innowacje AI w celu ulepszenia funkcjonalności blockchain. Celem tej synergii jest wykorzystanie możliwości sztucznej inteligencji w ramach łańcucha bloków, co stanowi obietnicę nowatorskiej integracji usług sztucznej inteligencji z bezpieczeństwem i przejrzystością zdecentralizowanych walut cyfrowych.

Ta integracja stworzyła nową niszę w świecie kryptowalut – dedykowaną zdecentralizowanym aplikacjom typu peer-to-peer, które ułatwiają dzielenie się zasobami sztucznej inteligencji. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pomocy AI w przypadku zapytań o dane, wykonywać zaawansowane działania w łańcuchu i wykorzystywać sztuczną inteligencję do szeregu innych inteligentnych funkcji, zwiększając w ten sposób użyteczność i wydajność sieci blockchain. Ten powstający podsektor nie tylko rozszerza praktyczne zastosowania kryptowalut, ale także przygotowuje grunt pod dalsze innowacje zarówno w ekosystemach sztucznej inteligencji, jak i blockchain.

Jak działają kryptowaluty AI?

Kryptowaluty AI działają podobnie do innych kryptowalut, ale z wyjątkowym naciskiem na wspieranie platform sztucznej inteligencji.

Podobnie jak Bitcoin i wiele innych walut cyfrowych, monety kryptograficzne AI działają w oparciu o łańcuch bloków, który jest zasadniczo bezpieczną, cyfrową księgą. Księga ta rejestruje wszystkie transakcje w sieci komputerów, zapewniając przejrzystość i bezpieczeństwo bez konieczności istnienia organu centralnego.

Główną rolą tych kryptowalut AI jest działanie jako tokeny użytkowe. Oznacza to, że są one wykorzystywane w ramach określonych platform opartych na sztucznej inteligencji, podobnie jak Ethereum (ETH) czy Solana (SOL) w odpowiednich ekosystemach. Tokeny te mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do dokonywania płatności, uzyskiwania dostępu do usług lub wypożyczania modeli sztucznej inteligencji.

Ponadto tokeny te zachęcają użytkowników do aktywnego uczestnictwa na platformach AI. Na przykład użytkownicy mogą zdobywać tokeny za dostarczanie danych lub ulepszanie modeli sztucznej inteligencji, co nie tylko ulepsza platformę, ale także nagradza użytkowników za ich zaangażowanie.

Ogólnie rzecz biorąc, kryptowaluty AI stanowią pomost pomiędzy najnowocześniejszą technologią sztucznych nowych sposobów, umożliwiając użytkownikom interakcję z postępem AI i czerpanie z niej korzyści, przy jednoczesnym zachowaniu decentralizacji i bezpieczeństwa technologii blockchain.

Co sprawia, że tokeny kryptograficzne AI są wyjątkowe?

Tokeny kryptograficzne AI różnią się od standardowych kryptowalut przede wszystkim integracją z technologiami sztucznej inteligencji i skupieniem się na aplikacjach opartych na sztucznej inteligencji.

Tokeny te często ułatwiają tworzenie zdecentralizowanych rynków, które łączą osoby potrzebujące mocy obliczeniowej do zadań AI – takich jak renderowanie obrazów, obsługa chatbotów lub prowadzenie modelowania predykcyjnego – z tymi, którzy mają do zaoferowania nadwyżkę mocy obliczeniowej. Taka konfiguracja nie tylko wspiera rozwijającą się dziedzinę sztucznej inteligencji, ale także demokratyzuje dostęp do niezbędnych zasobów obliczeniowych.

Wykorzystując nieodłączne cechy technologii blockchain, platformy te mogą działać nieprzerwanie, przez całą dobę. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ zapewnia użytkownikom dostęp do zasobów obliczeniowych w dowolnym momencie, gdy tego potrzebują, co znacznie zwiększa wydajność i skalowalność projektów AI.

Co więcej, tokeny kryptograficzne AI zazwyczaj zawierają inteligentne kontrakty w celu automatyzacji transakcji, zapewniając bezpieczeństwo i przejrzystość wymiany mocy obliczeniowej. Ten aspekt technologii blockchain jest niezbędny do utrzymania zaufania wśród użytkowników, którzy często nie wchodzą w interakcje bezpośrednio.

Podsumowując, tokeny kryptograficzne AI zaprojektowano tak, aby obsługiwały określone funkcje w ekosystemach AI, odróżniając je od kryptowalut ogólnego przeznaczenia, które służą głównie jako cyfrowe pieniądze lub środki przechowywania wartości.

Kluczowe cechy tokenów kryptograficznych AI

Tokeny kryptograficzne AI oferują zestaw charakterystycznych funkcji, które sprawiają, że szczególnie nadają się do zasilania platform cyfrowych, szczególnie w porównaniu z tradycyjnymi walutami fiducjarnymi.

Na przykład, jeśli ktoś w Argentynie chce wynająć zasoby obliczeniowe od dostawcy z Korei Południowej, użycie lokalnych walut może nie być wykonalne. Transakcje we wspólnej walucie fiducjarnej mogą być kosztowne i czasochłonne ze względu na kursy walut i procesy bankowe.

Natomiast kryptowaluty zapewniają usprawnione rozwiązanie z kilkoma kluczowymi zaletami:

 • Transakcje bez uprawnień : użytkownicy mogą wysyłać lub odbierać tokeny kryptograficzne AI bez konieczności zatwierdzania przez organ centralny, taki jak bank, co ułatwia płynniejszą i bardziej bezpośrednią wymianę.
 • Szybkość : Transakcje za pomocą tokenów kryptowaluty są generalnie szybsze niż te realizowane w tradycyjnych systemach bankowych, co pozwala na szybkie przetwarzanie i rozliczenie.
 • Opłacalność : Transakcje kryptowalutowe można realizować przy minimalnych opłatach, często zaledwie ułamku centa, co czyni je opłacalnymi ekonomicznie nawet w przypadku transakcji na małą skalę.
 • Dostępność : Sieci Blockchain działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w tygodniu, umożliwiając transakcje w dowolnym momencie, w przeciwieństwie do konwencjonalnych rynków finansowych, które mają określone godziny pracy.
 • Przejrzystość : zastosowanie technologii blockchain gwarantuje, że wszystkie transakcje są rejestrowane w sposób przejrzysty i można je śledzić w czasie rzeczywistym, zwiększając zaufanie wśród użytkowników.
 • Frakcjonalizacja : tokeny kryptograficzne AI można podzielić na bardzo małe jednostki, co czyni je idealnymi do mikropłatności, które są szczególnie przydatne w usługach współdzielenia, takich jak moc obliczeniowa.
 • Globalna dostępność : W przeciwieństwie do walut fiducjarnych, które są zwykle powiązane z konkretnym krajem, kryptowalut można używać w dowolnym miejscu, usuwając bariery geograficzne i ułatwiając transakcje międzynarodowe.

Te cechy sprawiają, że tokeny kryptograficzne AI są niezbędnym narzędziem do rozwoju i obsługi platform opartych na sztucznej inteligencji, oferując globalny, wydajny i przejrzysty środek transakcji.

middle

Jak bite są monety AI?

Kryptowaluty AI są generowane przy użyciu technik podobnych do tych stosowanych do tworzenia innych typów tokenów kryptowalut, często służących jako tokeny użytkowe lub nagrody na odpowiednich platformach.

Proces zazwyczaj rozpoczyna się od wybicia monet na uznanej platformie blockchain warstwy 1, takiej jak Ethereum lub Cosmos. Programiści wykorzystują określone standardy tokenów, takie jak ERC-20 dla Ethereum lub ICS dla Cosmos, które zasadniczo są szablonami kodu ułatwiającymi proces tworzenia tokenów. Standardy te zapewniają, że nowe tokeny będą bezproblemowo działać w istniejącej infrastrukturze blockchain.

Na przykład, gdy tokeny są wydawane na blockchainie Solana, są one zgodne z natywnymi standardami tokenów, dzięki czemu są natychmiast kompatybilne z portfelami opartymi na Solana, zdecentralizowanymi aplikacjami (dApps) i innymi tokenami. Integracja ta jest niezbędna, ponieważ umożliwia płynną obsługę użytkownika i interoperacyjność pomiędzy różnymi aplikacjami i usługami w ramach ekosystemu.

Co więcej, te standardy tokenów obejmują wbudowane funkcjonalności, takie jak inteligentne kontrakty, które mogą wykonywać zautomatyzowane transakcje i inne operacje w oparciu o z góry określone warunki. Ta funkcja jest szczególnie korzystna na platformach opartych na sztucznej inteligencji, gdzie konieczne są złożone, zautomatyzowane interakcje.

Podsumowując, kryptowaluty AI powstają w ramach zorganizowanego procesu na ustalonych łańcuchach bloków, z wykorzystaniem predefiniowanych standardów kodowania, które zapewniają kompatybilność, wydajność i zdolność do obsługi złożonych funkcji odpowiednich dla aplikacji AI.

Co sprawia, że tokeny kryptograficzne AI są cenne?

Tokeny kryptograficzne AI mogą być niezwykle przydatne, zapewniając kilka kluczowych korzyści wspierających rozwój i rozpowszechnianie technologii AI:

 • Motywowanie do wkładu : tokeny AI nagradzają osoby za oferowanie danych, zasobów obliczeniowych lub wiedzy specjalistycznej na rzecz projektów AI. Ta zachęta promuje zdecentralizowany model współpracy, w którym każdy uczestnik może bezpośrednio wnosić wkład w postęp w technologii sztucznej inteligencji i czerpać z niego korzyści.
 • Ułatwienie płatności za usługi AI : tokeny AI umożliwiają płatności za usługi takie jak analiza danych, modelowanie predykcyjne lub spersonalizowane rekomendacje. Dzięki wykorzystaniu tych tokenów transakcje pomiędzy dostawcami usług a użytkownikami stają się prostsze i wydajniejsze, eliminując potrzebę korzystania z tradycyjnych, scentralizowanych pośredników finansowych.
 • Umożliwianie zarządzania : wiele projektów AI wydaje tokeny zarządzania, które przyznają posiadaczom tokenów prawo do głosowania w sprawie kluczowych decyzji mających wpływ na projekt. Decyzje te mogą obejmować modyfikacje protokołu, dostosowania struktur motywacyjnych lub decyzje dotyczące przydziału środków finansowych na dalsze badania i rozwój.
 • Tworzenie zdecentralizowanych rynków : tokeny AI odgrywają kluczową rolę w tworzeniu zdecentralizowanych rynków, na których użytkownicy mogą handlować algorytmami, modelami, mocą obliczeniową i zbiorami danych AI. Rynki te zapewniają większą dostępność i płynność, umożliwiając programistom i badaczom płynne dzielenie się zasobami i innowacjami.

Ponadto zastosowanie technologii blockchain w połączeniu z tokenami AI zapewnia przejrzystość i bezpieczeństwo, dzięki czemu transakcje te są weryfikowalne i mniej podatne na oszustwa. Ta integracja blockchainu ze sztuczną inteligencją tworzy solidną infrastrukturę do opracowywania i wdrażania rozwiązań AI, które mogą przyspieszyć innowacje technologiczne i poszerzyć zastosowanie sztucznej inteligencji w różnych sektorach.

Ryzyko związane z tokenem AI?

Tokeny kryptograficzne AI, choć zajmują odrębną niszę rynkową, wiążą się z wieloma wspólnymi zagrożeniami z innymi aktywami kryptowalutowymi, w tym oszustwami, znaczną zmiennością rynku i niejednoznacznymi ramami regulacyjnymi.

Integracja technologii AI wprowadza dodatkowe, unikalne wyzwania. Należą do nich obawy dotyczące prywatności danych, potencjalne błędy w podejmowaniu decyzji przez sztuczną inteligencję oraz złożoność techniczna łączenia sztucznej inteligencji z blockchainem. Takie złożoności mogą prowadzić do problemów z interoperacyjnością i skalowalnością, stanowiąc dalsze przeszkody dla projektów kryptograficznych AI.

Inwestorzy w tym sektorze są również narażeni na szczególne ryzyko związane z projektami. Istnieje na przykład niebezpieczeństwo, że projekty symboliczne mogą nie spełnić swoich celów, nie zrealizować planów rozwoju lub zapewnić powszechne przyjęcie i zrównoważony rozwój. Chociaż ryzyko to nie dotyczy wyłącznie tokenów kryptograficznych AI, rodzący się charakter tych projektów oznacza, że często brakuje im udokumentowanego doświadczenia w zakresie trwałości i długoterminowej rentowności na szerszym rynku kryptowalut.

Co więcej, podekscytowanie wokół sztucznej inteligencji i technologii blockchain może prowadzić do nadmiernego szumu i spekulacji, co skutkuje wyraźnymi wahaniami cen. Tokeny kryptograficzne AI, należące do najnowszych trendów, są szczególnie podatne na bańki spekulacyjne, ponieważ inwestorzy gonią za potencjalnie wysokimi i szybkimi zwrotami.

Dlatego ważne jest, aby potencjalni inwestorzy przeprowadzili szeroko zakrojoną analizę due diligence i ocenili rentowność, wiedzę zespołu i integralność operacyjną dowolnego projektu tokena kryptograficznego AI przed dokonaniem inwestycji, tak jak miałoby to miejsce w przypadku każdego tradycyjnego aktywa finansowego.

Najlepsze monety kryptograficzne AI

 • The Graph (GRT): The Graph to protokół typu open source służący do indeksowania i wysyłania zapytań o dane z łańcuchów bloków, umożliwiający aplikacjom przeprowadzanie szybkiego wyszukiwania poprzez organizowanie danych w „podgrafy”. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do ulepszania narzędzi do automatycznego podejmowania decyzji, co jest integralną częścią wydajności zdecentralizowanych aplikacji (dappów), takich jak Aave , Curve i Uniswap , dzięki czemu dane są bardziej dostępne i przydatne dla programistów i użytkowników.
 • Injective Protocol (INJ): Injective Protocol to zdecentralizowana giełda (DEX) , która obsługuje zaawansowane opcje handlowe, takie jak handel marżą, instrumenty pochodne i kontrakty terminowe forex w wielu łańcuchach bloków. Wykorzystuje model księgi zamówień, aby połączyć wysoką przepustowość tradycyjnych systemów finansowych z przejrzystością i bezpieczeństwem zdecentralizowanej giełdy. Platforma wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do optymalizacji strategii handlowych i poprawy efektywności rynku, umożliwiając mądrzejsze i skuteczniejsze decyzje handlowe.
 • Fetch.AI (FET): Fetch.AI działa w oparciu o autonomicznych „agentów”, którzy wykonują zadania i świadczą usługi zgodnie z zaprogramowaniem, wykorzystując sztuczną inteligencję do automatyzacji i zwiększania ich możliwości. Agenci ci mogą reprezentować dane ze świata rzeczywistego, negocjować automatycznie i działać niezależnie. Pozwala to na dynamiczną automatyzację złożonych systemów i procesów, takich jak inteligentny transport i logistyka łańcucha dostaw, co stanowi krok w kierunku adaptacyjnej, zautomatyzowanej gospodarki.
 • Theta Network (THETA): Theta Network ułatwia zdecentralizowane przesyłanie strumieniowe i dostarczanie wideo, wykorzystując swój łańcuch bloków jako zdecentralizowaną chmurę. Nagradza użytkowników, którzy dzielą się wolną przepustowością i zasobami obliczeniowymi, poprawiając jakość i dostępność strumieniowego przesyłania wideo. Theta wykorzystuje sztuczną inteligencję w swoich operacjach, aby zoptymalizować alokację zasobów sieciowych i zaangażowanie widzów, promując bardziej wydajne i zdecentralizowane modele mediów i rozrywki.
 • Render Network (RNDR): Render Network wykorzystuje moc rozproszonej akceleracji GPU, aby zdemokratyzować proces tworzenia treści cyfrowych. Łącząc użytkowników potrzebujących mocy GPU do zadań takich jak renderowanie 3D lub szkolenie modeli AI z tymi, którzy mają wolne moce GPU, Render ułatwia rynek peer-to-peer. To nie tylko maksymalizuje wykorzystanie istniejących zasobów obliczeniowych, ale także przyspiesza tworzenie treści i obliczenia AI, a współtwórcy zdobywają w zamian tokeny RNDR.
 • Filecoin (FIL):Filecoin to zdecentralizowana sieć pamięci masowej niezbędna dla sektora sztucznej inteligencji, zapewniająca bezpieczne i niezawodne rozwiązania do przechowywania danych. Wspiera potrzeby zaplecza operacji sztucznej inteligencji, zapewniając bezpieczne i dostępne przechowywanie obszernych danych generowanych i wymaganych przez modele sztucznej inteligencji, co ułatwia rozwój i wdrażanie zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji.
 • Komputer internetowy (ICP): Celem komputera internetowego jest przekształcenie Internetu w zdecentralizowaną i bezpieczniejszą platformę poprzez wyeliminowanie tradycyjnych wąskich gardeł w wydajności i zagrożeń bezpieczeństwa. Wprowadza zdecentralizowany model sztucznej inteligencji, który realizuje operacje AI w formie inteligentnych kontraktów, zapewniając przejrzystość i zwiększając zaufanie do aplikacji AI, umożliwiając weryfikację danych wejściowych i procesów, co jest kluczowe dla rozwoju niezawodnych i bezstronnych systemów AI.

Te tokeny kryptograficzne AI pokazują, w jaki sposób blockchain i sztuczna inteligencja mogą się zbliżyć, aby stworzyć bardziej wydajne, przejrzyste i zdecentralizowane rozwiązania w różnych branżach.

bottom

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.