Zaprezentowano miksery kryptowalut: podróż nowicjusza do bębnów na monety

Zaprezentowano miksery kryptowalut: podróż nowicjusza do bębnów na monety

Zrozumienie łańcucha bloków Bitcoin ujawnia, że jest to księga publiczna, w przejrzysty sposób wyświetlająca każdą transakcję i powiązane adresy portfela. Chociaż transakcje te są widoczne, prawdziwa tożsamość posiadaczy portfeli pozostaje ukryta, co nadaje łańcuchowi bloków charakter „pseudonimowy”, a nie anonimowy.

Jednak ta zasłona prywatności nie jest absolutna. Istnieją metody ustalania tożsamości posiadaczy portfeli. Ta częściowa anonimowość stała się katalizatorem pojawienia się mikserów, znanych również jako bębny Bitcoin.

Narzędzia te, niezbędne do zwiększenia prywatności i bezpieczeństwa transakcji kryptowalutowych, są coraz bardziej istotne w naszej erze cyfrowej. W miarę jak działalność finansowa staje się coraz bardziej identyfikowalna, miksery kryptowalut służą jako kluczowe instrumenty w utrzymaniu anonimowości użytkowników.

Kontynuując tę eksplorację, zagłębiamy się w naturę tych usług, ich rolę w ukrywaniu transakcji finansowych i tożsamości, ich status prawny oraz różne rodzaje dostępnych usług mieszania.

blog top

Co to jest mikser kryptowalut?

Crypto-tumblery, znane również jako kryptomiksery, zapewniają większą prywatność transakcji kryptowalutowych, łącząc monety z różnych źródeł, co utrudnia śledzenie konkretnych adresów transakcji. Usługi te są kluczowe, biorąc pod uwagę, że większość kryptowalut jest pseudonimowa, a nie całkowicie anonimowa. Chociaż każda transakcja i adres portfela w otwartym łańcuchu bloków są widoczne, całkowita anonimowość jest zagrożona.

Sytuacja ta budzi obawy, zwłaszcza wśród organów rządowych nadzorujących bezpieczeństwo finansowe. Miksery kryptowalut są często używane w celu zachowania prywatności, ponieważ łączą możliwe do zidentyfikowania fundusze kryptowalut z większymi pulami, anonimizując w ten sposób przelewy. Jednak zazwyczaj nie wymagają one kontroli „Know Your Customer” (KYC), co zwiększa ryzyko wykorzystania tych usług do prania pieniędzy lub ukrywania zarobków. Warto zauważyć, że co roku znaczna część nielegalnych bitcoinów jest przetwarzana przez te miksery.

Zrozumienie funkcji miksera Bitcoin jest kluczowe. Jest to oprogramowanie lub usługa, która pobiera Bitcoiny od wielu użytkowników, miesza je w celu ukrycia źródła i kwoty, a następnie wysyła różne Bitcoiny do odpowiednich miejsc docelowych. Zastosowanie miksera sprawia, że połączenie między oryginalnymi adresami portfeli a monetami staje się niemożliwe do wyśledzenia, co zwiększa anonimowość transakcji. Jednak usługa ta często wiąże się z kosztami, ponieważ wiele bębnów pobiera opłaty za mieszanie monet.

Jak działają miksery kryptowalut?

Istota kryptowalut, znanych również jako miksery, polega na ich zdolności do ukrywania cyfrowych podpisów transakcji, skutecznie funkcjonując jako „czarna skrzynka” w świecie kryptowalut. Miksery te działają poprzez agregację określonej ilości kryptowaluty w prywatnych pulach, a następnie dystrybucję jej do zamierzonych odbiorców. Na przykład eksplorator Bitcoin śledzący wszystkie transakcje BTC pokazałby, że osoba A wysłała Bitcoin do miksera, a osoba B otrzymała od niego BTC, ukrywając w ten sposób rzeczywisty przepływ środków i umożliwiając pranie „brudnych” Bitcoinów.

Mówiąc bardziej szczegółowo, miksery monet działają poprzez pobieranie kryptowaluty i mieszanie jej ze znaczną ilością innych kryptowalut. Następnie zwracają mniejsze jednostki tej mieszanej kryptowaluty na wybrany przez Ciebie adres, zwykle zatrzymując 1-3% całkowitej kwoty jako marżę zysku. Proces ten jest nieco analogiczny do prania pieniędzy, chociaż korzystanie z mieszalnika monet nie oznacza samo w sobie działalności przestępczej; wielu użytkowników po prostu szuka większej prywatności dla swoich transakcji.

Zagłębiając się w różne typy mikserów Bitcoin, znajdziemy dwie główne kategorie: scentralizowane i zdecentralizowane. Chociaż mają wspólny cel, jakim jest mieszanie monet w celu zaciemnienia ich pochodzenia, ich metody operacyjne są różne. Ogólnie rzecz biorąc, bębny zbierają Bitcoiny od kilku użytkowników i łączą ich transakcje. Można to metaforycznie porównać do „włożenia wszystkich monet do jednego dużego pudełka i wymieszania ich”, co uniemożliwia odnalezienie ich pierwotnego źródła. Mieszane monety są następnie wysyłane do odpowiednich miejsc docelowych. Ten opis oferuje uproszczony obraz skądinąd złożonego procesu, szczegółowo opisując, w jaki sposób każdy typ miksera działa, aby zapewnić anonimowość w krajobrazie kryptowalut.

Scentralizowane miksery a zdecentralizowane miksery

Głównym celem bębna Bitcoin jest zerwanie połączenia między Twoją tożsamością w świecie rzeczywistym a adresem portfela kryptograficznego, zwiększając w ten sposób anonimowość transakcji kryptograficznych. W dziedzinie mikserów kryptograficznych istnieją dwa różne typy: scentralizowany i zdecentralizowany, każdy z unikalną metodą działania.

Scentralizowane miksery Bitcoin to zasadniczo oprogramowanie lub usługi obsługiwane prywatnie, takie jak Blender, które mieszają Twoje monety za Ciebie. Korzystając z takiej usługi, wysyłasz swoje Bitcoiny na adres miksera, a nie bezpośrednio do zamierzonego odbiorcy. Po uiszczeniu opłaty za usługę Twoje monety są łączone z monetami innych osób, a następnie redystrybuowane, skutecznie mieszając monety i ukrywając ich pochodzenie. Scentralizowane miksery zazwyczaj pobierają opłaty za usługi w wysokości od 0,6% do 2,5% za operację.

Z drugiej strony zdecentralizowane bębny Bitcoin , takie jak Wasabi Wallet i Samourai Wallet, działają na zasadzie peer-to-peer i nie wymagają pozwolenia. Te miksery, często wykorzystujące protokoły takie jak CoinJoin, wymagają wielu użytkowników do wzięcia udziału w jednej dużej transakcji, łącząc monety wszystkich razem. Ta metoda generalnie wiąże się z niższymi opłatami za usługi ze względu na jej zautomatyzowany charakter; na przykład Wasabi Wallet pobiera około 0,3% za mieszanie kwot większych niż 0,01 BTC.

Oprócz tych kategorii usługi mieszania kryptowalut można również sklasyfikować jako powiernicze lub niepowiernicze. Mieszanie depozytowe polega na tym, że użytkownicy powierzają swoje „skażone” waluty osobie trzeciej, która po pewnym czasie zwraca „czyste” monety. Jednakże takie podejście stwarza ryzyko, ponieważ użytkownicy tracą kontrolę nad swoimi środkami podczas procesu mieszania, co wiąże się z możliwością kradzieży środków przez podmiot powierniczy.

Z kolei miksery nienadzorujące wykorzystują publicznie weryfikowalne inteligentne kontrakty lub zabezpieczają obliczenia wielostronne, aby wyeliminować potrzebę korzystania z zaufanej strony trzeciej. W tym procesie użytkownicy wpłacają taką samą ilość Etheru (ETH) lub innych tokenów do umowy miksera. Następnie po określonym czasie mogą wypłacić zdeponowane monety na nowy adres, korzystając z technik kryptograficznych, takich jak podpisy pierścieniowe lub kody ZK-SNARK, w celu potwierdzenia wpłaty bez ujawniania samej transakcji. Ta metoda zapewnia bezpieczniejsze i przejrzyste podejście do mieszania monet, zachowując kontrolę użytkownika nad swoimi środkami przez cały proces.

middle

Plusy i minusy korzystania z miksera Bitcoin

Korzystanie z usługi mieszania Bitcoinów zapewnia przede wszystkim większą prywatność i anonimowość transakcji, pozwalając użytkownikom zachować dyskrecję w transakcjach kryptowalutowych. Zaletie tej towarzyszy jednak kilka znaczących wad.

Wady mikserów Bitcoin

Jednym ze znaczących ograniczeń większości mikserów Bitcoin jest konieczność opóźnień transakcji między mikserem a adresem docelowym. To opóźnienie, które często można dostosować, ma na celu skomplikowanie analizy transakcji i odstraszenie potencjalnych osób śledzących. Chociaż nie jest to obowiązkowe, opóźnienia te są zalecane, aby zwiększyć trudność w łączeniu transakcji wejściowych i wyjściowych.

Zdolność mikserów Bitcoin do ukrywania szczegółów transakcji nie tylko przyciąga użytkowników poszukujących prywatności, ale także podlega kontroli regulacyjnej i budzi obawy dotyczące ich potencjalnego wykorzystania w praniu pieniędzy. W rezultacie niektóre giełdy postrzegają monety mieszane jako „skażone” i mogą ograniczać lub zakazywać transakcji z ich udziałem na swoich platformach.

Wyzwania związane ze scentralizowanymi mikserami Bitcoin

Scentralizowane bębny Bitcoin, obsługiwane przez jeden podmiot, są narażone na ryzyko bycia pojedynczym punktem awarii. Jeśli sieć ulegnie przestojom, użytkownicy ryzykują utratę środków w trakcie przesyłania. Oprócz ryzyka operacyjnego istnieje również ryzyko włamania lub potencjalnego sprzeniewierzenia przez usługodawcę.

Obawy dotyczące prywatności są zwiększone w systemach scentralizowanych, ponieważ często rejestrują one zarówno wejściowe, jak i wyjściowe adresy Bitcoin. Te przechowywane dane stwarzają ryzyko dla anonimowości użytkownika, szczególnie jeśli sieć zdecyduje się ujawnić te informacje.

Ograniczenia zdecentralizowanych mikserów Bitcoin

Zdecentralizowane miksery, choć oferują bardziej rozproszone podejście, wiążą się z własnym zestawem wyzwań. Najważniejszym z nich jest wymóg, aby znaczna liczba uczestników skutecznie mieszała monety. Jeżeli grupa użytkowników jest zbyt mała, istnieje ryzyko, że transakcje będą mogły zostać prześledzone do poszczególnych użytkowników za pomocą metod eliminacyjnych.

Dodatkowe uwagi

Poza tymi konkretnymi wadami, ważne jest, aby wziąć pod uwagę ewoluujący krajobraz regulacji kryptowalut i etyczne konsekwencje używania mikserów. W miarę jak organy regulacyjne na całym świecie zmagają się z rolą kryptowalut w systemach finansowych, status prawny i postrzeganie mikserów może w dalszym ciągu się zmieniać, potencjalnie wpływając na ich użyteczność i akceptację w społeczności kryptowalut. Użytkownicy muszą zrównoważyć potrzebę prywatności z koniecznością przestrzegania standardów prawnych i względów etycznych w swoich transakcjach finansowych.

Czy miksery kryptowalut są nielegalne?

Legalność korzystania z usług mieszania monet, takich jak miksery Bitcoin, różni się w zależności od jurysdykcji. Usługi te były przedmiotem debaty, szczególnie w odniesieniu do ich konieczności i legalności. Według byłego zastępcy prokuratora generalnego USA Briana Benczkowskiego używanie mikserów w celu ukrywania transakcji kryptowalutowych można uznać za zachowanie przestępcze. Chociaż Bitcoin zapewnia prywatność w transakcjach, nie gwarantuje anonimowości, co oznacza, że chociaż tożsamość może pozostać ukryta, same transakcje podlegają audytowi i kontroli pod kątem potencjalnego niewłaściwego postępowania.

W Stanach Zjednoczonych miksery Bitcoin są klasyfikowane jako podmioty przekazujące pieniądze przez sieć egzekwowania prawa do przestępstw finansowych (FinCEN). W związku z tym są zobowiązani do zarejestrowania się w FinCEN i uzyskania licencji na prowadzenie działalności w każdym stanie. Konsekwencje prawne tej klasyfikacji uwydatniły się w 2021 r., kiedy aresztowano mieszkańca Ohio za prowadzenie niezarejestrowanej usługi mieszania bitcoinów w ciemnej sieci, co doprowadziło do zarzutów o spisek dotyczący prania pieniędzy i nielicencjonowanego przesyłania pieniędzy.

Ten krajobraz regulacyjny dodatkowo komplikują przypadki, w których miksery kryptowalut zostały powiązane z nielegalną działalnością. Warto zauważyć, że były dyrektor generalny miksera Bitcoin Helix przyznał się pod koniec 2021 r. do wyprania ponad 300 milionów dolarów. Mniej więcej w tym samym czasie Bitcoin Fog, inna usługa miksowania, została zamieszana w spisek dotyczący prania pieniędzy. Ponadto w sierpniu 2022 r. Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Tornado Cash, popularną usługę miksera opartą na Ethereum, za jej rolę w praniu ponad 7 miliardów dolarów w wirtualnej walucie. Incydenty te podkreślają kontrowersyjny charakter mikserów kryptowalut i ich powiązanie z przestępstwami finansowymi, co prowadzi do wzmożonej kontroli i działań wykonawczych ze strony organów regulacyjnych, takich jak FinCEN.

Czy możliwe jest śledzenie transakcji za pomocą bębna kryptowalutowego lub miksera Bitcoin?

Usługi mieszania kryptowalut znacznie komplikują śledzenie określonych kryptowalut. Łącząc różne monety i redystrybuując je w nieprzewidywalnych odstępach czasu, usługi te skutecznie zacierają ślad poszczególnych monet.

W szczególności bębny kryptowalutowe oferują użytkownikom możliwość zasadniczo przepisania historii transakcji kryptowalutowych. Osiągają to, tworząc niestandardowy łańcuch bloków obejmujący różne waluty cyfrowe i kierując transakcje przez zawiłą, półlosową sieć fikcyjnych giełd. Ten skomplikowany proces utrudnia powiązanie walut z konkretnymi transakcjami lub giełdami, przez co monety po przejściu przez usługę wirowania są praktycznie niemożliwe do wykrycia.

Terminy „Tumblery Bitcoin” i „Miksery Bitcoin” często odnoszą się do podobnych usług, ale odpowiadają różnym preferencjom użytkowników. Bęben Bitcoin jest bardziej odpowiedni dla użytkowników, którzy czują się komfortowo powierzając swoje transakcje osobie trzeciej. Natomiast mikser Bitcoin przemawia do tych, którzy wolą nie polegać na żadnej stronie zewnętrznej.

Aplikacje takie jak BitMix są przykładem tych usług, zapewniając anonimowe transakcje. Wykorzystują nieodłączne funkcje prywatności Bitcoina, kierując płatności przez swój system, aby jeszcze bardziej skomplikować śledzenie monet. Jednak ta niejasność nie jest absolutna.

Istnieją środki zaradcze w postaci wyrafinowanych narzędzi, które analizują publiczne dane blockchain, korelując je z adresami powiązanymi ze znanymi aktorami zagrażającymi. Analiza ta pomaga w identyfikacji potencjalnych działań związanych z praniem pieniędzy oraz wykorzystaniem swapów i mikserów walutowych. Narzędzia te odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie finansowym, pomagając wykrywać nielegalne działania i utrzymywać integralność transakcji blockchain. Reprezentują ciągłą bitwę pomiędzy zachowaniem prywatności w transakcjach kryptowalutowych a zapewnieniem zgodności z przepisami i bezpieczeństwa w przestrzeni walut cyfrowych.

Najlepsze opcje poza bębnami Bitcoin

Dla tych, którzy szukają alternatyw dla usług mieszania monet w celu zwiększenia prywatności w transakcjach kryptograficznych, dostępnych jest kilka skutecznych metod. Każdy z nich oferuje unikalne podejście do zachowania anonimowości transakcyjnej.

Sieć błyskawic

Sieć Lightning służy jako rozwiązanie skalujące warstwy 2 dla Bitcoin. Oprócz swojej podstawowej funkcji, jaką jest umożliwienie większej liczby transakcji, zwiększa również prywatność. Osiąga się to poprzez agregację wielu transakcji, co komplikuje proces śledzenia każdej pojedynczej transakcji w sieci.

Elektronowa gotówka za Bitcoin Cash

Dla użytkowników Bitcoin Cash (BCH) portfel Electron Cash zapewnia rozwiązanie zorientowane na prywatność. W przeciwieństwie do tradycyjnych portfeli Bitcoin, Electron Cash zawiera narzędzie do ochrony prywatności CashFusion, które utrudnia śledzenie transakcji BCH poprzez łączenie ich w sposób zaciemniający wzorce wydatków.

Kryptowaluty zorientowane na prywatność

Monety zapewniające prywatność, takie jak Monero (XMR) i Zcash (ZEC), stanowią kolejną możliwość przeprowadzania anonimowych transakcji. Te kryptowaluty są zbudowane przy użyciu zaawansowanych technologii prywatności. Na przykład Monero wykorzystuje podpisy pierścieniowe, które łączą wielu sygnatariuszy, aby ukryć prawdziwego nadawcę transakcji, skutecznie ukrywając tożsamość nadawcy przed odbiorcą. Zcash wykorzystuje adresy ekranowane, aby zapewnić podobne funkcje prywatności.

Należy jednak pamiętać, że legalność monet zapewniających prywatność jest różna w zależności od jurysdykcji. Kraje takie jak Korea Południowa, Australia i Japonia nałożyły ograniczenia lub całkowity zakaz ich używania. W związku z tym monety te mogą nie być notowane na giełdach kryptowalut w regionach, w których obowiązują ograniczenia lub zakazy. Podkreśla to konieczność informowania użytkowników o statusie prawnym tych kryptowalut zwiększających prywatność w ich odpowiednich lokalizacjach.

bottom

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.