• FAQ
  • Personal Account
  • Tại sao số dư tổng thể trong tài khoản của tôi thỉnh thoảng lại thay đổi?

Tại sao số dư tổng thể trong tài khoản của tôi thỉnh thoảng lại thay đổi?

Số dư tiền điện tử của bạn không đổi và chỉ thay đổi khi thực hiện các thao tác nhận/gửi/trao đổi. Tuy nhiên, tổng số dư trong tài khoản của bạn được biểu thị bằng đồng rúp hoặc đô la có thể thay đổi cùng với tỷ giá hối đoái của tiền điện tử.

Tỷ giá hiện tại của tiền điện tử so với tiền định danh (đô la / rúp / euro) do thị trường ngoại hối quy định và phụ thuộc vào sự thay đổi của cung và cầu