• FAQ
  • Personal Account
  • Kế hoạch doanh nghiệp. Làm thế nào để có được một khoản phí cá nhân

Kế hoạch doanh nghiệp. Làm thế nào để có được một khoản phí cá nhân

Plisio cung cấp dịch vụ phát triển các gói cước riêng cho các công ty và địa điểm làm việc với nhiều khách hàng. 

Nếu bạn là một công ty\trang web trực tuyến và muốn nhận giải pháp riêng về các điều kiện dịch vụ (đã bao gồm phí) từ cổng thanh toán của chúng tôi, bạn nên liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để đưa ra yêu cầu. < /p>

Kế hoạch Doanh nghiệp riêng lẻ chỉ có thể được cung cấp cho các công ty tuân theo các tiêu chuẩn nhất định và  đáp ứng các yêu cầu hợp tác. 

Một trong những yêu cầu đó là đặt biểu trưng Plisio trên khối Đối tác của trang web của bạn. Tất cả các yêu cầu này được đặt riêng lẻ.  

Đăng ký gói Enterprise giúp bạn:

  • - Người quản lý cá nhân
  • - Phí thấp hơn
  • - Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
  • - Giải pháp công nghệ riêng cho trang web của bạn 

 

Để nhận gói riêng này, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ qua trò chuyện trực tiếp hoặc gửi email [email protected]

Đây là ưu đãi trong thời gian có hạn. Hãy nhanh chóng chuyển sang gói Doanh nghiệp! 

 

Kết nối doanh nghiệp của bạn