Điều gì về ẩn danh và an toàn của tôi?

Tài khoản cá nhân của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt nhất. Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp có thể để bảo vệ tiền của bạn. Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều hoạt động thông qua kết nối SSL (HTTPS) và thông tin quan trọng được mã hóa bằng thuật toán mã hóa SHA-256. Ủy quyền hai yếu tố bổ sung cung cấp một mức bảo mật khác cho tài khoản cá nhân của bạn.

Kết nối doanh nghiệp của bạn