Cách tạo hóa đơn không cần API

Tính năng ví của chúng tôi cho phép người dùng tạo hóa đơn mà không cần tạo hoặc kết nối trang web. Bạn cần tạo một ví bằng loại tiền điện tử mà bạn muốn, nếu bạn chưa có. Và sau đó bạn có thể chỉ cần chọn một loại tiền điện tử và nhấp vào “Tạo hóa đơn”.

Ảnh chụp màn hình_1

Điền vào tất cả các trường cần thiết và thế là xong! Bạn có thể gửi liên kết hóa đơn cho khách hàng hoặc bạn bè của mình.


Ảnh chụp màn hình_2

Ảnh chụp màn hình_3

Nó đơn giản hóa quy trình nhận tiền, đặc biệt nếu bạn đang chờ chuyển tiền, trả lương hoặc chỉ cần một liên kết có giao diện thân thiện với người dùng để thanh toán. Tạo hóa đơn, gửi liên kết và được trả tiền!

Quay lại trang tổng quan