Bạn có muốn kết nối xác thực 2F không?

Ngoài email và mật khẩu, bạn cần nhập mã một lần từ điện thoại thông minh của mình, mã này có thể tăng đáng kể khả năng bảo vệ tài khoản của bạn. Nó sẽ ngăn những kẻ tấn công giành được quyền truy cập vào tiền của bạn, ngay cả khi chúng có email và mật khẩu của bạn.

Bạn có thể kết nối xác thực hai yếu tố thông qua ứng dụng trên điện thoại của mình (Google Authenticator). Thực hiện việc này trong cài đặt tài khoản của bạn ngay bây giờ.