Dlaczego ogólne saldo mojego konta zmienia się od czasu do czasu?

Saldo Twojej kryptowaluty jest stałe i zmienia się tylko podczas dokonywania operacji odbioru/wysyłki/wymiany. Jednak całkowite saldo Twojego konta wyrażone w rublach lub dolarach może się zmieniać wraz z kursem wymiany kryptowaluty.

Obecny kurs kryptowalut do pieniądza fiducjarnego (dolar / rubel / euro) jest ustalany przez rynek walutowy i zależy od zmian podaży i popytu