• FAQ
  • Personal Account
  • چرا موجودی کلی حساب من هر از گاهی تغییر می کند؟

چرا موجودی کلی حساب من هر از گاهی تغییر می کند؟

موجودی ارز دیجیتال شما ثابت است و فقط هنگام انجام عملیات در هنگام دریافت / ارسال / مبادله تغییر می کند. با این حال، کل موجودی حساب شما به روبل یا دلار می‌تواند همراه با نرخ مبادله ارز دیجیتال تغییر کند.

نرخ فعلی ارزهای دیجیتال به پول فیات (دلار / روبل / یورو) توسط بازار ارز تعیین می‌شود و به تغییرات عرضه و تقاضا بستگی دارد