Tại sao doanh nghiệp của tôi cần Nhãn Trắng?

White Label cung cấp cho doanh nghiệp của bạn nhiều tính năng hơn so với API thông thường. Khi bạn có hệ thống thanh toán riêng trên trang web của mình, doanh nghiệp của bạn sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều đối với khách hàng.

Ngoài ra, bạn có thể quản lý hợp lý mọi cơ chế tiếp thị và giữ chân thành công khách hàng trên trang web của mình.

Cách bật Nhãn trắng - https://plisio.net/faq/how-to-enable-white-label

Số tiền phí có thay đổi với White Label không? - https://plisio.net/faq/does-the-fee-amount-change-with-white-label

Quay lại trang tổng quan