Số tiền phí có thay đổi với White Label không?

Có, phí hoạt động khác với White Label. Kết nối API thông thường chỉ tính phí 0,5% cho mỗi thao tác.

Với Nhãn trắng được kết nối, số tiền phí cho mỗi hoạt động bằng 1,5% (Lập hóa đơn - 0,5% + Nhãn trắng 1%). Trong cài đặt API, bạn có thể chọn người sẽ trả khoản phí này - bạn hoặc khách hàng của bạn.

Phí giao dịch bằng token ETH và ERC20 là khác nhau.

Ảnh chụp màn hình_3

Tại sao doanh nghiệp của tôi cần Nhãn Trắng? - https://plisio.net/faq/why-does-my-business-need-white-label

Quay lại trang tổng quan