Cách xuất lịch sử giao dịch

Trong phần “Giao dịch” trên Trang tổng quan của bạn, có sẵn các bộ lọc tìm kiếm và tùy chọn xuất mới. Bây giờ bạn có thể xuất danh sách giao dịch cụ thể thông qua việc sử dụng bộ lọc tìm kiếm.

Bạn có 5 bộ lọc tìm kiếm tùy ý sử dụng có thể giúp bạn xuất danh sách giao dịch của mình.

Cách xuất lịch sử giao dịch 1

Số lượng
Bạn có thể chọn 20, 50 hoặc 100 giao dịch mới nhất.
Cách xuất lịch sử giao dịch 2

Kiểu
Lọc các giao dịch theo loại của chúng:
Cách xuất lịch sử giao dịch 3

Trang mạng
Nếu bạn tích hợp nhiều hơn 1 cửa hàng trực tuyến trên tài khoản của mình, bạn có thể lọc các giao dịch theo cửa hàng của mình.

Trạng thái
Bạn có thể lọc các giao dịch theo trạng thái của chúng:
Cách xuất lịch sử giao dịch 4

Tiền tệ
Lọc danh sách giao dịch của bạn theo tiền điện tử.
Cách xuất lịch sử giao dịch 5

Xuất khẩu
Để tải xuống bảng CSV về lịch sử giao dịch của bạn, hãy nhấp vào nút “Xuất”.
Cách xuất lịch sử giao dịch 6

Sau khi lọc dữ liệu và tải bảng xuống, bạn có thể phân tích các giao dịch của mình dựa trên:

  • ID giao dịch
  • Ngày Giao dịch
  • Loại giao dịch
  • Số tiền giao dịch
  • Tiền tệ giao dịch

Và bất kỳ dữ liệu nào khác có sẵn.

Chúng tôi đang nỗ lực cải thiện khả năng phân tích giao dịch, bộ lọc tìm kiếm và xuất khẩu tốt hơn cho doanh nghiệp của bạn và sẽ cho bạn biết khi có các tính năng mới.