Làm cách nào để bật Nhãn trắng?

Để kích hoạt tính năng Nhãn trắng, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  2. Điều hướng đến phần ' API' .
  3. Từ đó, chọn 'Cài đặt trang'.
  4. Trong Cài đặt API, bạn sẽ thấy tùy chọn cho 'Nhãn trắng'. Bấm vào nó để kích hoạt.

Cài đặt này cho phép phản hồi mở rộng từ máy chủ API https://plisio.net/documentation/endpoints/create-an-invoice sẽ cho phép bạn quản lý quy trình lập hóa đơn trên trang web của mình.

Với thông báo mở rộng này, bạn sẽ có khả năng quản lý và tích hợp liền mạch quy trình lập hóa đơn trực tiếp trên trang web của mình, mang lại trải nghiệm mang tính thương hiệu và cá nhân hóa hơn cho người dùng của bạn.
Bằng cách sử dụng tính năng "Nhãn trắng", bạn có thể đảm bảo rằng quy trình lập hóa đơn phù hợp chặt chẽ hơn với giao diện thương hiệu của bạn, mang lại trải nghiệm gắn kết cho khách hàng.

Nếu bạn đang sử dụng plugin, tính năng này sẽ tự động kích hoạt "Nhãn trắng" trên trang web của bạn mà không cần bất kỳ cấu hình API bổ sung nào.