چرا کسب و کار من به برچسب سفید نیاز دارد؟

White Label به کسب و کار شما ویژگی های بسیار بیشتری نسبت به API معمولی ارائه می دهد. هنگامی که سیستم پرداخت خود را در وب سایت خود دارید، کسب و کار شما برای مشتریان بسیار جذاب تر می شود.

علاوه بر این، شما می توانید به درستی تمام مکانیسم های بازاریابی را مدیریت کنید و مشتریان را با موفقیت در وب سایت خود نگه دارید.

نحوه فعال کردن White Label - https://plisio.net/faq/how-to-enable-white-label

آیا میزان کارمزد با White Label تغییر می کند؟ - https://plisio.net/faq/does-the-fee-amount-change-with-white-label

بازگشت به داشبورد