سفارشی سازی فاکتور: QR-Code

همچنین می توانید پارامترهای یک کد QR را که در فاکتورهای فروشگاه خود نشان داده شده است سفارشی کنید.

توجه کنید: تنظیمات یک کد QR برای هر فروشگاه فردی است. اگر چندین فروشگاه آنلاین دارید، باید یک کد QR را در هر کدام سفارشی کنید.

به طور پیش فرض، کد QR شما فقط آدرس کیف پول شما را نشان می دهد.

کد QR استاندارد حاوی اطلاعات زیر است:
**1Nm3ZcBKt7CNc3bUnbSEe4SkeKg3cvnSF**

اکنون می توانید مبلغ پرداختی و ارز را به آدرس کیف پول اضافه کنید.

برای بیان نام ارز دیجیتال در یک کد QR، مورد «نمایش هش نام ارز در کد QR» را در تنظیمات فروشگاه خود فعال کنید.

تصویر 2

در صورتی که در رمزارز پرداخت کد QR مشخص شده باشد، کد QR حاوی اطلاعات زیر خواهد بود:
**بیت کوین:1Nm3ZcBKt7CNc3bUnbSEe4SkeKg3cvnSF**

به عبارت دیگر، نام رمزارز اکنون قبل از آدرس کیف پول ذکر می شود.

برای بیان مبلغ پرداخت در یک کد QR، مورد «افزودن مبلغ فاکتور به کد QR» را در تنظیمات فروشگاه خود فعال کنید.

تصویر 4

با مشخص شده در مبلغ پرداختی با کد QR، کد QR حاوی اطلاعات زیر خواهد بود:
**1Nm3ZcBKt7CNc3bUnbSEe4SkeKg3cvnSF?amount=0.083761**

به عبارت دیگر اکنون مبلغ پرداختی بعد از آدرس کیف پول درج می شود.

می‌توانید از این ویژگی‌ها با هم یا جداگانه استفاده کنید تا فرآیند پرداخت برای مشتری راحت‌تر شود.

با درج مبلغ پرداختی با کد QR و ارز دیجیتال، کد QR حاوی اطلاعات زیر خواهد بود:

**bitcoin:1Nm3ZcBKt7CNc3bUnbSEe4SkeKg3cvnSF?amount=0.083761**

* آدرس‌های کیف پول و ارزهای دیجیتال تصادفی هستند و فقط برای مقاصد توضیحی استفاده می‌شوند. تمام داده های شما شخصی سازی خواهد شد.