Personalizacja faktury: kod QR

Możesz także dostosować parametry kodu QR wskazanego na fakturach sklepowych.

Uwaga: ustawienia kodu QR są indywidualne dla każdego sklepu. Jeśli masz kilka sklepów internetowych, w każdym z nich musisz dostosować kod QR.

Domyślnie kod QR wskazuje tylko adres Twojego portfela.

Standardowy kod QR zawiera następujące informacje:
**1Nm3ZcBKt7CNc3bUnbSEe4SkeKg3cvnSF**

Teraz możesz dodać kwotę i walutę płatności do adresu portfela.

Aby podać nazwę kryptowaluty w kodzie QR, w ustawieniach swojego sklepu aktywuj opcję „Pokaż skrót nazwy waluty w kodzie QR”.

Obraz 2

W przypadku wskazanej w kryptowalucie płatniczej kodu QR kod QR będzie zawierał następujące informacje:
**bitcoin:1Nm3ZcBKt7CNc3bUnbSEe4SkeKg3cvnSF**

Innymi słowy, nazwa kryptowaluty jest teraz podana przed adresem portfela.

Aby podać kwotę płatności w kodzie QR, w ustawieniach sklepu aktywuj opcję „Dodaj kwotę faktury do kodu QR”.

Obraz 4

Po podaniu kwoty płatności za pomocą kodu QR kod QR będzie zawierał następujące informacje:
**1Nm3ZcBKt7CNc3bUnbSEe4SkeKg3cvnSF?kwota=0,083761**

Innymi słowy, kwota płatności jest teraz podana po adresie portfela.

Możesz używać tych funkcji razem lub osobno, aby proces płatności był wygodniejszy dla klienta.

Po wskazaniu w kodzie QR kwoty płatności i kryptowaluty, kod QR będzie zawierał następujące informacje:

**bitcoin:1Nm3ZcBKt7CNc3bUnbSEe4SkeKg3cvnSF?kwota=0,083761**

* Adresy portfeli i kryptowalut są losowe i użyte wyłącznie w celach ilustracyjnych. Wszystkie Twoje dane zostaną spersonalizowane.