Co to jest biała etykieta?

White Label to pełna personalizacja bramki płatniczej dla Twojej firmy. Oferujemy płatności bez przekierowań, konfigurowalny projekt faktury i pełne zarządzanie ważnymi procesami.

Plisio odpowiada za wszystkie operacje techniczne i zapewnia stabilne działanie bramki płatniczej.

Jak włączyć White Label - https://plisio.net/faq/how-to-enable-white-label

Czy wysokość opłaty zmienia się w przypadku White Label? - https://plisio.net/faq/does-the-fee-amount-change-with-white-label

Dlaczego moja firma potrzebuje białej etykiety? - https://plisio.net/faq/why-does-my-business-need-white-label

Powrót do deski rozdzielczej