Bramka płatnicza kryptowalut: co to jest?

Bramka płatnicza kryptowalut: co to jest?

Firmy na całym świecie coraz częściej przyjmują kryptowaluty jako metodę płatności. Najnowszy raport Forbesa dotyczący płatności kryptowalutami pokazuje, że około 270 000 sprzedawców na całym świecie akceptuje obecnie Bitcoin. Dotyczy to znanych firm, takich jak Subway, Starbucks, BMW i Microsoft.

Wraz z rosnącą liczbą właścicieli kryptowalut, szacowaną na około 630 milionów na całym świecie, firmy korzystające z płatności w walucie cyfrowej mogą wejść na nowe rynki i segmenty klientów. Jest to szczególnie korzystne w regionach, w których tradycyjne usługi bankowe są ograniczone lub niedostępne.

Aby zintegrować płatności kryptowalutami, większość firm współpracuje z wyspecjalizowanym partnerem płatniczym. Partnerzy ci oferują kilka kluczowych usług:

 • Ulepszanie stron realizacji transakcji w celu zwiększenia współczynników konwersji klientów.
 • Zapewnienie bezpiecznego i konkurencyjnego kursu wymiany kryptowalut.
 • Zapewnienie klientom dedykowanego portfela do dokonywania płatności, eliminując potrzebę bezpośredniego przechowywania przez firmy kryptowalut.
 • Zamiana kryptowalut otrzymanych od klientów na walutę fiducjarną, wpłata środków na konto firmy po potrąceniu wszelkich należnych opłat.

Wykorzystując te usługi, firmy mogą płynnie zintegrować płatności kryptowalutami ze swoją działalnością, otwierając nowe możliwości rozwoju i zaangażowania klientów.

Co to jest bramka płatnicza w kryptowalutach?

Bramka płatności kryptowalutowych działa jako ułatwianie transakcji w walucie cyfrowej, podobnie jak tradycyjne procesory płatnicze używane do transakcji kartami kredytowymi. Bramy te zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić sprzedawcom akceptowanie płatności kryptowalutowych i natychmiastową konwersję ich na walutę fiducjarną.

W miarę jak coraz więcej firm zaczyna akceptować kryptowaluty, bramy te odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu obaw i niepewności związanych z walutami cyfrowymi. Umożliwiają firmom rozszerzenie opcji płatności, obsługując szerszą bazę klientów.

Warto wspomnieć, że korzystanie z bramki płatniczej w kryptowalutach nie jest obowiązkowe dla firm. Chociaż akceptowanie płatności kryptowalutami bezpośrednio do portfela osobistego jest całkowicie wykonalne, bramki płatnicze upraszczają ten proces.

Jak działa bramka płatnicza w kryptowalutach?

Bramki płatnicze w kryptowalutach, znane również jako dostawcy przetwarzania płatności kryptowalutowych, to wyspecjalizowane firmy, które ułatwiają handlowcom i ich klientom transakcje w walucie cyfrowej. Bramy te przejmują nieodłączne ryzyko związane z płatnościami w kryptowalutach, korzystając z własnych portfeli, aby umożliwić bezproblemowe transakcje.

Oto przegląd działania tych bramek:

Integracja i przepływ płatności

 • Integracja : Sprzedawcy integrują bramkę płatności kryptowalutą ze swoimi systemami kasowymi. Można to osiągnąć za pomocą różnych środków, takich jak wtyczki , interfejsy API lub inne narzędzia programowe, co zajmuje około 2–8 tygodni, w zależności od konfiguracji. W przypadku sklepów stacjonarnych stosuje się urządzenie przypominające czytnik kart, kompatybilne z systemem POS.
 • Płatność klienta : Przy kasie klienci mogą zdecydować się na płatność kryptowalutą. Wyświetlane są im opcje wyboru preferowanej waluty cyfrowej, sprawdzania rynkowego kursu wymiany i adresu portfela (często wyświetlanego w postaci kodu QR) do płatności.
 • Przetwarzanie i potwierdzenie : Bramka przetwarza transakcję, zapewniając prawidłowe szczegóły i kwoty płatności. Po zweryfikowaniu transakcji na blockchainie obie strony zostaną powiadomione o pomyślnej realizacji płatności.
 • Rozliczenie : Bramka przekazuje kryptowalutę bezpośrednio do portfela sprzedawcy lub konwertuje ją na walutę fiducjarną. Sposób rozliczenia może być różny – niektóre bramki oferują natychmiastową konwersję, inne zaś mogą rozliczać się codziennie lub okresowo.

Względy operacyjne

 • Sprzedawcy nie muszą zarządzać kryptowalutami ani rozumieć złożoności kryptowalut, ponieważ brama obsługuje cały proces.
 • Przed nawiązaniem współpracy z bramką niezwykle ważne jest, aby sprzedawcy znali przepisy obowiązujące w ich kraju dotyczące kryptowalut, ponieważ usługi te mogą działać na arenie międzynarodowej, a przepisy są bardzo zróżnicowane.

Opłaty i walidatory

 • Bramki wykorzystują portfele kryptowalut do przelewów, ponosząc opłaty pobierane przez walidatory sieci walutowej.
 • Walidatorzy, którzy weryfikują transakcje i bloki w łańcuchu bloków, otrzymują wynagrodzenie za swoje wysiłki obliczeniowe w małych przyrostach kryptowaluty.
 • Opłaty te, wraz z opłatami za usługi, są zazwyczaj przenoszone na sprzedawcę.

Korzystając z tych bramek, sprzedawcy mogą oferować swoim klientom opcje płatności w kryptowalutach, upraszczając proces transakcji i poszerzając swój zasięg rynkowy, a wszystko to przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka i wyzwań technicznych związanych z transakcjami w walucie cyfrowej.

Zalety i wady bramek płatniczych

Kryptowaluta ze względu na swoją konstrukcję oferuje zdecentralizowany i anonimowy sposób dokonywania transakcji, który może być zarówno atrakcyjny, jak i zniechęcający dla sprzedawców. Zrozumienie zalet i wad korzystania z bramek płatniczych do transakcji kryptowalutowych jest kluczowe dla firm rozważających tę metodę płatności.

Zalety korzystania z bramek płatniczych

 • Bezpieczeństwo i odpowiedzialność : Bramki płatnicze ograniczają anonimowość transakcji, oferując poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności klientów.
 • Wsparcie i dostępność : Zapewniają wsparcie handlowe w przypadku problemów z płatnościami i umożliwiają globalne transakcje w różnych kryptowalutach.
 • Uproszczone finanse : Sprzedawcy otrzymują środki na swoje konto dostawcy, które następnie są im przekazywane, oszczędzając im konieczności zrozumienia zawiłości kryptowalut.
 • Ograniczanie ryzyka : Bramki te zmniejszają ryzyko zmienności, konwertując kryptowaluty na wartość rynkową w momencie transakcji.

Dodatkowe korzyści

 • Bramy mogą obsługiwać duże wolumeny transakcji i oferować integrację z istniejącymi systemami finansowymi.
 • Często zapewniają funkcje analizy i raportowania w czasie rzeczywistym, pomagając sprzedawcom w skuteczniejszym śledzeniu transakcji i zarządzaniu nimi.

Wady bramek płatniczych

 • Zaangażowanie stron trzecich : Pierwotnie kryptowaluty miały na celu wyeliminowanie potrzeby pośredników, ale bramki płatnicze działają jako strona trzecia.
 • Zależność od dostawców usług : Sprzedawcy muszą polegać na zdolności bramy do świadczenia ciągłych usług, co może mieć kluczowe znaczenie w przypadku transakcji międzynarodowych w różnych strefach czasowych.
 • Konsekwencje kosztowe : Podczas gdy korzystanie z osobistego portfela kryptowalut wiąże się z minimalnymi opłatami, bramki płatnicze zazwyczaj pobierają wyższe opłaty transakcyjne.
 • Zagrożenia bezpieczeństwa : W przypadku naruszenia bezpieczeństwa środki na koncie sprzedawcy u dostawcy mogą być zagrożone.

Rozważania

 • Dla sprzedawców istotne jest wyszukanie i wybranie renomowanego i bezpiecznego dostawcy bramek płatniczych.
 • Firmy powinny również być świadome otoczenia prawnego i regulacyjnego dotyczącego kryptowalut w ich regionie, ponieważ może to mieć wpływ na działanie i opłacalność korzystania z bramki płatniczej.

Podsumowując, chociaż bramki płatności kryptowalutami oferują usprawniony i bezpieczny sposób akceptowania walut cyfrowych, wiążą się z pewnymi kompromisami, takimi jak koszty i zależność od usług stron trzecich. Firmy powinny dokładnie rozważyć te czynniki, aby podjąć świadomą decyzję o akceptowaniu płatności w kryptowalutach.

Jak wybrać najlepszą bramkę płatności kryptowalutą dla Twojej firmy

Wybierając platformę płatności kryptowalutowych dla swojej firmy, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników. Zrozumienie tych kryteriów pomoże Ci dokonać świadomego wyboru, jak szczegółowo opisano w naszym obszernym Przewodniku dla kupujących po płatnościach Blockchain i Crypto.

Kluczowe kryteria wyboru bramki płatności kryptograficznych

Struktura opłat :

 • Zapoznaj się z modelem opłat bramki, zazwyczaj obejmującym zryczałtowaną opłatę za transakcję plus procent wartości płatności w zakresie od 0,5% do 3%.
 • W przypadku transakcji kryptowalutowych opłaty wynoszą zwykle około 0,5%. Przeliczenie waluty może wiązać się z dodatkowymi narzutami.
 • Należy pamiętać o opłacie sieciowej, zmiennej zależnej od przeciążenia łańcucha bloków (np. średnio 1,3 USD w lipcu 2023 r. w przypadku Bitcoin).

Czas przetwarzania i rozliczeń :

 • Transakcje kryptowalutowe są na ogół szybkie, ale mogą być opóźnione przez ruch blockchain.
 • Niektóre bramy przyspieszają to, oferując wiele opcji blockchain i gwarancje wstępnej weryfikacji w celu uzyskania natychmiastowych odpowiedzi sprzedawcy.
 • Czasy konwersji i przelewów fiducjarnych zależą od szybkości rozpoczęcia rozliczenia i ustaleń bankowych bramki.

Łatwość wdrożenia :

 • Opcje takie jak hostowane strony płatności oferują szybkie wdrożenie, wymaga niewielkiej ilości kodu i są zoptymalizowane pod kątem konwersji płatności.
 • Aby uzyskać bardziej spersonalizowaną kontrolę, poszukaj bram oferujących kompleksowe interfejsy API i wsparcie dla programistów.
 • Niezbędna jest kompatybilność z istniejącymi systemami finansowymi i POS.

Doświadczenie płatnika :

 • Oceń projekt ścieżki płatniczej bramki, koncentrując się na doświadczeniu użytkownika i optymalizacji konwersji.
 • Funkcje takie jak integracja portfela kryptowalutowego i wybór popularnych kryptowalut zwiększają wygodę użytkownika.
 • Jeśli budujesz niestandardową podróż, poszukaj dostawców posiadających wiedzę w zakresie tworzenia przepływów płatności o wysokiej konwersji.

Obsługa klienta :

 • Oceń infrastrukturę wsparcia bramy, w tym dedykowane zarządzanie kontami i pomoc techniczną.
 • Zrozum proces wdrażania, który jest dobrym wskaźnikiem jakości ciągłego wsparcia.

Zgodność :

 • Ponieważ przepisy dotyczące kryptowalut ewoluują na całym świecie, wybierz dostawcę z proaktywnym podejściem do zgodności i zarządzania ryzykiem.
 • Poszukaj autoryzacji w jurysdykcjach o rygorystycznych standardach regulacyjnych.
 • Dostawca powinien stosować solidne kontrole, dokładać należytej staranności i poddawać się regularnym niezależnym przeglądom.

Dodatkowe uwagi

 • Bezpieczeństwo : nadaj priorytet bramom z silnymi protokołami bezpieczeństwa, aby chronić transakcje i dane klientów.
 • Reputacja rynkowa : Weź pod uwagę recenzje użytkowników, reputację w branży i długowieczność na rynku.
 • Elastyczność integracji : upewnij się, że bramę można zintegrować z istniejącymi platformami i systemami handlu elektronicznego.
 • Dostosowywanie i skalowalność : Brama powinna odpowiadać Twoim bieżącym potrzebom i skalować się w miarę rozwoju Twojej firmy.

Podsumowując, wybór odpowiedniej bramki płatności kryptowalutami wymaga dokładnych badań i zrozumienia różnych czynników, w tym opłat, czasu przetwarzania, łatwości obsługi, doświadczenia klienta, wsparcia i zgodności. Dzięki tej dokładnej ocenie wybierzesz bramkę odpowiadającą potrzebom Twojej firmy i oferującą bezpieczny, wydajny i przyjazny dla użytkownika proces płatności.

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.